Wanneer ben je een nieuwetijdskind volgens Hans Stolp?

Laatste update door Fabienne Peters op 31 januari 2022

Wat moeten we weten over deze kinderen van de nieuwe tijd? Fabienne Peters leest 'De levensopdracht van Nieuwetijdskinderen' van Hans Stolp.

Ze zijn druk, wijs, hebben heldere ogen waarmee ze dwars door je heen kijken, zijn hypergevoelig, eigengereid, praten met overledenen en dieren en hebben hart voor de natuur. De kinderen van tegenwoordig zijn verrassend en blijkbaar moeilijk te hanteren. Vele van hen zijn gediagnosticeerd met AD(H)D, PDD NOS of autisme en passen niet in het huidige onderwijssysteem, laat staan in de maatschappij. Wat moeten we weten over deze kinderen van de nieuwe tijd?

Het boek De levensopdracht van nieuwetijdskinderen – Wie ze zijn en wat ze ons leren biedt antwoorden. Schrijver, spreker en pastoor Hans Stolp legt helder uit wat nieuwetijdskinderen kenmerkt, sinds wanneer er over de term gesproken wordt, wat deze zielen komen brengen en hoe je ze het best kunt ondersteunen. Zijn nieuwetijdskinderen alleen de kinderen van nu? Nee. Het kan goed zijn dat je jezelf herkent tijdens het lezen van het boek. Hans Stolp richt zich met name op volwassenen die met nieuwetijdskinderen te maken hebben, maar ook als je vermoedt zelf een nieuwetijdskind te zijn, kun je ook veel steun en herkenning halen uit het lezen van dit boek.

Loszittende energielichamen

Sinds de jaren tachtig wordt er over indigokinderen – de eerste nieuwetijdskinderen – gesproken, beschrijft Stolp. Maar dat betekent niet dat ze er niet eerder waren. Het betekent vooral dat ze sinds die tijd in grotere getalen herkend werden. Wat deze zielen in het kort onderscheidt van anderen is dat ze een verruimd bewustzijn hebben. Ze zijn zowel verbonden met hun aardse lichaam als met hun hogere zelf en het universum. Stolp:

‘Gewoonlijk raken (…) lichamen in de jeugd vast aan het fysieke lichaam: het etherische lichaam rond het zevende jaar, het astrale lichaam rond het veertiende jaar. Maar bij sommige jongeren/mensen komen die lichamen niet helemaal vast aan het fysieke lichaam te zitten, maar blijven ze een beetje loszitten.’

Nieuwetijdskinderen hebben hierdoor een nauwe verbinding met de geestelijke wereld en dat zorgt voor veel energie, volwassen uitspraken, heldere inzichten en een gevoel er niet helemaal bij te horen op aarde.

 Nieuwetijdskinderen: zeven kenmerken

Stolp beschrijft zeven kenmerken waarmee hij de nieuwetijdskinderen karakteriseert:

 1. Ze hebben veel energie; het zijn vaak drukke kinderen
 2. Ze voelen zich extreem verantwoordelijk voor alles en iedereen om zich heen
 3. Nieuwetijdskinderen hebben een sterk zelfbewustzijn. Ze weten goed wie ze op dieper zielsniveau zijn, wat ze kunnen en waartoe ze in staat zijn
 4. Ze hebben een levendige verbinding met de geestelijke wereld: praten met hun beschermengel, zeggen treffende dingen die ze niet kunnen weten en hebben soms herinneringen aan vorige levens
 5. Nieuwetijdskinderen zijn sterk sociaal gericht en kunnen zich moeiteloos verbinden
 6. Ze hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 7. Ze zijn hypergevoelig en pikken gemakkelijk gevoelens van anderen op.

Zeven prachtige kenmerken die het nieuwetijdskinderen niet altijd makkelijk maken in een maatschappij die niet op ze is ingericht. Er zijn dan ook veel nieuwetijdskinderen die zich vanaf jonge leeftijd afsluiten voor hun gevoel omdat ze erop worden afgewezen.

Hans Stolp, auteur van De levensopdracht van nieuwetijdskinderen

Het bewustzijn op aarde stijgt, de Age of Aquarius is in volle gang; mooie ontwikkelingen waarbij nieuwe waarden van belang zijn. En dat is precies wat nieuwetijdskinderen komen brengen, volgens Stolp. Ze stellen ‘oude en vertrouwde inzichten, levenshoudingen, enzovoort, die bij het oude Vissentijdperk horen, als ondeugdelijk en achterhaald aan de kaak (…). Bijvoorbeeld door te mislukken op school, omdat het huidige schoolsysteem voor hen ongeschikt is. Of door ontslagen te worden, omdat ze autoritaire verhoudingen niet verdragen en dus in opstand komen. Of door te zeggen wat ze voelen, ook als dat voor anderen misschien niet zo goed uitkomt.’ Hoofdenergie vormen ze om in hartenergie. Stolp noemt ze de herauten van de nieuwe tijd. Ze zijn los van schuldgevoelens en familiekarma en kunnen dus in vrijheid op hun levensmissie afstevenen. De meeste nieuwetijdskinderen kunnen niet wachten. Stolp: ‘Het lijkt wel, alsof er zoiets van een doorbraak van de bewustzijnsziel gaande is; alsof er allerlei krachten vanuit de geestelijke wereld de nieuwetijdskinderen voortstuwen op hun weg naar bewustwording.’

Vier verschillende typen

Zelfs over hoe die bewustwording en levensmissie precies vormkrijgen, is iets te zeggen, volgens Stolp. Hij onderscheidt namelijk vier verschillende typen nieuwetijdskinderen.

De humantist

Allereerst is daar de humanist die met iedereen op kan schieten, heel graag nieuwe kennis opdoet en afgewisseld hyperactief en onder actief is. De humanist staat mensen bij in hun persoonlijke transformatie.

De artiest

Het tweede type is de artiest: die wil alles proberen op kunstzinnig gebied, is de meest gevoelige van de vier types en heeft een zeer sterke wil. De artiest past goed op alle paden waar hij zijn creativiteit in mag zetten.

De interdimensionaal

De interdimensionaal, het derde type, is serieus, wijs en streng. Het zijn geboren leiders die hun kindertijd lijken over te slaan. De interdimensionaal brengt nieuwe wijsheid en religie.

De conceptueel

Tot slot is daar de conceptueel. Niet zozeer gericht op mensen, maar meer op technische apparatuur en op concepten. Het zijn de technici, architecten en astronauten van de toekomst die op wereldlijk vlak voor grote verandering kunnen zorgen. Natuurlijk zijn de types fluïde, maar ze helpen bij het verder karakteriseren en herkennen van nieuwetijdskinderen.

Gevaar van medicatie

Omdat nieuwetijdskinderen afwijken van de norm vallen ze op. Positief als ze geluk hebben met bewuste volwassenen in hun leven, maar in het geval van een traditionele opvoeding en dito onderwijssysteem vooral negatief. Ze doen niet wat er van ze gevraagd wordt en dat is lastig. Ritalin is het middel om nieuwetijdskinderen mee in toom te houden en daar is Hans Stolp fel op tegen. Hij schrijft:

‘Ritalin onderdrukt de fundamentele spontaniteit en een vlotte sociale omgang, terwijl het een dwangmatig gedrag bevordert en de persoon in kwestie verdooft en afsnijdt van prikkels van buitenaf. (…) met behulp van Ritalin wordt niet zozeer een zogenaamde ziekte behandeld, maar wordt iemands persoonlijkheid zodanig veranderd dat hij of zij kan meelopen in deze prestatiemaatschappij.’

De levensopdracht van nieuwetijdskinderen, Hans Stolp

Een duidelijk statement. In het hoofdstuk dat volgt omschrijft Stolp alternatieve oplossingen als visolie, vitamine B6, gedragstherapie en als ouder kritisch nadenken over het soort onderwijs en over de opvoeding. Want: ‘Natuurlijk hebben nieuwetijdskinderen hulp nodig om te leven in een maatschappij die in feite ongeschikt is voor hen.’

Eerlijk communiceren

‘Nieuwetijdskinderen kunnen (…) hun astrale lichaam zo ver openvouwen, dat ze de ander, op wie hun aandacht gericht is, als vanzelf in hun astraallichaam opnemen. Ze zijn dus in staat hun astrale lichaam te verwijden, te verruimen en dat als het ware om de ander heen te vouwen.’ Stolp haakt hier in op de kenmerkende manier van communiceren van nieuwetijdskinderen. Ze luisteren niet alleen, ze nemen degene met wie ze praten op in hun energieveld. Eerlijk en kwetsbaar met nieuwetijdskinderen communiceren is dus essentieel voor de gezondheid en eigenwaarde van deze kinderen. Ontken je wat zij jou spiegelen of teruggeven, dan sluiten zij uit angst voor afwijzing en onzekerheid een deel van zichzelf af. Veel nieuwetijdskinderen hebben op latere leeftijd dan ook de pittige taak om hun gevoelens en kwetsbaarheid weer toe te laten. Het is dus voor volwassenen essentieel om zich kwetsbaar te durven opstellen in de omgang met nieuwetijdskinderen:

‘Als je bereid bent in de spiegel te kijken die nieuwetijdskinderen je voorhouden, brengt dat uiteindelijk grote winst. Je krijgt zelfinzicht, je leert hoe en waarin je aan jezelf kunt werken en begint als vanzelf aan de weg van geestelijke groei, die je steeds weer vanuit de sfeer van het ego naar de sfeer van het hoger zelf brengt.’

Durf!

‘Durf authentiek te zijn en wees jezelf. Durf te stralen en laat je schoonheid schijnen. Neem niet alleen je schaduw serieus, maar wees je alsjeblieft ook bewust van wat jou mooi en bijzonder maakt.’ Dit is het begin van een gedicht dat Hans Stolp aan het einde van het boek aan nieuwetijdskinderen richt. Het eindigt met de zin: ‘Alsjeblieft, durf maar en ga ervoor.’ Het boek De levensopdracht van nieuwetijdskinderen biedt herkenning, het bekrachtigt, verwarmt en biedt handvatten voor jezelf of kinderen in je omgeving. Een belangrijk boek voor ouders, leerkrachten en volwassen nieuwetijdskinderen.

Fabienne Peters, november 2021


De levensopdracht van nieuwetijdskinderen

De levensopdracht van nieuwetijdskinderen

Hans Stolp stelt ons voor aan de nieuwetijdskinderen, degenen die ons voorgaan in het omvormen van onze samenleving. Wie zijn zij en wat leren ze ons? Maak kennis met hun unieke wezen!

Bestel nu jouw exemplaar voor € 16,50

Bestellen

Wil je meer lezen van Hans Stolp? Bekijk dan ook deze video.

Fabienne Peters

Schrijver die zich bezighoudt met zingeving, literatuur en theater, dat ben ik: Fabienne Peters. Mijn streven? Op zoveel mogelijk plekken artikelen en verhalen verspreiden die het leven zowel verdiepen als verzachten. Die geen dagelijkse kost zijn, maar wel leven. Onderwerpen die raken en die net een beetje verder gaan; daarover schrijf ik. Vanuit mijn tekstbureau FAABL Blogs & Verhalen schrijf ik naast artikelen en recensies over zingeving ook verhalen en theaterteksten.

Lees ook

Zes boeken over visualisatie
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *