Bhagavad Gita

Bhagavad Gita - cover
Bhagavad Gita - achterkant
Bekijk de achterkant
Bekijk de voorkant

Download het gratis fragment

In de Bhagavad Gita, het zesde deel van de Mahabharata, staat de vedische prins en boogschutter Arjuna aan het begin van een grote veldslag tegen een nauwverwante stam. Hij twijfelt aan de oorlog: hij kan en wil niet winnen. Op dat moment raakt Arjuna in gesprek met zijn wagenmenner en vriend Krishna, beter bekend als de Heer, die hem vertelt over zijn plicht als krijger, de noodzaak tot overgave en het wezen van leven en dood.

In de Bhagavad Gita, het zesde deel van de Mahabharata, staat de vedische prins en boogschutter Arjuna aan het begin van een grote veldslag tegen een nauwverwante stam. Hij twijfelt aan de oorlog: hij kan en wil niet winnen. Op dat moment raakt Arjuna in gesprek met zijn wagenmenner en vriend Krishna, beter bekend als de Heer, die hem vertelt over zijn plicht als krijger, de noodzaak tot overgave en het wezen van leven en dood.

De Bhagavad Gita is een onomstreden meesterwerk uit de wereldliteratuur, vertaald en uitgebreid ingeleid door C. Keus en in deze nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Arthur Eaton.

Lees meer ➔

In de Bhagavad Gita, het zesde deel van de Mahabharata, staat de vedische prins en boogschutter Arjuna aan het begin van een grote veldslag tegen een nauwverwante stam. Hij twijfelt aan de oorlog: hij kan en wil niet winnen. Op dat moment raakt Arjuna in gesprek met zijn wagenmenner en vriend Krishna, beter bekend als de Heer, die hem vertelt over zijn plicht als krijger, de noodzaak tot overgave en het wezen van leven en dood.

De Bhagavad Gita is een onomstreden meesterwerk uit de wereldliteratuur, vertaald en uitgebreid ingeleid door C. Keus en in deze nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door Arthur Eaton.

Lees meer >
Productinfo
Recensies
Inhoud

Productinfo

 • Taal: Nederlands
 • ISBN: 9789020220940
 • Pagina's: 160 pagina's
 • Vertaler: C. Keus

Wat vinden anderen van 'Bhagavad Gita' van C. Keus?

Ik kijk weer anders tegen de wereld en het leven aan

 • Alette Winkel
 • 18/12/2023

Wat ongeveer vijfduizend geleden speelde tussen God in de gedaante van wagenmenner Krishna en Zijn vriend en toegewijde, rechtschapen prins in de gedaante ...

Lees recensie

Wat ongeveer vijfduizend geleden speelde tussen God in de gedaante van wagenmenner Krishna en Zijn vriend en toegewijde, rechtschapen prins in de gedaante van de vedische prins Arjuna is mijns inziens heden ten dage nog steeds actueel. De nieuwe en door Cornelie Keus voor uitgeverij AnkhHermes vertaalde Baghavad Gita betekent ‘het lied van God’.

Het fijne boek, met een praktisch (lees)formaat is voorzien van een heerlijk zachte omslag en ligt hierom prettig in de hand tijdens het lezen. De cover is voorzien van mooi, zachtgroen en okergeel, met daarop vele lotusbloemen in allerlei formaten en in elkaar verweven. De lotusbloem staat voornamelijk symbool voor spirituele groei en bloeit in de regel nabij water. De zuiverende werking van water kan in deze dan ook gezien worden als de reis naar verlichting.

Het boek bestaat uit 700 verzen en bevat teksten die voor iedereen een belangrijke (levens)boodschap hebben. Zelf had ik de missie van deze talisman op dit moment in mijn leven hard nodig. Niet omdat ik de weg kwijt ben, maar omdat ik de lessen uit de Baghavad Gita blijkbaar nodig had bij een cruciale bewustzijnsverandering. De twijfels, strijd en emoties die Arjuna deelt met Krishna zijn voor mij zo herkenbaar. De complexe situatie rondom mijn demente ouders was voor mij aanleiding om de Baghavad Gita weer te willen bestuderen, met een geweldig resultaat als gevolg! Ik hoefde alleen maar weer te weten dat ik een goddelijke manifestatie ben in mijn lichaam en dat al het andere; mens, dier en natuur tevens het goddelijke uitdrukt. Er bestaan geen grenzen, mijn bewustzijn werd door de wijze woorden uit de Baghavad Gita gelukkig opnieuw verhoogt. Ook kijk ik weer anders tegen de wereld en het leven in het algemeen aan. Dit goddelijke in ieder mens geldt dus ook voor mijn lieve ouders. Ook zij leven hun goddelijke waarheid, op dit moment, in het verpleeghuis, hier en nu. Op een belangrijker besef dan dit had ik niet kunnen hopen. Dankbaarheid alom!

Ik kwam hier niet op aarde om te oordelen, waar dan ook over (zoals bij de geboorte, zuivere liefde… alleen eenheid), maar om geen onderscheid te maken tussen ogenschijnlijke tegenstrijdheden. Ik voel na afloop van het boek nog meer empathie en compassie voor elk wezen en iedere situatie op deze prachtige planeet, volledig toegewijd aan God. Natuurlijk zal ik weer eens afglijden in deze wereld, maar dan kan ik gelukkig altijd ‘het lied van God’ weer gaan ‘zingen’. Alhoewel de Baghavad Gita wellicht niet door iedereen direct begrijpelijk is, zal ik het boek zeker aanraden bij anderen. Vroeg of laat zal het zaadje zich (hopelijk) ontkiemen…

Lees minder

Veel herkenning

 • Anneke Tijmensen
 • 08/01/2024

Mijn eerste indruk was dat het een handzaam boek is met een duidelijke inhoudsopgave. De inleidende tekst is kort maar krachtig en geeft precies weer waar ...

Lees recensie

Mijn eerste indruk was dat het een handzaam boek is met een duidelijke inhoudsopgave. De inleidende tekst is kort maar krachtig en geeft precies weer waar het boek over gaat. Voor diegenen die nog nooit van de Bhagavad Gita hebben gehoord, geeft het precies genoeg informatie. Persoonlijk heb ik minder met de kleurstelling van de kaft, maar het past voor mijn gevoel wel bij de religieuze oriëntatie van het verhaal.

In het woord vooraf én in de inleiding worden al enkele leestips en verduidelijkingen gegeven. Hier kun je naar terugkijken als je in het boek zelf even niet meer weet wat je nu gelezen hebt.

Dat brengt me bij het boek zelf. Het is een héél interessant verhaal, maar wel een dat je niet in een keer uit moet lezen. Een rustig tempo met veel aandacht voor wat er per vers en hoofdstuk speelt is beter. Ik merkte dat ik, door mijn snelle leestempo, soms kwijt raakte wie wie was en hoe het nu in elkaar zat. Ik herkende echter wel veel en vond ook dat er stukken waren die vanuit mijn christelijke (rooms-katholieke) oriëntatie heel herkenbaar waren. Ik vind het altijd interessant om te zien hoeveel religies op elkaar lijken en kan daar dan ook echt over gaan nadenken. Wat me echt bijgebleven is, is dat al diegenen waar Arjuna tegen ten strijde trekt, ook gezien kunnen worden als worstelingen in hemzelf. Dat verinnerlijken van wat in het verhaal buiten is…

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in (andere) religies of specifiek in het hindoeïsme zou ik dit boek zeker aanraden.

Lees minder

Je kunt de Bhagavad Gita lezen als een innerlijke dialoog

 • Sarah de Groot
 • 08/01/2024

Deze heruitgave van de Bhagavad Gita is onderdeel van de patroon-serie van uitgeverij AnkhHermes. Het boek is voorzien van een hardcover en ...

Lees recensie

Deze heruitgave van de Bhagavad Gita is onderdeel van de patroon-serie van uitgeverij AnkhHermes. Het boek is voorzien van een hardcover en leeslint. Deze vertaling is gemaakt door C. Keus.

‘Sommige boeken zijn als vrienden. In moeilijke tijden bieden ze troost. We koesteren ze, terwijl de cover slijt en de ruggengraat het begeeft.’

Bhagavad Gita betekent het lied van God. Het is een heilige tekst die van oorsprong uit het Sanskriet komt. De Bhagavad Gita gaat over iemand die zich in een innerlijke strijd bevindt en zelf niet weet hoe hij zijn levenspad moet vervolgen. Arjuna besluit daarom raad te vragen aan Krishna.

De Bhagavad Gita is een boek waarin mensen steun vinden. Het boek is een boek dat als een gids dient. Telkens als je besluit het boek opnieuw te raadplegen, kan het je van nieuwe inzichten voorzien. De Bhagavad Gita bevat heldere boodschappen die je kunnen ondersteunen in je innerlijke zoektocht naar kennis en waarheid. Het gaat over het hervinden van je innerlijk kompas en het vervullen van je lotsbestemming. Het werk nodigt je uit om tot stilstand te komen zodat je kunt luisteren naar je innerlijke stem.

De kennis en wijsheid die in het boek gedeeld worden bevatten universele thema’s, die tot op de dag van vandaag nog steeds actueel zijn.

In deze versie van de Bhagavad Gita is geen commentaar gegeven onder de verzen, maar is er ruimte gecreëerd om de verzen zelf te interpreteren.

Je kunt de Bhagavad Gita lezen als een innerlijke dialoog. Het werk gaat over fundamentele levensvragen, die ieder mens zichzelf wel eens stelt. Als je er de tijd voor neemt, dan dienen de diepere lagen van dit bijzonder werk zich aan. Deze diepere lagen spreken tot de kern van je bewustzijn. Ze brengen je in contact met je hogere zelf/ hogere bewustzijn.

Deze versie van de Bhagavad Gita is een mooie toevoeging aan de Patroon-serie.

Lees minder

Het gaat over het leven in zijn totale vorm

 • Marielja de Geus
 • 23/01/2024

Sommige boeken zijn te groots om te beoordelen. We schrijven geen recensie over de Bijbel of over de Koran. Waarom dan wel over de Bhagavad Gita? ...

Lees recensie

Sommige boeken zijn te groots om te beoordelen. We schrijven geen recensie over de Bijbel of over de Koran. Waarom dan wel over de Bhagavad Gita? Wie ben ik als Westerse vrouw om te oordelen over een eeuwenoud werk uit een cultuur die niet de mijne is? Over de inhoud kan ik het dan ook niet hebben, maar daar wíl ik het wel over hebben. Want de inhoud is waar het om gaat. Lees mijn woorden als ervaring, niet als waarheid. Vorm je eigen kennis, lees de Bhagavad Gita.

De Bhagavad Gita is het zesde deel van de Mahabharata en vertelt over de vedische prins Arjuna, die aan de vooravond van een grote veldslag zijn leven overweegt. Hij vraagt advies aan Krishna, die God vertegenwoordigd. In de Bhagavad Gita lezen we de dialoog tussen Arjuna en Krishna. De aanleiding van het gesprek is een veldslag, die symbool staat voor de strijd van het leven.

Deze uitgave heeft een prachtige kaft gekregen. Ook het binnenwerk is goed verzorgd met een duidelijk lettertype, veel witregels en regelnummering zoals we dat ook kennen in de Bijbel. Dit maakt het gemakkelijk om een frase terug te vinden of te vergelijken met dezelfde frase in een andere vertaling. Verder zijn er voetnoten die achterin het boek terug te vinden zijn. Dit bemoeilijkt het lezen, terwijl het als ondersteuning had moeten dienen. Ik had de toelichting bij de begrippen liever op dezelfde pagina gezien.

Ik heb verschillende vertalingen van dit vedische geschrift onder ogen gehad en er is nogal verschil. Sommige zijn verhalend, andere puntsgewijs, zoals deze versie van C. Keus. De twijfels en overwegingen van Arjuna komen in deze versie dan ook minder tot uiting dan in andere vertalingen. Het is eerder een opsomming van wijsheden. Hoewel de verhalende manier van vertellen mij erg aanspreekt, lukt het mij met deze opzet goed om bij de kern van de antwoorden te blijven.

De taal doet ietwat archaïsch aan. Ik vind het dan ook niet gemakkelijk lezen en besluit de tekst hardop te lezen. Door de woorden te laten klinken komen ze beter binnen en kan ik de betekenis bijna proeven. De wijsheid in de Bhagavad Gita resoneert. Echter, je zult wel enige kennis van de vedische levensvisie moeten hebben wil je kunnen doorgronden wat er bedoeld wordt. De Bhagavad Gita is dan ook een boek dat je beter met een leraar of studiegroep kunt lezen. Erover praten geeft nieuwe inzichten.

De hoofdstukken zijn ingedeeld in de achttien vormen van yoga. Misschien denk je bij yoga aan de lichamelijke oefeningen op een mat. Yoga betekent balans, en dat is voor je geest minstens zo belangrijk als voor je lichaam. De achttien yoga’s, waaronder de yoga van handeling, de yoga van wijsheid en kennis en de yoga van toewijding, helpen inzicht te krijgen in je geest. Arjuna stelt vragen aan Krishna, God. Universele vragen die in alle tijden, bij alle mensen, relevant zijn.

Arjuna vraagt in hoofdstuk 2 vers 54: “Wat is het kenmerk van hem die stabiel van denken is, standvastig in contemplatie (samadhi), o Keshava? Wat zegt zo’n wijze; hoe is zijn doen en laten; hoe is zijn handel en wandel?”

Als ik deze vraag ontleed, kom ik bij mijn verlangen om een rustig en stabiel mens te zijn. Hoe kan luisteren zonder te oordelen?

Een van de frases van het antwoord luidt: “(56) Hij van wie het denken vrij is van onrust en bezorgdheid in leed en smart, onberoerd in vreugde en genot; hij die vrij is van drift, vrees en toorn, hij wordt een wijze (muni), stabiel van denken, genoemd.”

De antwoorden laten me weten hoe gehechtheid en begeerte me afleidt van mijn ware Zijn.

Ik raad iedereen die geïnteresseerd is zeker aan de Bhagavad Gita te lezen, op het moment dat het meesterwerk zich aandient in jouw leven. Het zijn geen gemakkelijke teksten om te doorgronden, maar ze zullen duidelijk zijn wanneer je het nodig hebt. Zoek iemand of een groepje mensen waarmee je kunt praten over de Gita, want dit is geen eenvoudig boek. Het gaat dan ook over het leven in zijn totale vorm, en daar zijn we nooit over uitgeleerd.

Lees minder

Woord vooraf door Arthur Eaton 7

Inleiding door C. Keus 11

1. De yoga van de neerslachtigheid van Arjuna 25
2. De yoga volgens de sankhya 33
3. De yoga van handeling 45
4. De yoga van wijsheid 53
5. De yoga van verzaking van handeling 61
6. De yoga van het schouwen van het Zelf 67
7. De yoga van wijsheid en kennis 75
8. De yoga van het onvergankelijke, oneindige Brahman 81
9. De yoga van de koninklijke kennis en het koninklijk geheim 87
10. De yoga van majesteit 93
11. De yoga van het visioen van de vorm van het Al 99
12. De yoga van toewijding 109
13. De yoga van het onderscheid tussen het veld en de kenner van het veld 113
14. De yoga van de non-identificatie met de drie guna’s 119
15. De yoga van eenwording met Purushottama 125
16. De yoga van het onderscheid tussen het goddelijke en het demonische 129
17. De yoga van de drie soorten van geloof en vertrouwen 133
18. De yoga van bevrijding door zelfverzaking 139

Noten 151

Over C. Keus 165

Over Arthur Eaton 167

22,50

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Ebook
€ 14.99

Meer info ➔

Hardback
Op voorraad
 • Gratis verzending
 • Op werkdagen voor 20.00 besteld, binnen 48 uur in huis (NL)

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Ebook
€ 14.99