Ontdek de wijsheid van de oude beschavingen met deze boeken

Laatste update door Team AnkhHermes op 1 maart 2024

In onze bibliotheek tref je allerlei boeken uit en over oude beschavingen aan. Ontdek de nog immer relevante wijsheid van vroeger.

Ben je gefascineerd door oude beschavingen en de wijsheid die de oude verhalen kunnen bieden voor de toekomst? In onze bibliotheek vind je tal van boeken die verhalen over oude beschavingen, maar evengoed geschriften die uit oude vervlogen tijden stammen.

Bronteksten van oude beschavingen

Denk bijvoorbeeld aan bronteksten als de I Tjing en Het Tibetaanse dodenboek, afkomstig uit het verre Oosten. Of de Nag Hammadi-geschriften, de 52 geschriften die in 1945 in een kruik ontdekt werden.

Dichter bij huis heb je de razend populaire Overpeinzingen van Marcus Aurelius en wat te denken van de visioenen van Hildegard van Bingen? Beide boeken maken deel uit van de Patroon-serie, waarin we de poëtische wijsheid van de wereld verzamelen.

Wil je meer lezen over de Patroon-serie? Maak op deze pagina kennis van deze reeks poëtische klassiekers.

De mysteriën van het verleden

We bieden ook verdiepende boeken over oude beschavingen aan, zoals Legenden over Atlantis en Lemurië en Waren de goden kosmonauten. Met deze boeken duik je in de mysteriën van het verleden.

Welk boek wordt jouw volgende reis naar het verleden?


Waren de goden kosmonauten

Waren de goden kosmonauten

Geen ander boek heeft de manier waarop we naar de geschiedenis kijken zo veranderd als Waren de goden kosmonauten? van Erich von Däniken.

Hij kon dan ook niet vermoeden dat zijn boek een ware cultklassieker zou worden. Tijdens het lezen neemt de schrijver je mee op reis langs allerlei mysteriën over de hele wereld, van Zuid-Amerika tot India.

Vanuit religieus oogpunt wordt doorgaans een goddelijke betekenis toegekend aan mysteriën en vanuit historisch oogpunt wordt slechts de historische context geschetst.

Von Däniken neemt daarentegen historische bouwwerken onder de loep, bestudeert oude afbeeldingen en interpreteert religieuze teksten zoals de Mahabharata en het oude testament, maar verbindt daar een volledig alternatieve conclusie aan.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 25,00 met gratis verzending.

Bestellen

Overpeinzingen

Overpeinzingen

De stoïcijnse filosofie is een levenskunst die streeft naar geluk en innerlijke rust via deugdzaamheid en rationeel denken. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming is Marcus Aurelius.

Zijn dagboek is nog immer populair en een representatieve proeve van de filosofie die zich richt op het worden van een beter en gelukkiger mens en het verkrijgen van ethische zekerheid in een ogenschijnlijk chaotische wereld.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 22,50 met gratis verzending.

Bestellen

Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij

Geheimen, symbolen en rituelen van de vrijmetselarij

Duik in de mysterieuze wereld van de geheimen en de symboliek van de vrijmetselarij. Rituelen die zorgvuldig in stand worden gehouden en uit oude tradities zijn overgenomen, zijn niet altijd wat ze lijken.

Het verloren symbool van Dan Brown toont heel duidelijk aan dat de geschiedenis van de broederschap niet begint of eindigt met de tijd van de meester-bouwers van de kathedralen van Europa. Dat is een maçonnieke mythe.

Ofschoon de bekendste symbolen (winkelhaak, kompas, schietlood, liniaal enz.) naar deze periode verwijzen, is een groot aantal ervan in werkelijkheid veel ouder.

Om te kunnen begrijpen hoe de oude initiaties zijn bestendigd, is het symbolisch (of feitelijk) noodzakelijk de vruchtbare gronden van Chaldea, het mysterieuze Egypte, het intellectueel stimulerende Griekenland, de glorieuze verlichting van de Italiaanse renaissance en het bekrachtigende Elizabethaanse Engeland te ervaren.

Het is noodzakelijk oude tempels te ‘bezoeken’ en geheime en heilige boeken erop na te slaan om een eerste indruk van de ware oorsprong van de vrijmetselarij te krijgen.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 35,00 met gratis verzending.

Bestellen

De held met de duizend gezichten

De held met de duizend gezichten

Duik met meesterverteller Joseph Campbell in de archeologie van onze verhalen. Neem de talrijke vreemde rituelen die wij kennen van primitieve stammen en van de grote beschavingen uit het verleden onder de loep, en ontdek dat we het doel en het feitelijk effect ervan was om mensen over de moeilijke transformatiedrempels te helpen, die een verandering in het patroon niet alleen van het bewuste maar ook van het onbewuste leven eisen.

De zogenaamde rites de passage (overgangsrituelen), die zo’n belangrijke plaats innemen in het leven van een primitieve maatschappij, (ceremonieën bij geboorte, naamgeving, puberteit, huwelijk, begrafenis enz.) worden gekenmerkt door formele en gewoonlijk zeer zware scheidingsbeproevingen, waarmee de geest radicaal wordt afgesneden van de geesteshoudingen, gehechtheden en gedragspatronen van het stadium dat men achter zich laat.

Leer de reis van de held kennen die al sinds mensenheugenis in de vorm van verhalen aan de volgende generaties wordt overgeleverd.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 32,50 met gratis verzending.

Bestellen

Legenden over Atlantis en Lemurië

Legenden over Atlantis en Lemurië

In Legenden over Atlantis en Lemurië van W. Scott-Elliot komen de bewoners van Atlantis en Lemurië tot leven, hun hoop en hun vrees, wat ze tot stand hebben gebracht en wat ze verkeerd hebben gedaan.

De verloren gegane werelddelen worden in detail beschreven: hun ligging, hun ontwikkeling, hun flora en fauna, de mensen die er leefden, hun gebruiken, wetenschap, onderwijs en godsdienst en hun contact met vergevorderde leraren.

De informatie is afkomstig uit de geschriften van Plato, uit de esoterische traditie zoals die is voortgezet in H.P. Blavatsky’s De Geheime Leer en van helderziende waarnemingen gedaan door C.W. Leadbeater, een vooraanstaand theosoof.

Zo is een nieuwe weergave tot stand gekomen van een tijdloze mythe.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 24,50 met gratis verzending.

Bestellen

Samenlevingen in balans

Samenlevingen in balans

Marja de Vries neemt je in haar boek mee op een adembenemende reis door verschillende beschavingen en culturen. Sommige zijn al lang geleden verdwenen, andere zijn nog springlevend, maar staan vaak wel onder druk van de ‘vooruitgang’.

Dit boek verbindt bevindingen en inzichten van cultureel-antropologen met de spiritualiteit van de perrennial wisdom (eeuwige wijsheid). Wijsheden van oude volkeren, gebaseerd op universele wetten.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 32,50 met gratis verzending.

Bestellen

Het Tibetaanse dodenboek

Het Tibetaanse dodenboek

Ontdek de geheimen van het Tibetaanse Dodenboek, de klassieker uit de Tibetaanse boeddhistische traditie, geprezen door Carl Jung.

Dood en leven zijn met elkaar verweven. De dood is elk moment van het leven aanwezig, het is een voortdurend proces, een voortdurend bereid-zijn, dat werkelijk leven pas mogelijk maakt.

Daarom is het rechtstreekse contact met het onnoembare-in-zichzelf noodzakelijk, zodat je je eigen gezag kunt vinden, bewust kunt leven en kunt putten uit je innerlijke bron.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 30,00 met gratis verzending.

Bestellen

Brandend licht

Brandend licht

Goddelijk inspiratie en intellect smelten samen in de visioenen van Hildegard van Bingen, waarvan we voor Brandend licht zeven verzameld hebben.

Verwarring, pijn en weerstand komen op ons pad, maar de sterke ziel volhardt en vindt kracht in blijdschap, standvastigheid, rechtvaardigheid en compassie.

Hildegards visioenen leggen hier rekenschap van af en wijzen ons de weg, zodat wij ook volledige, bezielde personen kunnen worden.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 22,50 met gratis verzending.

Bestellen

Het Egyptische dodenboek

Het Egyptische dodenboek

In Het Egyptische dodenboek zijn allerlei teksten uit de periode 1500 tot 400 voor Christus verzameld: rituele teksten, bezweringen, gebeden en spreuken.

Ze waren bedoeld om de overledene te helpen bij zijn tocht naar het hiernamaals, getuige de vondst van deze teksten in grafsarcofagen.

Ze geven een fascinerend beeld van de oude Egyptische cultuur en hebben de afgelopen decennia tot een sterke opleving geleid van onze belangstelling voor het leven na de dood en esoterie in het algemeen.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 32,50 met gratis verzending.

Bestellen

Leven en lessen van de sjamaan Joska Soos

Leven en lessen van de sjamaan Joska Soos

Maak kennis met een van de laatste authentieke West- Europese sjamanen: Joska Soos (1921-2008), liefdevol geportretteerd door Yurek Onzia.

Soos brengt het sjamanisme waarmee hij in zijn jonge jaren had kennisgemaakt samen met inzichten uit andere tradities, van Tibetaanse klankschalen tot energieleer, van oude mythes tot helende rituelen.

Een bijzonder rijk boek voor iedereen die meer wil weten over de oude sjamanistische levensbeschouwing en de toepassingen in het eigen leven.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 24,50 met gratis verzending.

Bestellen

De odyssee van de goden

De odyssee van de goden

In dit boek wordt de oude Griekse geschiedenis in een volkomen nieuw perspectief gesteld: de oude mythen zijn in feite een weergave van echte gebeurtenissen.

De hoofdrolspelers (goden) zijn buitenaardse wezens die duizenden jaren geleden de aarde bezochten. Archeologische vondsten en de geschriften van Plato en Aristoteles ondersteunen zijn theorie.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 25,00 met gratis verzending.

Bestellen

I Tjing

I Tjing

De I Tjing, de bron van het taoïsme en confucianisme, een van de belangrijkste boeken uit de wereldliteratuur, is het eeuwenoude Boek der Veranderingen, afkomstig uit het oude China.

De I Tjing maakt een tekensysteem toegankelijk waaraan orakelkwaliteiten toegekend worden. Het orakelboek bestaat uit 64 hoofdstukken met elk een uniek zeslijnige figuur (hexagram) waaraan zeven kernachtige spreuken zijn toegevoegd.

De symbolen en spreuken geven raadselachtig advies dat je kunt raadplegen en kunt toepassen op elke denkbare situatie. Niets is toeval, alles gebeurt met een reden.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 37,50 met gratis verzending.

Bestellen

Wil je meer weten over hoe de I Tjing werkt? Lees dit artikel over de werking van het Chinese orakelboek.


De geheimen van space clearing

De geheimen van space clearing

Al eeuwenlang zijn er in oude beschavingen en culturen overal ter wereld ceremonies uitgevoerd om een heilzame energie in onze leefomgeving te brengen.

Veel van deze tradities zijn in onze moderne, technologie-gedreven samenleving verwaterd, maar er vindt een wedergeboorte plaats en uit de diepe wijsheid van de aarde dient de kunst van space clearing zich opnieuw aan.

Een kamer die energetisch gereinigd is voelt direct lichter en helderder; zelfs mensen die niet gevoelig zijn voor energieën vertellen hoe lekker ze zich er voelen.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 24,50 met gratis verzending.

Bestellen

Inwijding

Inwijding

Haar leven lang is Elisabeth Haich op zoek naar een verklaring voor het leven op aarde. Ze is overtuigd van een diepere zin achter de schijnbaar eindeloze keten van geboorte en dood, hoe onverklaarbaar dat ook mag lijken.

Haar zoektocht leidt naar steeds wijzere mensen die haar meer en meer onthullen over de zin van het leven. Ook krijgt ze steeds meer visioenen, die uitmonden in herinneringen aan een eerder leven als dochter van een Egyptische farao en als nichtje van de hogepriester.

In dit fascinerende boek vervallen grenzen van tijd en ruimte en wordt het verleden naadloos verweven met het heden. Ze openbaart een mystieke wijsheid die een nog altijd verrassend andere kijk op het leven biedt en antwoorden geeft op de grote spirituele vragen van onze tijd.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 25,00 met gratis verzending.

Bestellen

Edda

Edda

De Edda laat de heilige wijsheid van de oude Germanen herleven. Er staan liederen in die tussen de tiende en dertiende eeuw in Noorwegen en IJsland zijn ontstaan, maar een neerslag zijn van oudere mondelinge overleveringen.

Edda is een naam die een eerbiedwaardige klank heeft; wie hem hoort, denkt daarbij aan oeroude Germaanse tradities, mythen van niet-christelijke goden, en misschien wel in orakeltaal verwoorde heilige wijsheid uit een ver verleden.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 30,00 met gratis verzending.

Bestellen

De Nag Hammadi-geschriften

De Nag Hammadi-geschriften

De Nag Hammadi-geschriften zijn vroegchristelijke teksten die uit de eerste eeuwen na Christus stammen. Ze bieden een inkijkje in de gnostische traditie, werpen een ander licht op Jezus Christus en geven een heel nieuw beeld van de ontstaansgeschiedenis van het christendom.

Maak kennis met deze onderbelichte en minder bekende kant van het christendom en zijn apocriefe en hermetische teksten, waarin een schat aan wijsheid opgeslagen ligt.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 67,50 met gratis verzending.

Bestellen

Wil je meer lezen over dit en aanverwante onderwerpen?

Wil je meer weten over oude beschavingen? Ben je benieuwd naar oude wijsheid? Lees dan onze andere artikelen over deze onderwerpen.

Bekijk hier ook onze top 25 spirituele boeken aller tijden.

Team AnkhHermes

Team AnkhHermes bestaat uit de uitgever, de acquirerend redacteur, de bureauredacteur, de online-redacteur, de brandmanager, de online marketeer en de community manager van het gelieerde platform inspirerendleven.nl.

Lees ook

De top 25 spirituele boeken aller tijden
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *