Antroposofische geneeskunde

Antroposofische geneeskunde - cover
Antroposofische geneeskunde - achterkant
Bekijk de achterkant
Bekijk de voorkant

Download het gratis fragment

Antroposofische geneeskunde is een vorm van geneeskunde die de totaliteit van de mens centraal stelt. In deze visie bestaat de mens niet alleen uit een lichaam, maar ook uit een ziel en geest, oftewel het Ik. De grondlegger van de Antroposofie was de Oostenrijkse denker Rudolf Steiner die vooral in het eerste kwart van de vorige eeuw aan deze nieuwe visie op de-mens-in-zijn wereld gestalte gaf.
Antroposofische geneeskunde is een vorm van geneeskunde die de totaliteit van de mens centraal stelt. In deze visie bestaat de mens niet alleen uit een lichaam, maar ook uit een ziel en geest, oftewel het Ik. De grondlegger van de Antroposofie was de Oostenrijkse denker Rudolf Steiner die vooral in het eerste kwart van de vorige eeuw aan deze nieuwe visie op de-mens-in-zijn wereld gestalte gaf. Daarbij wordt ook een verbinding gelegd tussen de menselijke ontwikkeling en kosmische processen. In het kader van dit nieuwe denken ontwikkelden zich allerlei toepassingen, zoals in de architectuur, de biodynamische landbouw en voeding, de (heil)pedagogiek, en dus ook in de gezondheidszorg. De antroposofische geneeskunde gaat weliswaar uit van de gewone, reguliere geneeskunde, maar verbreedt deze tot een totaal-visie op ziekte, gezondheid en zorg. Het ontstaan van ziekte wordt in dit verband gezien als een verstoring van innerlijke krachten of evenwichten. Het herstel en behoud van gezondheid staat echter centraal; de antroposofische geneeskunde men wil de mens , het Ik, vrij maken van alle belemmeringen die zijn of haar optimale welbevinden of geestelijke ontwikkeling in de weg staan. Antroposofische geneeskunde is het vijfde deel in de nieuwe AnkhHermes-serie Geneeswijzen in Nederland. Eerder verschenen al Natuurgeneeskunde, Kruidengeneeskunde, Chinese geneeskunde en Ayurvedische geneeskunde. De serie zal in de zomer van 2016 compleet zijn (12 delen) en omvat de belangrijkste alternatieve geneeswijzen. Er is veel belangstelling voor alternatieve geneeswijzen, en er is ook heel veel over te vinden op internet. Maar hoe weet je of deze informatie betrouwbaar is? AnkhHermes biedt met deze serie de meest up-to-date informatie, op een begrijpelijke manier geschreven door medische professionals. Wegwijs in een uur!
Lees meer ➔
Antroposofische geneeskunde is een vorm van geneeskunde die de totaliteit van de mens centraal stelt. In deze visie bestaat de mens niet alleen uit een lichaam, maar ook uit een ziel en geest, oftewel het Ik. De grondlegger van de Antroposofie was de Oostenrijkse denker Rudolf Steiner die vooral in het eerste kwart van de vorige eeuw aan deze nieuwe visie op de-mens-in-zijn wereld gestalte gaf. Daarbij wordt ook een verbinding gelegd tussen de menselijke ontwikkeling en kosmische processen. In het kader van dit nieuwe denken ontwikkelden zich allerlei toepassingen, zoals in de architectuur, de biodynamische landbouw en voeding, de (heil)pedagogiek, en dus ook in de gezondheidszorg. De antroposofische geneeskunde gaat weliswaar uit van de gewone, reguliere geneeskunde, maar verbreedt deze tot een totaal-visie op ziekte, gezondheid en zorg. Het ontstaan van ziekte wordt in dit verband gezien als een verstoring van innerlijke krachten of evenwichten. Het herstel en behoud van gezondheid staat echter centraal; de antroposofische geneeskunde men wil de mens , het Ik, vrij maken van alle belemmeringen die zijn of haar optimale welbevinden of geestelijke ontwikkeling in de weg staan. Antroposofische geneeskunde is het vijfde deel in de nieuwe AnkhHermes-serie Geneeswijzen in Nederland. Eerder verschenen al Natuurgeneeskunde, Kruidengeneeskunde, Chinese geneeskunde en Ayurvedische geneeskunde. De serie zal in de zomer van 2016 compleet zijn (12 delen) en omvat de belangrijkste alternatieve geneeswijzen. Er is veel belangstelling voor alternatieve geneeswijzen, en er is ook heel veel over te vinden op internet. Maar hoe weet je of deze informatie betrouwbaar is? AnkhHermes biedt met deze serie de meest up-to-date informatie, op een begrijpelijke manier geschreven door medische professionals. Wegwijs in een uur!
Lees meer >
Over de auteur
Productinfo
Over

Corwin Aakster

Corwin Aakster

Dr Corwin Aakster is medisch socioloog, onderzoeker en adviseur gezondheidszorg, met een specialisatie naar additieve en alternatieve geneeswijzen. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan waarin de plaats van integrale geneeswijzen in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem centraal staat.

Meer boeken van deze auteur

Fleur Kortekaas

Fleur Kortekaas

Drs Fleur Kortekaas, klinisch epidemioloog, docent en onderzoeker binnen het vakgebied voeding, integratieve geneeswijzen en gezondheid. In haar werk staat kennisoverdracht en -ontwikkeling in integrale geneeswijzen centraal.

Meer boeken van deze auteur

Productinfo

  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020211870
  • Pagina's: 96 pagina's

Wat is antroposofische geneeskunde?

Antroposofische geneeskunde is de geneeskunde die vanuit de antroposofie wordt vormgegeven en beoefend. De antroposofie is een levensbeschouwelijk systeem waarin de samenhang van alles met alles in een nieuw licht wordt bekeken (volgens de grondlegger Rudolf Steiner). Het woord antropos betekent ‘mens’, en ‘sofie’ is afgeleid van het Griekse sofia: kennis of wijsheid. Antroposofie wordt daarom opgevat als bewustzijn van het eigen mens-zijn, vooral wat het geestelijke aspect ervan betreft. Al snel bracht Steiner deze leer in verband met gezondheid en ziekte, en zo was een ‘antroposofische geneeskunde’ geboren. Steiner beschouwt deze als een geesteswetenschappelijke menskunde, wat wil zeggen dat antroposofische geneeskunde in haar diagnostiek en behandeling de totale mens naar lichaam, ziel en geest probeert te omvatten. De antroposofische geneeskunde is er voor iedereen, van de wieg tot het graf. In de volgende hoofdstukken zullen wij deze visie of filosofie nader verhelderen.

De antroposofische geneeskunde wordt vanaf ongeveer 1923 toegepast en is sindsdien over de gehele wereld verspreid als een bijzondere vorm van ‘integrale geneeskunde’. Met nadruk stelt men dat deze geneeskunde niet de bestaande reguliere geneeskunde wil of kan vervangen, maar dat zij ziekte en gezondheid in een breder perspectief plaatst. In dit verband wordt wel de Duitse term Erweiterung (uitbreiding) genoemd; de antroposofische geneeskunde wil een verbreding zijn van de gangbare reguliere geneeskunde. De antroposofie ontwikkelde andere opvattingen over oorzaak, doel en gevolgen van ziekte en kent een ander, uitgebreider mensbeeld, waarin de gehele mens centraal staat, ook in geval van ziekte. Daarbij gaat het vooral om vitaliteit en persoonlijkheid. De mens wordt beschouwd als een natuurlijk, ook spiritueel, geestelijk wezen.

Alleen artsen zijn bevoegd om deze geneeskunde uit te oefenen. Zij is in Duitsland (en in vele andere landen maar niet in Nederland) erkend als een eigenstandig therapeutisch
systeem.

Van belang is ook dat de antroposofie veel verder reikt dan alleen de geneeskunde. Het is een brede maatschappelijke beweging met een eigen maatschappijvisie, die de biodynamische landbouw en voeding voortbracht, een eigen architectuur en eigen pedagogische richtingen kent, en kinderverblijven en eigen scholen stichtte (de vrijescholen). Ook de zogenoemde ‘zorgboerderijen’ voor bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten of drugsverslaafden zijn een product van het antroposofische denken en handelen. Haar vertegenwoordigers zijn overal in het publieke leven aanwezig.

15,00

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Ebook
€ 7.99

Meer info ➔

Paperback
Op voorraad
  • Gratis verzending vanaf €19,95
  • Op werkdagen voor 20.00 besteld, binnen 48 uur in huis (NL)

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Ebook
€ 7.99


Over de auteur ➔

Corwin Aakster

Corwin Aakster

Dr Corwin Aakster is medisch socioloog, onderzoeker en adviseur gezondheidszorg, met een specialisatie naar additieve en alternatieve geneeswijzen. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan waarin de plaats van integrale geneeswijzen in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem centraal staat.

Meer boeken van deze auteur

Fleur Kortekaas

Fleur Kortekaas

Drs Fleur Kortekaas, klinisch epidemioloog, docent en onderzoeker binnen het vakgebied voeding, integratieve geneeswijzen en gezondheid. In haar werk staat kennisoverdracht en -ontwikkeling in integrale geneeswijzen centraal.

Meer boeken van deze auteur
Productinfo ➔
  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020211870
  • Pagina's: 96 pagina's
Over ➔

Wat is antroposofische geneeskunde?

Antroposofische geneeskunde is de geneeskunde die vanuit de antroposofie wordt vormgegeven en beoefend. De antroposofie is een levensbeschouwelijk systeem waarin de samenhang van alles met alles in een nieuw licht wordt bekeken (volgens de grondlegger Rudolf Steiner). Het woord antropos betekent ‘mens’, en ‘sofie’ is afgeleid van het Griekse sofia: kennis of wijsheid. Antroposofie wordt daarom opgevat als bewustzijn van het eigen mens-zijn, vooral wat het geestelijke aspect ervan betreft. Al snel bracht Steiner deze leer in verband met gezondheid en ziekte, en zo was een ‘antroposofische geneeskunde’ geboren. Steiner beschouwt deze als een geesteswetenschappelijke menskunde, wat wil zeggen dat antroposofische geneeskunde in haar diagnostiek en behandeling de totale mens naar lichaam, ziel en geest probeert te omvatten. De antroposofische geneeskunde is er voor iedereen, van de wieg tot het graf. In de volgende hoofdstukken zullen wij deze visie of filosofie nader verhelderen.

De antroposofische geneeskunde wordt vanaf ongeveer 1923 toegepast en is sindsdien over de gehele wereld verspreid als een bijzondere vorm van ‘integrale geneeskunde’. Met nadruk stelt men dat deze geneeskunde niet de bestaande reguliere geneeskunde wil of kan vervangen, maar dat zij ziekte en gezondheid in een breder perspectief plaatst. In dit verband wordt wel de Duitse term Erweiterung (uitbreiding) genoemd; de antroposofische geneeskunde wil een verbreding zijn van de gangbare reguliere geneeskunde. De antroposofie ontwikkelde andere opvattingen over oorzaak, doel en gevolgen van ziekte en kent een ander, uitgebreider mensbeeld, waarin de gehele mens centraal staat, ook in geval van ziekte. Daarbij gaat het vooral om vitaliteit en persoonlijkheid. De mens wordt beschouwd als een natuurlijk, ook spiritueel, geestelijk wezen.

Alleen artsen zijn bevoegd om deze geneeskunde uit te oefenen. Zij is in Duitsland (en in vele andere landen maar niet in Nederland) erkend als een eigenstandig therapeutisch
systeem.

Van belang is ook dat de antroposofie veel verder reikt dan alleen de geneeskunde. Het is een brede maatschappelijke beweging met een eigen maatschappijvisie, die de biodynamische landbouw en voeding voortbracht, een eigen architectuur en eigen pedagogische richtingen kent, en kinderverblijven en eigen scholen stichtte (de vrijescholen). Ook de zogenoemde ‘zorgboerderijen’ voor bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten of drugsverslaafden zijn een product van het antroposofische denken en handelen. Haar vertegenwoordigers zijn overal in het publieke leven aanwezig.

Dit boek is onderdeel van Geneeswijzen in Nederland