Woordenlijst gevoelens – bij ‘Ongekende gevoelens’ van Jonice Webb

Laatste update door Team AnkhHermes op 3 oktober 2023

Als je moeite hebt met het herkennen van gevoelens, kijk dan eens in deze lijst van gevoelens uit 'Ongekende gevoelens' en kijk of een of meer van die woorden je aanspreken. Je mag deze woordenlijst printen voor persoonlijk gebruik, maar we willen je vragen om de prints niet te verspreiden. Wel mag je natuurlijk de link met anderen delen!

Verdrietig

triest
treurig
gepijnigd
rouw
smart
wanhopig
melancholiek
zwartgallig
ongelukkig
bedroefd
somber
ontzet
balen
in de put
moedeloos
zwaarmoedig
depri
grauw
ellendig
terneergeslagen
hunkerend
teleurgesteld
naar
troosteloos
verloren
humeurig
bedrukt
ontmoedigd
vernederd

Beschadigd

afwijkend
verminkt
verfoeilijk
geruïneerd
bezoedeld
gehavend
onrein
verziekt
besmet
beschadigd
geschonden
aangetast
walgelijk
verlamd
verafschuwd
vernietigd
abnormaal
verontreinigd
verachtelijk

Boos

wantrouwig
geïrriteerd
geërgerd
minachtend
hels
hatelijk
van streek
bars
kokend
ziedend
razend
confronterend
kwaad
geprikkeld
gevaarlijk
kwetsend
kortaf
ontstemd
twistziek
beledigend
woedend
nors
bloeddorstig
vijandig
krenkend
weerzinwekkend
verbitterd
boos
heftig
onplezierig
aanvallend
bitter
agressief
korzelig
ontdaan
haatdragend
wrokkig
provocerend
heetgebakerd
furieus
dwars
opgefokt
vertoornd
woest

Gegeneerd

vernederd
beschaamd
onhandig
onbehaaglijk
in verlegenheid gebracht
ongemakkelijk
dwaas
in ongenade gevallen
opvallend
dom
absurd

Schuldig

onwaardig
verantwoordelijk
deerniswekkend
berouwvol
spijtvol
aansprakelijk
boetvaardig
verwijtbaar
bedrieglijk
verkeerd
fout
onjuist

Verloren

stuurloos
planloos
gedesintegreerd
zoekend
gestrand
afgestompt

Verward

tweeslachtig
verward
onzeker
in tweestrijd
besluiteloos
aarzelend
ongewis
verloren
beschroomd
ongemakkelijk
het spoor bijster
gespannen
perplex
in de war
ambivalent
in verwarring gebracht
verbluft
van de wijs
van zijn stuk gebracht
angstig
nerveus
met stomheid geslagen
verdwaasd
afgeleid
weifelend
verbouwereerd

Moe

aangeslagen
sleets
leeggetrokken
leeggezogen
uitgeput
uitgekakt
gespannen
flauw
afgedraaid
uitgedroogd
zat
lusteloos
slap
overbelast
geteisterd
verdrukt
vertrapt
uitgeblust
doodop
murw
uitgewoond
gesloopt
gevloerd
ontmoedigd
kapot
doodmoe
mat

Ongelukkig

ontmoedigd
timide
verward
opgelaten
neurotisch
rusteloos
prikkelbaar
gestrest
behoedzaam
chaotisch
schichtig
in gedachten verzonken
panisch
lukraak
obsessief
verlegen
overmand
wankel
onrustig
onzeker
nerveus
angstig
paniekerig
onbewogen
voorzichtig
lichtgeraakt

Slachtoffer

gepest
onderdrukt
mishandeld
zondebok
uitgehaald
behekst
misleid
verstikt
opgedrongen
weggedrukt
in de val laten lopen
geobjectiveerd
gedwongen
afgeperst
opgezegd
ontmand
gecontroleerd
gedenigreerd
voor de gek gehouden
belazerd
misbruikt
verpletterd
gedupeerd
verslonden
gedumpt
gedemoniseerd
vervloekt
aangetast
verdoemd
verlaagd
bedrogen
opgelicht
beroofd
gekruisigd

Ontoereikend

middelmatig
onwaardig
incompetent
zonder ruggengraat
onzeker
zachtmoedig
halfbakken
machteloos
hulpeloos
inferieur
onbekwaam
nutteloos
onbeholpen
zwak
zielig
waardeloos
tekortschieten
gebrekkig
verzwakt
tweederangs

Onverschillig

apathisch
levenloos
leeg
flauwtjes
robotachtig
doods
ongeïnteresseerd
emotieloos
lusteloos
banaal
blasé
respectloos
kil
verveeld
afwezig
neutraal
vermoeid
gereserveerd
nonchalant
ongevoelig
onverschillig
ongeïnspireerd
gedachteloos

Open

begrijpend
helder
zelfverzekerd
betrouwbaar
vriendelijk
accepterend
ontvankelijk
tevreden
sympathiek
avontuurlijk
plezierig
grenzeloos
dolgelukkig
geïnteresseerd
vrij
verwonderd
gemakkelijk
hartelijk

Goed

sereen
ontspannen
verdienstelijk
kalm
redelijk
aangenaam
op mijn gemak
comfortabel
verheugd
schoon
fantastisch
aangemoedigd
verrast
buitengewoon
slim
pienter
tevreden
rustig
helder
verheugd
gerustgesteld
zeker
vertrouwd

Geïnteresseerd

verdiept
leergierig
nieuwsgierig
betrokken
getroffen
geïntrigeerd
gefascineerd
belangstellend
geboeid
geabsorbeerd
benieuwd
attent
bewust
creatief

Positief

enthousiast
opgewonden
gretig
scherp
serieus
vastbesloten
opgewonden
vastberaden
geïnspireerd
complimenteren
productief
gemotiveerd
oprecht
hoopvol

Aanvaardbaar

voldoende
oké
goed genoeg
gemiddeld
functioneel
rechtmatig

Slim

pienter
intelligent
helder
nauwkeurig
snugger
gericht
briljant
schrander
besluitvaardig
doorzichtig
snel
op de hoogte
opmerkzaam
welbespraakt
vindingrijk
consequent
volwassen
scherpzinnig
wijs
bekwaam
attent
verstandig

Aantrekkelijk

boeiend
beminnelijk
grappig
opvallend
onweerstaanbaar
knap
bevallig
wenselijk
begeerlijk
populair
lief
mooi
heet
prachtig
interessant
ijdel
sexy
goed verzorgd
goed gekleed
goed afgestemd
stijlvol
aardig

Depressief

armzalig
prikkelbaar
somber
donker
slecht
melancholisch
naargeestig
bedrukt
morbide
suïcidaal
vervloekt
abominabel
ellendig
beschaamd
miezerig
zelfdestructief
zelfvernietigend
schuldig
ontevreden
walgelijk
gebroken
weerzinwekkend
afschuwelijk
verschrikkelijk
wanhopig
nukkig
waardeloos
afgestompt

Ongemakkelijk

lastig
onbehaaglijk
nerveus
verstoord
misselijk
uit balans
onplezierig
onrustig
eigenaardig
afkerig
slecht gehumeurd
vreemd
ongeschikt
buitengesloten
opvallend
misplaatst
rot
prikkelbaar

Verveeld

suf
lusteloos
onderschat
somber
saai
niet uitgedaagd
flauw

Kwetsend

gemeen
toornig
onbeleefd
wraakzuchtig
dreigend
meedogenloos
brutaal
naar
gevaarlijk
rancuneus
aanvallend
kwaadaardig
boosaardig
kwaadwillig
wreed
manipulatief
sadistisch
schadelijk
overheersend

Kwetsbaar

breekbaar
gepest
opgejaagd
klein
vatbaar
vervangbaar
bloot
blootgesteld
delicaat
overtroffen
zwak
versluierd
nietig
overschaduwd
beheerst
bedrogen
curieus
gevoelig
onnatuurlijk
blind
overtroefd
verloren
gebroken
machteloos
open
gevangen
overbodig
hulpeloos
weerloos

Alleen

eenzaam
antisociaal
in ondertal
liefdeloos
vervreemd
gepasseerd
gedissocieerd
hunkerend
ontoegankelijk
zonder vrienden
behoeftig
veronachtzaamd
afstandelijk
contactarm
desolaat
vermeden
apart
niet geliefd
verlaten
afgezonderd
genegeerd
berooid
afgewezen
geïsoleerd
buitengesloten
gedumpt

Geschokt

sprakeloos
ontzet
opgewonden
met stomheid geslagen
getroffen
confuus
verbijsterd
met open mond staan
geschrokken
als door de bliksem getroffen
verbaasd
van streek
onthutst
versuft
ontdaan
verbouwereerd
perplex
vol ontzag

Negatief

afkerig
aarzelend
tegen
vijandig
twistziek
in de weerstand
disharmonisch
opstandig
verstorend
koppig
weerspannig

Bang

angstig
klemgezet
in het nauw gedreven
bevroren
wantrouwig
ongerust
twijfelend
laf
bevend
trillend
argwanend
bang
zenuwachtig
onrustig
beducht
bedreigd
doodsbang
doodsbenauwd
geschokt
ongemakkelijk
overdonderd
gealarmeerd
bezorgd

Pijn

nietig voelend
gegeseld
onzichtbaar
belachelijk gemaakt
belazerd
benadeeld
onrecht aangedaan
vernederd
geslagen
gekleineerd
vermorzeld
verbrand
beschuldigd
vernietigd
afgewezen
geschoffeerd
overvallen
uitgelachen
gekweld
diepbedroefd
niet gerespecteerd
misbruikt
gesmaad
de bons gegeven
bedrogen
gedevalueerd
vergeten
geïntimideerd
verwaarloosd
verslagen
vervolgd
onderuitgehaald
onderdrukt
verontachtzaamd
lijdend
getroffen
gewond
beledigd
verstoten
aangevallen
terneergeslagen
gemarteld
gepijnigd
beroofd van
getergd
bloedend
verpletterd
mishandeld
beschadigd
genegeerd
afgesnauwd
verzwakt
verraden
leeggelopen

Hulpeloos

onbekwaam
gecontroleerd
verstikt
onmachtig
verlamd
onzeker
vastgelopen
de mond gesnoerd
uitgetest
gemankeerd
waardeloos
kwetsbaar
gehinderd
onbeweeglijk
niet effectief
nutteloos
gedwongen
wanhopig
verontrust
zielig
gedomineerd
tragisch
bedroevend
gefrustreerd
aarzelend
leeg
inferieur
vermoeid
alleen
overweldigd

Gelukkig

vreugdevol
vrolijk
grandioos
gelukkig
duizelig van geluk
uitbundig
opgewekt
verheugd
dolblij
geanimeerd
dankbaar
feestelijk
extatisch
tevreden
blij
levenslustig
zonnig
onbekommerd
enthousiast
jubelend
opgetogen
uitzinnig
zwevend
belangrijk
een mazzelaar
geweldig
sprankelend
kwiek
zalig

Leven

speels
moedig
energiek
blakend
flink
bevrijd
optimistisch
actief
herboren
provocerend
impulsief
vrij
dartel
geanimeerd
elektrisch geladen
levendig
opgewonden
geweldig
wakker
kleurrijk
heerlijk

Liefdevol

attent
bewonderend
gepassioneerd
toegewijd
aangetrokken
knuffelig
teder
gevoelig
zorgzaam
aanhankelijk
lief
verbinding
warmte

Sterk

dapper
vasthoudend
vastberaden
stabiel
gezaghebbend
volhardend
gerevitaliseerd
ferm
uniek
dynamisch
gespierd
moreel
invloedrijk
pittig
opstandig
uitgesproken
zeker
ethisch
rotsvast
vrij
doorzichtig
bevallig
de touwtjes in handen
confronterend
betrouwbaar
bekwaam
geoefend
assertief
verzekerd
solide
geschikt
competent
moedig
flink

Geliefd

bewonderd
verwend
gewaardeerd
ondergebracht
geacht
vereerd

Dankbaar

gewaardeerd
dankbaar
verplicht
verschuldigd
te danken

Zorgzaam

welwillend
liefdevol
afgestemd
verbonden
empathisch
onzelfzuchtig
sympathiek
genadig
toegewijd
gehecht
loyaal
vrijgevig
aanhankelijk
verantwoordelijk
warm
verzorgend
knuffelig
communicatief vaardig

Ontspannen

kalm
luchtig
slaperig
bevrijd
relaxed
opgelost

Team AnkhHermes

Team AnkhHermes bestaat uit de uitgever, de acquirerend redacteur, de bureauredacteur, de online-redacteur, de brandmanager, de online marketeer en de community manager van het gelieerde platform inspirerendleven.nl.

Lees ook

3 gratis self-caretips voor jouw sterrenbeeld
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *