Manifesteren: werkt dat nu wel of niet?

Laatste update door Lisa Ensing op 29 maart 2024

Lisa Ensing las 'Boek van de Universele Wetten' van Willem Glaudemans en kwam erachter dat manifesteren veel meer omvat dan je denkt.

Afgelopen jaren is manifesteren uitgegroeid tot een enorme trend. Onder andere dankzij The Secret heeft dit spirituele fenomeen en de bijbehorende Wet van Aantrekking veel naamsbekendheid gekregen.

Waarschijnlijk heb jij ook van manifesteren en deze Wet van Aantrekking gehoord. Je hebt de principes misschien zelfs wel toegepast en een poging tot manifesteren gedaan. De kans is groot dat het manifesteren niet (altijd) lukte en je teleurgesteld werd.

Omdat manifesteren redelijk mainstream is geworden, zijn belangrijke elementen weggevallen. Daardoor is het concept vertroebeld en ‘mislukt’ manifesteren vaak. Er zit veel meer achter manifesteren dan de populaire spiritualiteit uitlegt en soms krijg je simpelweg niet wat je wenst. Waarom niet? Daar zijn verschillende redenen voor.

Misvattingen over manifesteren

Er bestaan een aantal misvattingen over manifesteren die haar werking en effect in de weg zitten.

  1. Wens en het valt in je schoot

The Secret heeft de Wet van Aantrekking bekendgemaakt – het is nu één van de bekendste Universele Wetten. Dit zijn energetische wetten waar het universum uit opgebouwd is. Net zoals zwaartekracht en wifi zie je deze ‘wetten’ niet, ze bestaan echter wel. Je kunt tegen de Universele Wetten ingaan of met de Wetten meewerken.

Manifesteren is een groot onderdeel van deze Universele Wetten (waarvan er in totaal twaalf zijn). Een van de bekendste Universele Wetten is de Wet van Aantrekking en Uitstraling. The Secret maakte slechts een deel van deze wet bekend: de Wet van Aantrekking. Dit is maar de helft van het verhaal. Het andere deel van deze belangrijke manifestatiewet – de Wet van Uitstraling – wordt vaak vergeten, terwijl het net zo belangrijk is.

Door deze verwarring wordt vaak gedacht dat manifesteren simpelweg een soort bestelling is. Je maakt een lijstje en je ontvangt het. Schrijf op wat je wil en het valt in je schoot. Maar zo werkt manifestatie niet helemaal. Door deze misvatting geloven veel mensen niet (meer) in manifesteren. Ze hebben zelf ondervonden dat deze simpele benadering niet werkt en denken daarom dat het hele concept rondom manifesteren niet werkt.

Hoe manifesteren wel werkt, lees je verderop in dit artikel.

2. Ego-manifesteren

Het idee van een ‘bestelling’ doen bij het universum en afdwingen wat je wilt, vindt ons ego een interessant idee. Het ego is een Rupsje Nooitgenoeg. Manifestaties vanuit het ego zijn vaak materiële manifestaties.

Populaire ego-manifestaties zijn bijvoorbeeld een nieuwe auto krijgen of de loterij winnen. Er zijn echter maar weinig mensen die een auto hebben gemanifesteerd of de loterij hebben gewonnen wanneer ze dat wilde bereiken vanuit het ego.

Manifesteren vanuit je ego werkt bijna nooit. Er zit geen pure intentie achter en de trilling die je uitzendt, is te laag. Je wens past waarschijnlijk niet bij je en zo zijn er nog vele redenen waarom je niet vanuit het ego kunt manifesteren.

Manifestatie heeft door deze misvatting een kwakzalverige bijsmaak gekregen en wordt minder serieus genomen. Wanneer je vanuit je ego manifesteert, dan zul je niet snel krijgen wat je begeert.

Dit is zonde, want we weten dat manifesteren werkt. Manifestatie is een serieus iets. Als je weet hoe het werkt, dan kun je het voor jezelf inzetten, zolang je je ego erbuiten houdt en pure intenties hebt.

3. Denk er maar sterk genoeg aan en visualiseer

Manifesteren wordt verder vaak uitgelegd aan de hand van visualisatie en invoelen: als je maar sterk genoeg aan iets denkt en het voelt, dan zul je het naar je toetrekken. Ergens klopt dit. Dit is echter een te simpele uitleg van manifesteren. Manifesteren is meer dan alleen visualiseren en invoelen, zeker als het om grote dingen gaat.

De magische manifestatie-wetten: dit is manifesteren wél

Manifesteren omvat meer dan hoe het in populaire spiritualiteit wordt uitgelegd. Manifestatie maakt deel uit van de twaalf Universele Wetten, zoals Willem Glaudemans schrijft in Boek van de Universele Wetten.

Twaalf wetten

De zeven wetten die bij manifesteren horen, zijn: de Wet van Trilling, de Wet van Dynamiek, de Wet van Cycli, de Wet van Uitstraling en Aantrekking, de Wet van Niveaus, de Wet van Orde-Chaos-Orde en de Wet van Ontwikkeling.

Er zijn nog vijf wetten die indirect ook bij manifesteren horen: de Wet van Creatie, de Wet van Eenheid, de Wet van de Liefde, de Wet van Intentie,  de Wet van Middelpunt en de Wet van Oorzaak en Gevolg.

Boek van de universele wetten van Willem Glaudemans
  1. Aantrekken én uitstralen

Zoals je eerder las, is manifesteren dus meer dan alleen iets aantrekken. Volgens de Universele Wet van Aantrekking en Uitstraling mag je eerst uitstralen wat je begeert, voordat je het kunt aantrekken. Wat je uitstraalt trek je aan, wat je geeft ontvang je. Hoe gaat dit in zijn werk?

Alles in onze wereld heeft een energieveld om zich heen en straalt energie uit. Als je gevoelig bent, dan voel je deze energie vaak bij andere mensen of dieren en bij extreme gevoeligheid voel je het zelfs bij planten, stenen en andere dingen.

Andere mensen en dingen reageren vervolgens (on)bewust op jouw uitstraling. Wanneer je zelf woede uitstraalt, trek je woede aan. Straal je blijheid uit, dan ontmoet je blijheid in de wereld. Op dit niveau hebben we deze Wet allemaal weleens gevoeld. Dit principe geldt voor alles in ons universum.

Willem Glaudemans schrijft hierover:

“Deze Wet van Uitstraling en Aantrekking beschrijft hoe objecten op elkaar reageren, relaties vormen door middel van het uitzenden en aantrekken van energie en daarin een evenwicht bereiken. Elk voorwerp, elke identiteit legt energieverbindingen met de voorwerpen en identiteiten om zich heen, en in die uitwisseling van energie is er een constante dynamiek tussen geven en ontvangen, uitstralen en aantrekken, ruimte nemen en ruimte geven. Het hele universum is te beschrijven als een enorm veld van energetische verbindingen waarbij voortdurend gelijktijdig wordt uitgestraald en aangetrokken”

Je trekt dus aan wat je uitstraalt. Als je ervoor zorgt dat je voornamelijk positieve energie uitstraalt, dan zul je ook positieve energie ontvangen.

Willem Glaudemans schrijft hier heel mooi over:

“Deze Wet van Uitstraling en Aantrekking voorspelt dat je altijd alles krijgt wat je nodig hebt; simpelweg door te zijn wie je bent trek je het aan. Het universum reageert op de trilling die je ziel uitzendt. Dit wil niet zeggen dat je altijd krijgt wat je begeert, of dat je egopersoonlijkheid bevredigd gaat worden. Meestal niet, dat heb je al ontdekt. Je zou er niets mee opschieten. Voor een ego is het nooit genoeg. Maar kijk eens in je leven om je heen: heb je ooit iets niet gekregen wat je écht nodig had voor je persoonlijke ontwikkeling?”

Let op dat je ego niet aan de haal gaat met deze wet en het verdraait: het is niet zo dat mensen die tragedie meemaken dit ook over zichzelf afgeroepen hebben. In Boek van Universele Wetten legt Glaudemans helder uit hoe dat wel werkt.

2. Ontvangen op het juiste moment

Je hebt je manifestatiestappen goed gevolgd, maar het resultaat blijft maar op zich wachten. Herkenbaar? Het kan zijn dat de timing nog niet klopt. Niet alles wat je nu wil, past op dit moment bij jou. Misschien is het moment om het te ontvangen nog niet daar.

De Universele Wet van Cycli schrijft voor dat we in een cyclisch universum leven en alles op zijn tijd komt. Het heeft geen zin om dingen te wensen of te doen, wanneer het er simpelweg de tijd nog niet voor is. Dit kan erg vervelend zijn. Soms wil je iets nú ontvangen en komt het maar niet. Stel: je wilt een huis en je doet er alles aan om dit huis te manifesteren. Jij ziet dit alleen vanuit jouw perspectief en weet niet wat je op je huidige plaats nog mag meemaken of leren voordat je naar je volgende huis gaat.

Misschien mag je nog wat grote ontwikkelingen doormaken of is degene die in je droomhuis woont nog niet klaar om te verhuizen. Misschien heb je nu een plaats voor ogen die helemaal niet bij je past en mag je eerst ontdekken dat je eigenlijk op een andere plaats mag wonen.

Er kunnen zoveel redenen zijn waarom het universum/je ziel/god (of waar jij in gelooft) jouw manifestatie blokkeert, ondanks alle inspanningen die je doet om het te krijgen.

Willem Glaudemans verwoordt dit prachtig:

“Wanneer je iets verlangt, laat het los. Komt het naar je terug, dan is het van jou, komt het niet terug, dan is het nooit van jou geweest en hoef je er geen energie meer in te steken. Wanneer je iets verlangt en het komt wel naar je terug, laat het dan niet op jouw tijd zijn dat het zich zal manifesteren, maar op de tijd die bepaald is door het grote geheel.”

3. Je binnenwereld opruimen

Soms is het niet de tijd voor een manifestatie en blokkeert het universum jouw wens. Het kan ook zijn dat je (onbewust) zélf je manifestaties blokkeert. Trauma’s, opvattingen en meer kunnen manifestatieblokkades zijn. Een voorbeeld: je wilt heel graag de liefde van je leven vinden, maar onbewust geloof je dat je de liefde niet waard bent. Dan zul je nooit de liefde van je leven aantrekken óf herkennen wanneer deze op je pad verschijnt.

Je hebt jezelf onbewust geblokkeerd en volgens de Universele Wet van Aantrekking en Uitstraling energie uitgestraald, waarmee je je manifestatie saboteert. Ook dingen uit het verleden die je nog niet in je binnenwereld hebt opgeruimd, kunnen je manifestaties blokkeren. Je energie blijft namelijk weglekken naar deze herinneringen en gaat niet naar je manifestatie.

4. Terugkerende thema’s aantrekken

Het kan ook zo zijn dat je ziel bepaalde thema’s heeft waar het dit leven aan werkt. Deze thema’s manifesteren zich steeds weer in allerlei vormen in je leven. Deze slinger gaat heen en weer. Deze energetische beweging hoort bij de Universele Wet van Dynamiek.

Willem Glaudemans schrijft hierover:

“Je komt bijvoorbeeld voortdurend in situaties terecht waar je in de steek gelaten wordt, of waar je geen thuis hebt. En tegelijk zie je dat je met de keerzijde daarvan bezig bent: je kent ook diep contact en verbinding, je bent zeer goed in het scheppen van een plek die als een thuis voelt.

Het treedt altijd in twee gedaantes in je leven op, een gegeven in deze dualistische wereld: is je leerthema vrijheid, dan kom je ook gevangenschap tegen, is je levens-thema genezing, dan ken je ook ziekte, vaak meer dan gemiddeld. Dikwijls wordt het programma al vroeg in je leven ‘aangezet’ door een pijnlijke ervaring die ervoor zorgt dat je niet anders kúnt dan met je bewustzijn met dit thema aan de gang gaan, zelfs als je het onderdrukt of ontkent. Want ook dan ben je ermee bezig. Zo’n thema gaat vaak een heel leven mee tot de ziel aan alle kanten bewustzijn hierover heeft ontwikkeld.”

Willem Glaudemans, auteur van Boek van de Universele Wetten

5. Actie ondernemen op het juiste moment

Een klassieke fout die wordt gemaakt bij manifesteren is zitten en afwachten. Soms is dit een goede strategie, omdat je je manifestatie dan niet in de weg loopt met je blokkades, zorgen, angsten en je persoonlijkheid. Maar vaker is het belangrijk om op het juiste moment de juiste actie te ondernemen.

Je intuïtie geeft aan wanneer dit is. In het wilde weg angstig zoeken werkt vaak averechts. Het beste is om te zoeken wanneer je een rustige, heldere ingeving krijgt. Dit betekent dat je niet altijd bezig hoeft te zijn met wat je wilt manifesteren. Geniet tussendoor van het leven!

6. Goede intenties

De Universele Wet van Intentie laat zien dat je aan alle manifestaties kunt zien wie het gemanifesteerd heeft en wat de intentie van deze persoon was. Intenties keren altijd naar je terug. De oorspronkelijke intentie waarmee je manifesteerde zie je terug in het resultaat.

Willem Glaudemans schrijft hierover:

“Wat je zaait, zul je oogsten. Wat je erin stopt, haal je eruit. Stop je er liefde in, dan zul je liefde terugontvangen. Is je intentie er een van angst, dan zal angst naar je terugkeren in allerlei vormen.”

Wanneer je vanuit het ego probeert te manifesteren, heeft je wens vaak een verkeerde intentie. Je wilt misschien indruk maken met je grote auto of de loterij winnen, zodat je je geld kunt besteden aan nutteloze materiële zaken. Je intentie is dan vertroebeld en dat zul je terugzien in je manifestatie. Als deze al verschijnt, want manifesteren vanuit je ego heeft vaak geen zin. Je manifesteert dan met de verkeerde intentie waardoor je manifestatie simpelweg niet verschijnt.

7. De juiste frequentie

Met frequentie wordt bedoeld hoe je je voelt en welke energie je uitstraalt. Volgens de Universele Wet van Trilling trek je altijd dezelfde trilling aan als de trilling die je uitstraalt. En volgens de Universele Wet van Intentie komt de trilling van je intentie altijd bij je terug. Je kunt dus alleen naar je toe trekken wat je zelf al intern ‘bezit’.

Willem Glaudemans zegt hierover:

“Op een bepaalde manier moet je het eerst vanbinnen bezitten als een trillingsfrequentie die van je uitgaat, alvorens je het kunt aantrekken.”

Dankbaarheid is een belangrijk onderdeel hiervan. Dankbaarheid heeft een hoge trilling en met dankbaarheid laat je het universum ‘zien’, waar je nog meer van wil ontvangen. Als jij goed kunt zien en benoemen waar je dankbaar voor bent, dan zul je meer aantrekken van dat waar je dankbaar voor bent.

Maar dit is nog niet alles…

Dit zijn nog maar enkele onderdelen van manifesteren. Onze wereld is verweven van energetische wetten, universele wetmatigheden en energieën die bepaalde richtingen opstromen. Jij kunt meestromen met deze energie of hier tegenin gaan. Wil je meer leren over hoe de Wetten van ons Universum werken en dus ook hoe je dingen op een bewuste manier naar je toe kunt trekken? Boek van de Universele Wetten van Willem Glaudemans is jouw praktische gids voor onze magische, energetische wereld!


Boek van de Universele Wetten

Boek van de Universele Wetten

Op zoek naar een leidraad om bewust en scheppend te leven? Het Boek van de universele wetten beschrijft helder de grote universele wetten van de schepping.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 23,50 met gratis verzending.

Bestellen

Meer lezen?

Lisa Ensing

Lees ook

Boeken die je helpen Een Cursus in Wonderen te begrijpen
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *