Universele spiritualiteit: herontdek je goddelijkheid

Laatste update door Marjan van Druenen op 9 februari 2023

Durf jij het vertrouwde los te laten? God te omarmen? Willem Glaudemans schreef deze behulpzame gids over het herontdekken van je goddelijkheid.

Willem Glaudemans (1954) kennen we als de vertaler van een aantal spirituele boeken, waaronder de Nag Hammadi-Geschriften, een verzameling manuscripten uit de vierde eeuw na Christus, die in 1945 zijn ontdekt. Ook deed hij de eindredactie van de vertaling van Een Cursus in Wonderen. Van zijn hand kennen we de succesvolle Biblos-serie, naar eigen zeggen een gebruiksaanwijzing voor het leven voor mensen van deze tijd, geschreven vanuit het perspectief van de ziel. Zijn nieuwste boek, Universele spiritualiteit, is ook zo’n gebruiksaanwijzing. Hij schreef dit alsof we al in een nieuwe tijd leven waar geen afzonderlijke religies meer bestaan. Een wereld waarin de mensheid de universele spiritualiteit van de liefde heeft erkend.

Willem Glaudemans auteur bij Uitgeverij AnkhHermes
Willem Glaudemans

Alles is één

Neem de verzen uit de Bhagavad Gita, een duizenden jaren oud geschrift dat deel uitmaakt van de Mahabharata, het beroemde Indiase epos. Combineer dit met Satsang, de dialogen waarbij de leerling een vraag stelt aan de leermeester. Het resultaat is een bijna poëtische, non-duale waarheid in de vorm van Glaudemans’ Universele Spiritualiteit. Inspirerende korte teksten met veel wijsheid, per onderwerp gerangschikt. De gemene delers: liefde is onze ware natuur en besef dat je geen afgescheiden persoon bent, maar oneindig bewustzijn.

Er is geen afzonderlijke religie meer – een achterhaald idee – want waarheid is universeel en de mensheid is één. Dit betekent dat een afzonderlijke of afgescheiden God eveneens een onmogelijkheid is.

Willem Glaudemans

In deze nieuwe tijd wordt religie vervangen door eenheid, waarheid en liefde. Religie heeft ervoor gezorgd dat ons innerlijk weten werd uitgeschakeld. Echter, God is niet religie of een godsdienstig (Bijbels) figuur. Glaudemans gebruikt steevast het woord God, maar laat dat je niet afschrikken. Wellicht is het wenselijk het woord God te vervangen door Universele Energie, Bron of Bewustzijn. Soms is een woord te beladen en helpt het om voor een vervangende formulering te kiezen.

Op zoek naar wat we nodig hebben

Het bewustzijn van de mens evolueert waardoor het in staat is steeds meer van de onveranderlijke waarheid te zien. In de oude tijd leefden we in een periode waarin het ego van machthebbers onophoudelijk uit was op méér macht en méér controle. Het ego geloofde in verdeeldheid en schuld en werd gedreven door angst en gevoed door dualiteit. Ook bij jou en mij stond het ego in de weg, bijvoorbeeld door jezelf en elkaar klein te houden. Elke nieuwe tijd vraagt om een nieuwe vorm. In de nieuwe tijd is er louter liefde. Veroordeling bestaat niet. Hoe maakt het ego plaats voor liefde, vrijheid en oneindige creativiteit? Het antwoord is dat het ego niet meer kan bestaan wanneer we onze goddelijkheid omarmen. Maar hoe doen we dat?

Het is de sprong in het diepe van een ander bewustzijn en het loslaten van het vertrouwde.

Willem Glaudemans

Om de boodschappen volledig te kunnen integreren in je leven is het wenselijk dat je het vertrouwde durft los te laten of op zijn minst durft te bevragen. Pas het principe van manifestatie toe, dat niets meer is dan het gebruik van je gedachten en overtuigingen op een manier alsóf dat wat je beoogt al is gerealiseerd. Je handelt ernaar zodat dit de waarheid wordt in ons bewustzijn.

Goddelijkheid leven is weten dat je onkwetsbaar bent. Er is niets wat jouw goddelijkheid in de weg kan staan. Niets! Geen belediging, ziekte of oorlog. Goddelijkheid gaat dit alles te boven. We zijn al in bezit van alle goddelijke eigenschappen, zoals liefde, licht en kracht, maar we moeten ons deze kwaliteiten weer gaan herinneren. Kant-en-klare oplossingen zijn er niet, je hoeft er eigenlijk niets voor te doen: alles is er al. Geluk is geen enkele andere behoefte hebben dan te zijn waar je nu bent. Het is een voortdurend bewust leven in het nu. Glaudemans weinige woorden zijn veelzeggend. Een belangrijke vraag is: ben je bereid dat wat jou geleerd is los te laten? Deze tijd vraagt een totaal andere manier van kijken.

3D-cover van Willem Glaudemans' Universele spiritualiteit, tegen een witte achtergrond.
Willem Glaudemans’ Universele spiritualiteit

Ziekte en genezing

Alles wat niet op liefde is gebaseerd hebben we losgelaten. Onze frequentie is verhoogd en onze intuïtie is meer dan ooit aanwezig. We volgen onze innerlijke wijsheid. Alle goddelijke kenmerken worden tot uiting gebracht in de toekomst van de mensheid. Stel je een nieuwe beschaving voor die gestoeld is op liefde, geluk, vrede en samenwerking. De innerlijke goddelijkheid, de universele spiritualiteit, is aanwezig in alle mensen. Jouw goddelijkheid is ook je gezondheid. Je lichaam, psyche en denkgeest kunnen ziek zijn.

Je bent niet je lichaam. Je bent goddelijkheid die tijdelijk een fysieke ervaring heeft om liefde te ontdekken.

Willem Glaudemans

Ziek zijn is afgescheiden zijn van je goddelijke bron van de liefde. Genezing is je goddelijkheid weer herinneren. Genezen is één worden met God, jezelf en de ander. Stel je voor dat iedereen dit beseft, weet en erkent. Hoe anders zou de wereld eruitzien?

Jouw geluk is mijn geluk

Ware spiritualiteit leidt tot complete vrijheid. In de nieuwe wereld is er geen onderlinge strijd, we beseffen immers dat alles één is. Dus jouw geluk is mijn geluk. En dat geldt voor alles. Dus ook: jouw lijden is mijn lijden. Wanneer je je verder wilt verdiepen in deze materie is Een Cursus in Wonderen een aanrader. Deze spirituele leerweg heeft als doel de mens te helpen zichzelf te ontdoen van belemmerende overtuigingen die een gevoel van onvrede veroorzaken. Herontdek je ware zelf dat van nature vredig is. Volgens de Cursus zijn er twee emoties: angst en liefde. Met behulp van de Cursus kunnen wij op elk moment kiezen voor één van deze twee. Glaudemans zegt hier zelf over: ‘Het is inderdaad een wonder dat dit non-duale gedachtegoed in deze duale wereld is gekomen om ons te helpen ontwaken.’

Wil je meer lezen over Een Cursus in Wonderen en hoe aan dit lijvige boek te beginnen? Lees het inleidende artikel van Sanne Broekhuis.

De eenvoud van Universele spiritualiteit

Met amper 135 bladzijden zou je denken dat je Universele spiritualiteit in no-time kunt uitlezen. Dat blijkt een illusie. In fijne eenvoud wordt de essentie van universele spiritualiteit beschreven. Toch is eenvoud niet het juiste woord, aangezien goddelijkheid materie is waar het verstand nauwelijks grip op heeft. Het meest profijt heb je van dit werk door steeds weer aandachtig kleine stukjes te lezen, op je in te laten werken en dan pas naar het volgende te gaan. Er staat veel in iedere zin. Soms zijn Glaudemans’ woorden, hoe simpel ze ook lijken, niet in één keer te bevatten. Daar komt de kracht van herhaling om de hoek kijken. Herlezen is aan te raden. Knap om met zo weinig woorden zoveel diepgang te bereiken.

Geschreven door: Marjan van Druenen


Universele spiritualiteit

Universele spiritualiteit

In zijn langverwachte boek ‘Universele spiritualiteit. Alles is één. Je goddelijkheid leven’ geeft Willem Glaudemans een shortcut naar de antwoorden op de grote metafysische vragen.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 20,00 met gratis verzending.

Bestellen

Marjan van Druenen

Ik luister naar de naam Marjan, ben geboren en getogen in regio nultien. Mijn spirituele reis begon toen ik zestien was en het universum bestudeerde. Ik ging op zoek naar antwoorden. Ik bezocht de bibliotheek wekelijks en kwam met stapels boeken thuis, die ik ook nog eens ging lezen. Overigens waren het vaak veel te moeilijke boeken, maar ik worstelde mezelf erdoorheen. Altijd nieuwsgierig gebleven ben ik blijven studeren naast mijn werk. Astrologie, intuïtieve ontwikkeling, tarot, Jungiaanse psychologie, aura-en chakra reading en nog veel meer. Niet zomaar een cursus, maar veelal een beroepsopleiding. Non-dualiteit is waar ik nu veel over lees en probeer toe te passen in mijn leven. Met veel plezier schrijf ik boekrecensies en besprekingen. Liefs, Marjan

Lees ook

ParaVisie Award voor De vijfde dementie
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *