• info@ankh-hermes.nl

De spirituele uitgeverij van Nederland

Boeken over rouwverwerking, verlies en overlijden

Laatste update door Anouschka van Wettum op 5 december 2018

Deze boeken over rouwverwerking, verlies en overlijden kunnen tot troost en inspiratie zijn voor wie kampt met vragen over de dood en afscheid nemen. Ieder boek heeft zijn eigen insteek: van vragen over de dood tot vragen over sterven tot vragen over afscheid nemen.

Troost bij rouw

Als een geliefde sterft… – Hans Stolp

Als een geliefde sterft... Over afscheid nemen en verder gaan van Hans StolpVoor bijna iedereen betekent het verwerken van het verdriet het gaan door een donkere tunnel, waarin je soms geen hand voor ogen kunt zien. Wanneer het einde van de tunnel in zicht komt, ben jij op die lange tocht door het donker tot een ander mens geworden. Want elk rouwproces is ook een transformatieproces.

Lees hier meer

Koesterkaartjes bij verlies – Saskia de Bruin

‘Op het moment dat je iemand verliest, gaan er duizend dingen door je hoofd en door je hart. Wat je dan het meest nodig hebt, is gezien, gehoord en gerustgesteld te worden.’

 

Saskia de Bruin

Troostboek – Hans Stolp

Troostboek van Hans Stolp, woorden van kracht, moed en inspiratieWoorden van kracht, moed en inspiratie. We zoeken allemaal wel eens naar woorden van kracht, bemoediging, troost of inspiratie voor onszelf of voor een ander. Een warm geschenk voor jezelf of een dierbare.

 

 

Afscheid van je huisdier – Gary Kowalski

Gary Kowalski geeft in Afscheid van je huisdierhartverwarmende en helende tips om om te gaan met rouw om je beste maatje. Het moment van afscheid nemen van een huisdier is zwaar, zeker in deze tijd waarin onze dieren een volwaardig lid van het gezin zijn geworden. .

 

 

Vragen over de dood

Wat gebeurt er als je doodgaat? – Hans Stolp

Wast gebeurt er als je doodgaat? van Hans StolpAls iemand sterft, ziet hij zijn lichaam wegglijden. Anders dan de achterblijvenden denken, is dit een moment van diepe vreugde: de gestorvene ervaart nu dat de geest sterker is dan de materie en dat hij leeft, ook al is zijn lichaam hem ontvallen. Bij het sterven wordt hij bijgestaan door gestorven geliefden en engelen. Daarna volgt het levenspanorama, de reis door de astrale wereld en de intrede in de zeven sferen van de lichtwereld. In dit boek wordt die reis van stap tot stap beschreven.

Boek van het Eeuwige leven. Een cursus in sterven – Willem Glaudemans

Boek van het eeuwige leven van Willem Glaudemans. Een cursus in stervenWie antwoorden heeft over de dood, heeft ook een antwoord op het leven. Er zijn tal van boeken verschenen over het leven na de dood. Maar geen beschrijft in rustige poëtische taal rechtstreeks, het hele proces van het vertrek van de ziel uit het lichaam en haar reis door de verschillende lichtsferen tot aan de terugkeer naar God. Het boek baseert zich op bijna-doodervaringen, oude culturele overleveringen, wetenschappelijk onderzoek, parapsychologie, bewustzijnstechnieken, uittredingservaringen en innerlijk weten.

Verhalen over het overlijden van naasten

Aan het sterfbed – Korine van Veldhuijsen

Aan het sterfbed. Naasten vertellen over een overlijden dat hen diep heeft geraakt van Korine van VeldhuijsenKorine van Veldhuijsen tekende verhalen op van naasten over een overlijden dat hen diep heeft geraakt. Verhalen van ouders, grootouders, kinderen, verzorgenden, medewerkers van een hospice of een ziekenhuis. Over hun zonen, dochters, vaders, moeders, broers, zussen, gasten en patiënten. Van een plotselinge dood tot een langdurig ziekbed en vanuit diverse culturele achtergronden. Ieder verhaal is troostend en aangrijpend. Een boek om er telkens weer bij te pakken als je het nodig hebt.

In het licht van sterven – Ineke Koedam

In het licht van sterven. Ervaringen op de grens van leven en dood door Ineke Koedam Dit boek geeft antwoord op de vraag ‘Hoe bereidt de stervende mens zich voor op de dood?’ Deze verhalen over de naderende dood – of levenseinde-ervaringen – duiden op een overgang naar een andere vorm van bestaan. Een overgang die niet eenzaam of angstig hoeft te zijn maar die troostrijk en geruststellend is. Door meer openheid en begrip te ontwikkelen voor deze persoonlijke levenseinde-ervaringen ontstaat er ruimte voor de behoeften van stervenden. Daarmee kunnen we hen beter ondersteunen in het proces van acceptatie en overgave dat sterven heet.

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding in een nieuwe tijd – Hans Stolp

Stervensbegeleiding in een nieuwe tijd van Hans StolpWie gelooft dat de dood het einde van de mens is, zal bijvoorbeeld gemakkelijk euthanasie adviseren. Waarom zou een mens meer moeten lijden dan nodig is? Maar wie inziet dat de dood niet alleen het einde is van het fysieke lichaam, maar ook de geboorte van de geest, zal zich afvragen wat er aan geboortebegeleiding bij het sterfbed nodig is. En dan blijkt dat euthanasie soms een voortijdige geboorte van een nog niet volgroeide geest betekent.

 


Anouschka van Wettum

Anouschka van Wettum

Als brandmanager bij Uitgeverij AnkhHermes zorg ik voor de marketing, pr en social media van de uitgeverij.