De Rudolf Steiner van Hans Stolp

Laatste update door Obe Alkema op 5 juni 2023

Wie was Rudolf Steiner en wat voor waarde hebben zijn ideeën vandaag de dag? Hans Stolp schetst een liefdevol portret van een visionaire denker en stichter van een nieuwe cultuur.

Een paar jaar geleden publiceerde Hans Stolp bij AnkhHermes Rudolf Steiner en nu voegt hij daar Rudolf Steiner en Johannes aan toe. Maar wie was Rudolf Steiner eigenlijk en waarom is Stolp zo door hem geboeid?

Op een rommelmarkt kwam Stolp een aantal van Steiners boeken over de vier evangeliën tegen en in zijn boek over het evangelie van Johannes vond Stolp de antwoorden op de vragen waarmee hij ondanks jarenlange studie van datzelfde evangelie was blijven rondlopen.

Ja, zo is het, realiseerde Stolp zich, terwijl hij Steiner las – niet alleen zijn boek over Johannes, maar uiteenlopende boeken uit zijn oeuvre: ‘Daarom vormen de inzichten die ik van hem heb gekregen het grootste geschenk dat ik ooit in mijn leven gekregen heb.’

In Rudolf Steiner behandelt Stolp eerst de belangrijke inzichten die Steiner opdeed en aan ons doorgegeven heeft, voordat hij de levenswandel van deze visionair schetst.

Wie was Rudolf Steiner?

De jonge Rudolf Steiner, geboren in 1861, had in zijn vroege jeugd meerdere helderziende ervaringen. Deze raakten hem diep en beschouwde hij even waar als de werkelijkheid om hem heen. Zijn ontvankelijkheid voor deze geestelijke ervaringen kwam ook voort uit zijn betrokkenheid bij de kerk. De jonge Rudolf wilde zijn helderziende ervaringen begrijpen; daarom zocht hij naar inzicht in de wetten van het logische denken om langs die weg inzicht te krijgen in de wereld van de geest.

In zijn jeugd tekent zich reeds zijn kenmerkende levenshouding af die hem zo beroemd gemaakt hebben. Zijn jarenlange verblijf in Berlijn, aan het einde van de negentiende eeuw, toen hij zich omringde met revolutionairen, schrijvers en kunstenaars, zorgden voor een nieuwe fase in zijn geestelijke ontwikkeling. Het was een donkere periode. Jaren van beproeving, noemt Stolp die tijd, totdat Steiner Christus in 1899 ontmoette.

De esoterische leraar

In zijn autobiografie wijdt Steiner er slechts één zin aan: ‘De ontwikkeling van mijn ziel vond haar hoogtepunt toen ik geestelijk in de meest innerlijke en ernstige inzichtsviering voor het mysterie van Golgotha stond.’ Maar de impact van deze ervaring is immens geweest. Het was zijn inwijding. Het veranderde zijn leven.

Hij was duidelijk een mens die (geestelijk gezien) ver boven zijn tijdgenoten uitstak.

Hans Stolp

Het is deze ervaring die hem maakte tot de grote Meester van het esoterische christendom in de twintigste eeuw. Het bracht hem tot allerlei vernieuwende initiatieven. Hij werd zich, met andere woorden, door de ontmoeting met de kosmische Christus van zijn roeping bewust – en in de jaren daarna kon iedereen zien waartoe deze impuls hem stap voor stap bracht.

Na deze allesbeslissende ervaring begon hij lezingen te geven – eerst voor de Theosofische Vereniging en later voor de Antroposofische Vereniging – en te vertellen over zijn ervaringen. Hij kreeg de opdracht om de mensen bewust te maken van de Geest en daarmee het zoeken van een innerlijke verbinding met de Geest.

Dat is de diepste bedoeling van de wetenschap van de geest die Steiner ons bracht: om ons te leren verbinden met de Geest. Steiner was degene die deze inzichten voor het eerst openbaar maakte en met iedereen deelde die daarvoor openstond. Hij deed dat omdat hij van mening was dat de mensen in deze tijd – waarin zij de opdracht hebben hun bewustzijnsziel te ontwikkelen – deze kennis nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Het was een revolutionaire daad die hij daarmee voltrok.

Het belang van Steiner nu

Steeds meer mensen hebben de afgelopen honderd jaar de weg naar Rudolf Steiner – en dus naar zijn inzichten – gevonden, schrijft Stolp. Sommigen vinden de weg naar hem, doordat ze hun kind naar de vrijeschool hebben gestuurd en via dat onderwijs het een en ander over Rudolf Steiner en zijn inzichten te horen kregen en erdoor geraakt werden.

Anderen voelen zich innerlijk sterk met Christus verbonden, maar kunnen niets met wat de kerk over Hem vertelt. Bij Steiner horen ze over het mysterie van Christus en voelt het als thuiskomen. Weer anderen vinden de weg naar hem als ze op zoek gaan naar een spirituele geneeskunde omdat de gangbare, louter materialistisch georiënteerde geneeskunde hen te eenzijdig voorkomt.

Nog weer anderen krijgen geestelijke, ofwel spirituele ervaringen of helderziende ervaringen. Velen van hen hebben de innerlijke behoefte om inzicht te krijgen in het waarom en hoe van die ervaringen. Zo komen ze als vanzelf bij Steiner uit, want niemand anders kan je daarin zo’n diepgaand inzicht schenken dan Steiner. Op die manier heeft Stolp zijn weg naar hem gevonden.

De stichter van een nieuwe cultuur

De huidige cultuur mag dan wel hoogontwikkeld zijn, maar is ook materialistisch en begint steeds meer barsten te vertonen. Het huidige denken heeft de verbinding met de wereld van de geest steeds meer verloren. Kijken we naar Steiner, dan tekent zich bij hem een nieuw geestelijk denken af – en dat zal de plaats van het huidige denken innemen. Alleen wanneer we die overgang maken – van de materie naar de geest – zullen we de neerwaartse ontwikkeling van deze tijd kunnen ombuigen tot een nieuwe, opgaande ontwikkeling.

Maar hoe ontwikkelen wij die krachten, vraagt Hans stolp zich af in Rudolf Steiner. Door onszelf geestelijk te ontwikkelen en ons te wijden aan een innerlijke, geestelijke groei. Daarvoor kunnen we bij Steiner terecht. De geestelijke krachten die wij dan verwerven zullen onszelf, de cultuur en de aarde ten goede komen en zullen ons helpen in de grote overgang van een natuurlijke levensfase naar een proces van vergeestelijking.

Dit vraagt een paradigmawisseling. We moeten af van de arrogantie van het oude denken. We moeten ons openstellen voor de geest. In het werk van Steiner zijn volgens Stolp tal van aanknopingspunten te vinden, bijvoorbeeld dat de mens uit een lichaam, een ziel en een geest bestaat. Steiner schenkt ons de inzichten die ons in staat stellen te begrijpen wat er in het nieuwe tijdperk – dat begon met zijn Christusverschijning – eigenlijk gebeurt. Steiner bracht ons ‘de geboorte van een nieuw mensbeeld’.


Rudolf Steiner

Rudolf Steiner

Hans Stolp biedt een nieuw, onverwachts perspectief op de enorme invloed en levensfilosofie van Rudolf Steiner. Wie is de man achter de invloedrijke en visionaire antroposofie?

Bestel nu jouw exemplaar voor € 20,00 met gratis verzending.

Bestellen

Obe Alkema

Binnen AnkhHermes verzorg ik de audioboeken en de website, ontferm ik me over de metadata van al onze titels en bouw ik aan de Patroon-serie, waarin AnkhHermes spirituele poëzie en poëtische wijsheid verzamelt.

Lees ook

Breuklijnen in de familie: de impact van vervreemding
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *