De kracht van woorden: de wijsheidscodes van Gregg Braden

Laatste update door Obe Alkema op 4 april 2024

Woorden zijn krachtig en veranderen behalve ons leven ook onze hersenen. Ze transformeren ons denken en voelen, laat Gregg Braden in ‘De wijsheidscodes’ zien, aan de hand van oude en heilige teksten.

Overal ter wereld gebruiken we woorden om onszelf gerust te stellen en te troosten in moeilijke tijden. De wereldgeschiedenis en -literatuur is doortrokken van woorden die geruststelling, troost en bescherming geboden hebben: zowel individueel als collectief hebben we ze gebruikt – hardop uitgesproken of in onszelf gefluisterd – om ons door moeilijke tijden te leiden.

Oude wijsheid

Gebeden, mantra’s, gedichten, hymnes of verhalen – het maakt niet uit welke vorm deze woorden aangenomen hebben, ze zijn een bron van bescherming en heling in tijden van gevaar, verdriet, verlies en zelftwijfel. Vaak zijn ze effectiever dan goedbedoeld advies van naasten. Hoe komt dat?

In De wijsheidscodes ontrafelt Gregg Braden de wijsheid van deze vaak oude en heilige woorden. De kennis van oude wijzen, helers, mystici en profeten klinkt door in de teksten die ons nog steeds ter beschikking staan – telkens opnieuw. We profiteren van die kennis door de woorden uit het verleden – Braden spreekt van woordcodes – bewust te gebruiken bij uitdagingen in het nu.

Vanuit dit perspectief zijn de spirituele tradities uit het verleden en de woorden waarmee ze doorgegeven worden, levende voorbeelden van tijdloze communicatie.

Gregg Braden

Diepere kracht in ons

Dat is de kracht van wijsheidscodes: hun aanwezigheid verandert ons. Er verandert iets in ons als we de woorden uitspreken, hardop of in stilte. Dit ‘iets’ is de prachtige versmelting van de kracht van woorden, chemie en neuronen. We verbinden de woorden van de codes aan de betekenis die we aan de woorden geven.

Deze associatie stuurt onze hersencellen (neuronen) aan om zich precies zo met elkaar te verbinden dat onze biologie en de energie van onze emoties met elkaar in harmonie zijn. Chemisch gezien zijn we niet meer degene die we enkele momenten of uren geleden waren. Dit verschil opent de deur naar nieuwe manieren van denken, voelen en handelen met betrekking tot verlies, angst en bedrog.

Deze veranderingen kunnen subtiel zijn en misschien zelfs niet worden opgemerkt door de mensen om ons heen, maar het zijn juist deze veranderingen die ons de wijsheid, het vertrouwen en de kracht geven om een diepere kracht in ons te wekken.

De woord-hersenrelatie

De Amerikaanse taalkundige Benjamin Lee Whorf kwam door het observeren van het Hopi-volk achter dat de woorden die we kiezen invloed hebben op de manier waarop neuronen zich met elkaar verbinden. Dat volk sprak over alles om zich heen in termen van beweging: ‘Zo is bijvoorbeeld de schepping in hun ogen een levend universum van onderlinge verbondenheid, dat heel lang geleden ontstond uit een oorspronkelijke toestand van harmonie.’

Het heeft er alle schijn van dat de woorden waarmee we onszelf beschrijven en onze gedachten, gevoelens, emoties en overtuigingen delen, het raamwerk vormen voor de eenheid of afgescheidenheid die we ervaren als we denken en alledaagse problemen oplossen. De invloed van woorden op onze hersenen is immens, zoals het Hopi-volk al liet zien, maar denk ook aan de prominente rol van het woord in wereldreligies, rituelen en – het klinkt te voor de hand liggend voor woorden – het contact met de mensen om je heen.

Een stap verder met de wijsheidscodes

De bewezen ‘woord-hersenrelaties’ hebben inmiddels de weg vrijgemaakt voor een nog diepere vraag: is het mogelijk dat we door bepaalde woorden te kiezen in probleemsituaties, ervoor kunnen zorgen dat onze hersenen nieuwe verbindingen leggen waardoor we nieuwe manieren ontdekken om problemen op te lossen? Met andere woorden: kan een bewuste keuze voor bepaalde woorden en woordpatronen ons denken en voelen veranderen als we met een crisis, trauma, verlies of ander leed te maken krijgen?

In De wijsheidscodes zul je ontdekken dat onze voorouders precies hiervan overtuigd waren. Sterker nog, deze overtuiging is de basis van de wijsheidscodes.

Een enkel woord heeft de kracht om de expressie van genen die fysieke en emotionele stress reguleren te beïnvloeden.

Andrew Newberg en Mark Waldman, aangehaald door Gregg Braden

Onze woorden beïnvloeden de chemie van ons lichaam, de neuronen in onze hersenen en de manier waarop neuronen zich met elkaar verbinden en ‘vuren’ om te bepalen hoe we over onszelf denken en onze problemen oplossen en waarover we überhaupt kunnen denken. Deze inzichten geven een nieuwe betekenis aan de chants, hymnes, gebeden en mantra’s uit de oude tradities.

Een voorbeeld: Otagaki Rengetsu

Een van de wijsheidscodes is afkomstig van een negentiende-eeuwse boeddhistische non uit Japan, Otagaki Rengetsu. Die luidt als volgt:

Keer op keer voel ik de vergankelijkheid van deze vliedende wereld.
Alleen achterblijven is het allerergst.

Braden schrijft dat deze code ons herinnert aan het feit dat hoewel we weten dat alles tijdelijk is, het verlies van een dierbare een van de moeilijkste dingen is waarmee we te maken krijgen. We leven in een dynamische wereld waarin verandering de enige constante is. Verlies is onontkoombaar. De boeddhistische leer raadt ons aan om ons lijden in een grotere context te plaatsen.

Als we lijden is gehechtheid de oorzaak van ons lijden: ons verlangen dat iets, een bepaalde plek, of iemand zo blijft dat hij aan onze verwachtingen blijft voldoen. Lijden is te overstijgen door de acceptatie van niet-zelf, nog een pijler uit die leer. Niet-zelf wordt omschreven als een staat van verlichting die we bereiken als we onze persoonlijke identiteit, het ego-zelf, loslaten in ruil voor een grotere, allesomvattende identiteit. Binnen deze ruimere identiteit beschouwen we onszelf als een onderdeel van de wereld om ons heen, in plaats van dat we ervan zijn afgescheiden.

Rengetsu stelde vast dat het leven vergankelijk is; ze ervaart de tijdelijkheid keer op keer. In de tweede regel geeft ze uiting aan het universele gevoel van eenzaamheid. Ze spreekt waarachtig uit eigen ervaring en daardoor namens ons allemaal, schrijft Braden. Ook als we beseffen dat niets voor altijd is, blijft alleen achterblijven wanneer een geliefde verdwijnt omdat ook hij of zij vergankelijk is, het moeilijkste deel van de reis bij verlies.

De kracht van deze wijsheidscode is de erkenning van onze innerlijke pijn doordat de diepe waarheid van ons verlies een stem krijgt. Het is deze erkenning die ons bevrijdt uit de emoties waarin we verstrikt zijn en die heling op gang brengt. Door de code in te prenten en hardop uit te spreken, met onverdeelde aandacht, komt die heling nog meer op gang.

Hoe gebruik je De wijsheidscodes?

Gregg Braden heeft De wijsheidscodes heel overzichtelijk ingedeeld: hij heeft de verschillende teksten die hij behandelt, afkomstig uit onder andere Het evangelie van Thomas en de Bhagavad Gita, opgedeeld in zeven delen. Elk deel volgt dezelfde opzet:

  • De wijsheidscode, krachtcode of parabel zelf: een citaat uit een tekst, geschrift of gewaardeerde leer uit het verleden.
  • Het gebruik van de wijsheidscode: de beoogde ervaring waarvoor de code is bedoeld.
  • De bron van de wijsheidscode met een referentie zodat je de tekst zelf kunt lezen, of voor jezelf meer context kunt krijgen.
  • Een bespreking van de wijsheidscode: context, betekenis en toepassingsmogelijkheden in je eigen leven.

Je kunt dit boek van voor tot achter lezen als één verhandeling, maar het is ook bedoeld als een handleiding, een verzameling wijsheden die je bij de hand kunt houden als je snel iets wilt opzoeken of emotionele steun nodig hebt.


De wijsheidscodes

De wijsheidscodes

Waarom blijven bepaalde spirituele teksten eeuwenlang hun waarde behouden? Gregg Braden laat zien wat ze zo universeel maakt: de codes van wijsheid die erin verscholen liggen.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 22,50 met gratis verzending.

Bestellen

Meer lezen?

Obe Alkema

Binnen AnkhHermes verzorg ik de audioboeken en de website, ontferm ik me over de metadata van al onze titels en bouw ik aan de Patroon-serie, waarin AnkhHermes spirituele poëzie en poëtische wijsheid verzamelt.

Lees ook

Wat heeft verslaving je te bieden, vraagt Gabor Maté zich hardop af
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *