8 levenslessen uit de sjamanistische traditie

Laatste update door Team AnkhHermes op 26 maart 2024

De wijsheid van de sjamanen helpt ons om de mind-body connectie te versterken en oude pijn te helen, individueel en mondiaal.

In het sjamanisme zijn sjamanen degenen die ‘weten’: ze vormen een brug tussen onze wereld en de spirituele wereld en reizen in trance tussen de verschillende dimensies. In de sjamanistische traditie heeft alles een ziel en is alles in essentie met elkaar verbonden.

Deze verbinding is een bron van inspiratie voor ons om op een holistische wijze te kijken naar onszelf, onze maatschappij en het klimaat. De wijsheid van de sjamanen helpt ons om de mind-body connectie te versterken en oude pijn te helen, individueel en mondiaal.

Wat zegt de sjamaan?

De moderne natuurkunde beschrijft wat de oude wijzen van de Zuid-Amerikaanse landen altijd al geweten hebben. Deze sjamanen, die we kennen als de ‘Hoeders van de Aarde’, zeggen dat we de wereld tot bestaan dromen, alleen al door hem te zien. Wetenschappers denken dat we dit alleen kunnen doen in een heel kleine subatomaire wereld.

Sjamanen weten dat we ook de grotere wereld, die we met onze zintuigen kunnen waarnemen, dromen. Net als de Australische Aboriginels, leven de Hoeders van de Aarde in een omgeving waarin de droomtijd niet slechts tot het domein van de slaap beperkt is, zoals bij ons.

Zij weten dat de hele schepping voortkomt uit deze creatieve energie en daar ook weer naar zal terugkeren. De droomtijd doordringt alle materie en energie, verbindt elk schepsel, elke steen, elke ster en elk lichtstraaltje of kosmisch stofdeeltje met elkaar.

Dus betekent het vermogen om te dromen de mogelijkheid om zelf aan de schepping deel te nemen. De werkelijkheid dromen is niet alleen een vermogen, maar ook een plicht, een plicht die elk mens zou moeten vervullen, zodat onze kleinkinderen een wereld erven waarin ze in vrede en overvloed kunnen leven.

Acht lessen

De volgende 8 wijze lessen kunnen we leren uit de sjamanistische traditie.


Radicale transformatie

1. Je lichaam als bron van kracht

De sjamaan Langston Kahn laat tijdens het krachtige Deep Liberation Process, vol sjamanistische tools, ons definitief afstand doen van ingesleten patronen, triggers en overtuigingen. Het is de weg naar spirituele volwassenheid en een radicaal nieuw verhaal over wie wij ten diepste zijn.

Kahn is ervan overtuigd dat als wij onszelf bevrijden, van oude overtuigingen, verhalen, trauma’s en vastgeroeste patronen, radicale transformatie mogelijk is. Hij heeft dit proces gebaseerd op de tijdloze wijsheid van de sjamanistische traditie.

“Een van de belangrijkste sleutels tot bevrijding van onze persoonlijke kracht bevindt zich in ons lichaam en houdt verband met iets wat ‘gevoelservaring’ (felt sense) wordt genoemd. Voor we uitleggen hoe gevoelservaring en de wijsheid van je lichaam je kunnen helpen bij de bevrijding van je trauma’s, moeten we eerst ons lichaam opnieuw ontdekken.”

Bestel nu jouw exemplaar voor € 25,00 met gratis verzending.

Bestellen

Leven en lessen van de sjamaan Joska Soos

2. Ervaar alle elementen van de geest

Voor wie het verhaal van de een van de laatste authentieke West- Europese sjamanen, Joska Soos, wil lezen is er Leven en lessen van de sjamaan Joska Soos. Het is een uniek spiritueel testament, prachtig opgetekend door Yurek Onzia en staat vol met leerzame lessen en inzichten.

In het sjamanisme gaat het in de eerste plaats over de geest en er zijn tien specifieke gebieden waar de geest waait, met elk hun eigenschappen en kwaliteiten. Die gebieden moeten we ervaren, en ze kunnen ons inspireren en bewerken. We spreken over de geest van de natuur, van de mens, van een dier, van de stenen, de bomen, de planeten, de goden.

De geest is dus een uitdrukking van de kwaliteiten van de zichtbare en onzichtbare wereld, van alle wezens op micro- en macrokosmisch niveau. De geest is alom aanwezig, dus ook op de drie niveaus: fysiek, psychologisch en spiritueel.

De geest die je op die tien specifieke plekken kan ervaren, kent vier belangrijke kwaliteiten, en die zijn ook verbonden met de vier elementen, de vier temperamenten en alle andere viertallen. Ten eerste is er de krachtige en structuurvolle geest, die is verbonden met het element aarde. Ten tweede is er de kalmerende en verzorgende geest, verbonden met het element water. Ten derde de verheffende geest, verbonden met het element lucht. En ten vierde de bevlogen geest, verbonden met het element vuur.

Welk aspect je het makkelijkst of frequentst ervaart, hangt samen met je persoonlijke karaktertype. Maar het ware meesterschap manifesteert zich als je alle aspecten kan ervaren van bovenaf, zonder je te laten beïnvloeden door het corresponderende karaktertype. Dan werken alle elementen en karaktertypes samen en kan je het centrum of het Eeuwig Vrouwelijke beleven.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 24,50 met gratis verzending.

Bestellen

Mind body spirit

3. Door je lichaam te ontgiften krijg je een hechtere connectie met het Hogere

Zoals de sjamanen zichzelf reinigen voor rituelen, zo kunnen we ons lichaam meer als een tempel beschouwen en haar detoxen. Alberto Villoldo bestudeert de sjamanen en geneeswijzen uit de Amazone al jaren en combineert de inzichten met moderne wetenschap. In Mind body spirit laat hij je een holistische aanpak zien van reiniging.

Met behulp van onder andere intermittent fasting en (groene) superfoods kun je je hersenen en lichaam ontgiften, je krijgt technieken om je lichaam te helen met behulp van energievelden en je leert je oude pijn los te laten. Een thuis retraite voor je mind, body en spirit voor een diepere connectie met het Hogere.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 25,00 met gratis verzending.

Bestellen

Energiekoorden

4. Alles is energetisch met elkaar verbonden: kies welke verbindingen je wil versterken

Onzichtbare energiekoorden verbinden ons met mensen uit heden en verleden, met dieren, plaatsen en gebeurtenissen. Dat betekent dat je de hele dag door beïnvloed wordt door de energieën om je heen.

Energiekoorden leert je deze energieën te herkennen en hoe je de positieve koorden kunt versterken.

Ook leer je hoe je toxische verbindingen kunt verbreken, en hoe je onbewuste energieslurpers uit je leven kunt bannen. Denise Linn baseert haar inzichten op sjamanistische tradities van over de hele wereld.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 24,50 met gratis verzending.

Bestellen

Afdalen in je ziel

5. Je toekomstige zelf kan je helpen oplossingen te vinden voor waar je vandaag tegenaan loopt

In Afdalen in je ziel laat Alberto Villoldo je kennismaken met soul retrieval: een manier om je verleden en heden te helen. Hij gebruikt hiervoor een van de wijsheden van de sjamanen over tijd.

In plaats van ons te laten leiden door klokken, kalenders, ons verleden en onze toekomstplannen, kun je van een meer holistische benadering van tijd uitgaan. Alberto Villoldo legt het uit:

Voor de [sjamanen] zigzagt de tijd tussen morgen en gisteren: zoals een rivier die traag naar zee stroomt, terwijl er diep onder de oppervlakte een onderstroom is die terugstroomt naar zijn bron en verdergaat naar de oneindigheid.

Terwijl de meeste mensen heel tevreden met de stroom meegaan, leren mensen met speciale gaven hoe ze langs deze ‘tijdgetijden’ kunnen reizen om gebeurtenissen die in het heden hebben plaatsgevonden te corrigeren en invloed op de toekomst te kunnen uitoefenen.

Dat wil zeggen, je kunt in de toekomst zoeken om het antwoord te vinden op een vraag in het heden en dan zal deze voor synchroniciteit en serendipiteit zorgen om je naar de oplossing te leiden. De toekomst zal altijd overlopen in het heden en het doordringen – als we haar daartoe uitnodigen.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 23,50 met gratis verzending.

Bestellen

De hoeders van de aarde

6. Niet oordelen is een bron van groei en heling

Niet-oordelen is een groot onderdeel van spirituele tradities, zo ook die van de sjamanen. Oordelen gaan uit van veelal aangeleerde overtuigingen en een directe reactie op wat gebeurt. Albero Villoldo laat in De hoeders van de aarde zien hoe je je zienswijze kunt veranderen waardoor je niet langer gevangen zit in je patronen, maar je steeds meer kunt openstellen voor verandering.

Als we niet meer oordelen, hebben we geen ziektes meer, dan hebben we de mogelijkheid tot genezing en groei. We hebben geen trauma’s uit het verleden meer, we maken dingen mee die ons scherpen en vormen tot wie we nu zijn.

We verwerpen de feiten niet, we verwerpen de negatieve interpretatie ervan, evenals de traumatische verhalen die we er zo graag omheen weven. Dan scheppen we een verhaal van kracht en mededogen dat op die feiten is gebaseerd.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 23,50 met gratis verzending.

Bestellen

De sjamanistische weg van verlichting

7. Het leven nodigt je uit voor inwijdingen waarmee je oude pijn kunt helen

Intense gebeurtenissen – denk aan het aangaan van relaties, het verlies van dierbaren, het krijgen van kinderen, rouwen of ernstig ziek worden – veroorzaken emoties die lang in ons systeem blijven zitten; zij vervuilen ons letterlijk. Vaak worden deze emoties door ons niet of nauwelijks goed verwerkt.

Alberto Villoldo noemt deze intense gebeurtenissen inwijdingen van het leven in De sjamanistische weg van verlichting. Deze initiaties worden krachtiger door persoonlijke uitdagingen aan te gaan. We leren om op positieve wijze mensen en situaties los te laten, we worden heel, we worden schoon en kunnen terugkeren naar onze natuurlijke innerlijke rust. Alberto Villoldo legt uit:

Het leven nodigt ons op vele manieren uit om ingewijd te worden: door een potentiële liefdesrelatie, door de dood van een ouder of een vriend, door de geboorte van een kind, of door een ernstige ziekte.

Wanneer we in onze inwijding slagen, verlicht het licht van wijsheid en inzicht ons. We zijn in staat de werkelijkheid te zien zoals ze is, niet gehinderd door onze emotionele verwondingen en pijn.

Maar wanneer we geen gehoor geven aan de oproep tot inwijding, raken we als een mot verstrikt in een spinnenweb en worstelen we om te ontsnappen aan onze hachelijke toestand die zo vol is van pijn en dramatiek.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 25,00 met gratis verzending.

Bestellen

Durf te dromen!

8. Om je zielsdroom te manifesteren heb je geen bevestiging nodig

Volgens de sjamanen hebben we de innerlijke kracht om de wereld om ons heen samen met het universum te co-creëren. Daar gaat Durf te dromen van Alberto Villoldo over. Hoe kun je je dromen waarmaken? En welke dromen kunnen uitkomen?

De sjamanen uit de Andes en het Amazonegebied met wie Villoldo heeft gewerkt, weten dat we bij deze scheppingskracht kunnen komen door ons niveau van bewustzijn te verhogen en vanuit ons hart te dromen.

“Voor dromen is moed nodig. Je moet alle selffulfilling prophecy’s die je hebt opgeroepen, erkennen, loslaten en iets beters verzinnen. In dit nieuwe verhaal ga je de rol van de held spelen – niet de held van het soort dat jonkvrouwen in nood redt en geridderd en gevierd wordt, maar de held die ellende en tegenslagen overwint.” schrijft Alberto.

Om in de kracht van de droom te komen, moeten we niet alleen met de mensheid en de menselijke geschiedenis, maar ook met de hele natuur en de schepping verbonden zijn. Ons gevoel van eenheid geldt ook voor de rivieren, de bomen en de krekels.

Ons verhaal is veel groter geworden en gaat nu ook over de sterren en de melkwegen. We moeten onze verbinding met alles in het universum voelen, zodat de energieën van de intentie als galactische winden door ons heen kunnen stromen.

Zoals de medicijnvrouw uit Zuidwest-Amerika zou antwoorden op de vraag wie zij is: ‘De winden ben ik, de rode rotsen ben ik, die twinkelende ster aan de hemel ben ik.’

Bestel nu jouw exemplaar voor € 23,50 met gratis verzending.

Bestellen

Meer lezen over sjamanistische wijsheid?

Op onze zustersite Inspirerend leven staan artikelen over onder andere Alberto Villoldo en zijn boeken over hoe we de inzichten van de sjamanistische traditie kunnen inzetten voor het helen van onszelf, onze maatschappij en de wereld.

Team AnkhHermes

Team AnkhHermes bestaat uit de uitgever, de acquirerend redacteur, de bureauredacteur, de online-redacteur, de brandmanager, de online marketeer en de community manager van het gelieerde platform inspirerendleven.nl.

Lees ook

Helen van narcistisch misbruik: 6 boeken die je kunnen helpen
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *