Biblos-serie

De Biblos-serie bestaat uit acht delen, maar wat houdt deze serie nu eigenlijk in? En waarover gaat elk deel? Leer er alles over op deze pagina.

Met Boek van het Scheppen heeft Willem Glaudemans de Biblos-Serie compleet gemaakt. Deze serie bestaat uit acht delen, maar wat houdt de Biblos-serie nu eigenlijk in? En waarover gaat elk deel? Welke volgorde heeft de Biblos-serie, al kun je de boeken ook los of op je eigen manier lezen? Leer er alles over in dit artikel.

De Biblos-serie is als het ware een gebruiksaanwijzing voor het leven voor mensen van deze tijd. De boeken zijn geschreven vanuit het perspectief van de ziel.

Willem Glaudemans

De Biblios-serie is als volgt opgebouwd:

  1. Boek van wonderen, het verhaal van de Biblos-serie. Hoe is deze serie ontstaan en hoe hangen de verschillende delen samen? Het geeft enige biografische achtergronden maar wil vooral demonstreren hoe schepping door iemand heen werkzaam kan zijn. Wanneer je telkens je eigen plannen opgeeft voor iets beters, ontstaan er wonderen.
  2. Boek van het eeuwige leven, een cursus in sterven. Wie antwoorden heeft over de dood, heeft ook een antwoord op het leven. Een uniek boek over de laatste fase van het leven. In Boek van het eeuwige leven beschrijft Willem Glaudemans de reis van de ziel, van vertrek uit het lichaam tot terugkeer naar god.
  3. Boek van vergeving, een gids van wond naar wonder. Velen zien vergeven als een lang en moeizaam proces dat veel tijd en energie kost. In deze praktische gids worden alle bouwstenen voor vergeving en zelfvergeving gegeven. Het sleutelwoord: overgave.
  4. Boek van de levensmissie, een weg naar vervulling. Wat geeft jouw leven richting en vervulling? Wat is jouw levensmissie? Moeilijke vragen voor de meesten van ons. Boek van de levensmissie leert je thema’s en patronen herkennen, plus de dingen waar je echt enthousiast van wordt.
  5. Boek van de universele wetten, een leidraad voor bewust leven. Wat zijn de Universele wetten? Hoe werken ze? En hoe kun je ze toepassen? Het Boek van de universele wetten van Willem Glaudemans biedt een heldere beschrijving van de grote universele wetten van de schepping.
  6. Boek van het licht en de liefde, een oefening in mededogen. Licht is waar alles van gemaakt is. Liefde is wat we werkelijk zijn en dat nooit kan worden aangetast. Over deze twee krachten gaat Boek van het licht en de liefde. Zowel hart als hoofd worden aangesproken.
  7. Boek van het zelf, een studie in ontwaken. Ontdek wat je niet bent; je bent niet je lichaam, je verstand, je gevoel, je persoon of je ego. Boek van het zelf laat zien dat het Zelf iets is wat blijvend is aan jou.
  8. Boek van het scheppen, een opening naar vreugde. Het laatste deel in de serie, die tevens de serie compleet maakt, Boek van het scheppen. We zijn scheppers in een constant scheppend universum, dat is de centrale gedachte van dit boek. We kunnen niet anders dan scheppen, want leven betekent scheppen.