Ontdek je bestemming met de godin Inanna

Laatste update door Marjan van Druenen op 27 mei 2024

Wie was de godin Inanna en wat kunnen we vandaag de dag van haar leren? Seana Zelazo neemt je mee op reis.

Inanna is één van de belangrijkste Soemerische godinnen en staat ook wel bekend als Venus, Aphrodite, Ishtar of Astarte. Haar initiatie voert ons terug naar onszelf: zij belicht onze ware oorsprong. Een boeiende reis door de zeven poorten van ascensie.

Herschreven geschiedenis

Onze gedocumenteerde geschiedenis is ge- en herschreven door het patriarchaat en bewerkt tot hun visie. Verhalen waarin vrouwen een prominente rol speelden werden nauwelijks meer verteld. Inanna had directe toegang tot de waarheid en leefde vanuit haar intuïtie. Die was blijkbaar bedreigend voor de maatschappij waar mannen een dominante rol innamen.

Wellicht is dit een van de redenen geweest waarom het goddelijke vrouwelijke werd verguisd en gedecimeerd. Lang geleden werd het vrouwelijke juist geëerd. Gebaseerd op evenwicht en gelijkheid was er een cultuur zonder oorlog.

Bedreigd door de macht van vrouwen

De aanbidding van godinnen en het heilig vrouwelijke bleef van kracht, totdat de laatst overgebleven tempel voor aanbidding van godinnen vernietigd werd in 500 v. Chr. Oorlogszuchtige Indo-Europeanen voelden zich sterk bedreigd door de macht van vrouwen en verafschuwden de seksuele bevrijding van vrouwen.

Later slaagden de Hebreeuwse en vervolgens christelijke pogingen tot onderwerping van de godin erin het vrouwelijke te laten verdwijnen. Bij wet werd de vrouw gedwongen zich te onderwerpen aan de man. De Bijbel en de Hebreeuwse scheppingsmythe verkondigden dat Eva de val van de mens veroorzaakte. Deze gedachte heeft enorm veel invloed gehad op het collectief vrouwelijke.

De belichaming van de paradox

De mythe van Inanna begint zo’n 1750 voor Christus in de Soemerische stad Nippur, gelegen in het huidige Irak. Daar zijn kleitabletten opgegraven die verhalen over de godin van liefde en oorlog. Liefde én oorlog? Dat klopt, Inanna is de belichaming van de paradox. Er bestaat immers geen licht zonder donker.

Inanna leert ons om onszelf onvoorwaardelijk te accepteren, inclusief onze agressieve, dominante en gewonde aspecten. Daar hebben we munitie bij nodig, zodat we illusies kunnen doorbreken en innerlijke agressie om kunnen zetten in liefde.

Inanna is een veelzijdige godin, vrouw, maagd, moeder, priesteres en koningin van hemel en aarde die voor haar volk de wetten en vaardigheden om zich als beschaving te ontwikkelen opeiste. Door in de onderwereld af te dalen en weer terug te keren, toont zij de onsterfelijkheid van de ziel aan.

Onvoorwaardelijke liefde beleven

Auteur Seana Zelazo raakte de verbinding met het goddelijk vrouwelijke volledig kwijt. Haar moeder pleegde zelfmoord toen ze 19 jaar was en juist toen ze behoefte had aan vertrouwen en bescherming werd ze verkracht. In de donkerste nacht van haar ziel ontmoette ze Inanna die haar weer in evenwicht bracht.

Zelazo stelt zich kwetsbaar op en schrijft in De initiatie van Inanna openhartig over haar eigen proces. Haar persoonlijke ervaringen gecombineerd met de lessen van Inanna die daarop volgen, kunnen ook jou helpen om je te herinneren wie je werkelijk bent en om vanuit je kracht onvoorwaardelijke liefde te beleven.

Transformerende werking van Inanna

In 7 hoofdstukken reizen we door de 7 poorten van ascensie: door de 7 chakra’s. De chakra’s lopen niet altijd gelijk aan de poorten. Tijdens dit proces wordt er gebruik gemaakt van transpersoonlijke psychologie, de stroming binnen de psychologie die de mens als geheel benadert en aandacht heeft voor zijn mystieke en spirituele ontwikkeling.

De opbouw is identiek: eerste de mythe, dan de symbolische verklaring en tenslotte de helende interventie die bestaat uit rituelen, schrijfoefeningen of meditaties. De interventies kunnen transformerend werken. Wanneer je een (ziels)dagboek bijhoudt krijg je inzicht in je gedachten, gevoelens en gedrag.

Een existentiële crisis kan nodig zijn

Inanna’s ascensie of bewustzijnsverschuiving begint met afdaling naar de onderwereld, dat symbool staat voor haar diepste angsten. Ze verzamelt haar 7 goddelijke krachten of aardse bezittingen, de zogenaamde me’s die o.a. bestaan uit een kroon, een gouden armband en een koninklijk gewaad.

Bij iedere toegang moet Inanna een van haar 7 attributen afdoen, dat is het loslaten van gehechtheid. Uiteindelijk wordt ze gedood, haar dode lichaam hangt aan een spijker te rotten aan de muur van de onderwereld. Inanna is op haar zwakste, diepste punt.

Een existentiële crisis kan nodig zijn om datgene te helen waardoor je niet volledig het leven kunt leven. Iedere poort is een kans om het betreffende chakra te onderzoeken om zo de weg naar een hogere vibratie vrij te maken en karmische kwesties op te lossen.

Wonden uit eerdere generaties

Toen Inanna ouder werd en door haar ontwakende vrouwelijke kracht meer zelfvertrouwen kreeg, realiseerde ze zich dat ze goddelijke gaven nodig had om haar volk te leiden. Ze bezoekt Enki, haar grootvader en God van de wijsheid. Enki geeft in beschonken toestand alle me’s aan Inanna.

Zij bezit nu de spirituele krachten van het land waardoor mensen zich met elkaar kunnen verbinden en de beschaving kan floreren. Als Enki nuchter wordt, wil hij alles ongedaan maken en stuurt monsters op haar af. Inanna gebruikt haar wijsheid om de situatie te transformeren in een situatie die iedereen dient.

Ze gebruikt haar stem om terug te geven wat niet meer van nut is. Deze tweede poort staat in verbinding met het keelchakra. Wanneer dit chakra in evenwicht is, is jouw verhaal vrij van wonden uit eerdere generaties.

Diepgaande vergrijpen zoals een verkrachting of emotionele beschadiging kunnen na het oorspronkelijke slachtoffer nog generaties lang doorwerken.

Het erkennen van eigen verlangens

De derde poort gaat feitelijk over het loslaten van gehechtheden en staat in verbinding met de zonnevlecht. Hoe kun je voorbij (verborgen) verslavingen komen? Inanna plant een Huluppuboom, een kosmische boom. Door de boom te ontdoen van indringers wordt de oorzaak van verslaving blootgelegd: haar niet-geheelde wonden.

Bij de vierde poort vindt Inanna haar huwelijkspartner Dumuzi. Hij is net als Inanna gedreven, vastbesloten en moedig en dat is erg aantrekkelijk voor haar. In de dialoog tussen de 2 geliefden verklaart Inanna onbeschaamd dat haar eigen seksuele plezier een prioriteit is.

Als Inanna zich ten diepste afstemt op haar lichaam weet ze wat resoneert en wat niet. Centraal in dit deel van de mythe staat dat je seksuele behoeftes als vrouw mag eren. Het erkennen van eigen verlangens en plezier is een belangrijk goed. Vergeet niet dat deze mythen zijn ontstaan in een periode voordat de kerk seksualiteit en schaamte inbracht.

Integreren van tegenstrijdige aspecten

Aangekomen bij de vijfde poort wordt Inanna voorgesteld als de planetaire cyclus van Venus.

Deze hymnen staan symbool voor het integreren van tegenstrijdige aspecten in onszelf om een evenwichtige identiteit te ontwikkelen. Belangrijk aspect is het afbakenen van grenzen. Hoe gaat Inanna om met grenzen? Zij heeft haar grenzen sterk afgebakend.

Wanneer er duidelijke grenzen zijn, voel je je veiliger, kun je zuivere keuzes maken, meer in het nu leven en er oprecht voor de ander zijn. In de inwijdingsmythe van de zesde poort dragen vrouwen mannenkleding aan de rechterzijde van hun lichaam en mannen vrouwenkleding aan hun linkerzijde.

Er is integratie van het vrouwelijke en het mannelijke. Deze poort leert je onderscheidingsvermogen te ontwikkelen en geeft toegang tot het kijken voorbij beperkende sociaal-geconstrueerde normen.

De kracht van het hart

Inanna mag de onderwereld verlaten als iemand anders haar plaats inneemt. Dumuzi is echter niet in rouw om zijn vrouw, maar geniet juist van de macht die hij nu heeft als koning. De gekwetste Inanna zei daarom: ‘Neem hem!’

De zevende poort gaat over dualiteit in de kosmos en de transformerende kracht van rouw. Deze poort biedt de gelegenheid de kracht van het hart te onderzoeken. Dat wat niet langer resoneert, veranderen of vernieuwen. Oude overtuigingen en oude programma’s loslaten. We hebben het over het hartchakra.

Veel innerlijke wijsheid

Na het lezen van De initiatie van Inanna heb je geoefend met de kunst van overgave, het vermogen los te laten en te accepteren. Je hebt veel innerlijke wijsheid opgedaan en geleerd hoe je in overeenstemming kunt komen met je hart.

Het proces waarbij Inanna zich weet te verbinden met haar seksualiteit is leerzaam voor jonge vrouwen in onze cultuur. Door de huidige sociale media krijgen veel vrouwen een verkeerd beeld van seksualiteit en hun lichaam.

De ceremonies of rituelen worden stap voor stap beschreven en zijn een belangrijk middel om innerlijke transformatie te ondergaan. De liefhebbers van De ontembare vrouw (Clarissa Pinkola Estes) en Ongetemde wijsheid van Mirabai Starr zullen dit werk ook op waarde weten te schatten.


De initiatie van Inanna

De initiatie van Inanna

In ‘De initiatie van Inanna’ van Seana Zelazo volg je de Soemerische godin van de liefde door de zeven poorten van haar zielenreis van ontwaken tot ascensie

Bestel nu jouw exemplaar voor € 23,50 met gratis verzending.

Bestellen

Meer lezen?

Vrouwelijke wijsheid te over in het fonds van AnkhHermes. Lees er meer over in onderstaande artikelen.

Marjan van Druenen

Ik luister naar de naam Marjan, ben geboren en getogen in regio nultien. Mijn spirituele reis begon toen ik zestien was en het universum bestudeerde. Ik ging op zoek naar antwoorden. Ik bezocht de bibliotheek wekelijks en kwam met stapels boeken thuis, die ik ook nog eens ging lezen. Overigens waren het vaak veel te moeilijke boeken, maar ik worstelde mezelf erdoorheen. Altijd nieuwsgierig gebleven ben ik blijven studeren naast mijn werk. Astrologie, intuïtieve ontwikkeling, tarot, Jungiaanse psychologie, aura-en chakra reading en nog veel meer. Niet zomaar een cursus, maar veelal een beroepsopleiding. Non-dualiteit is waar ik nu veel over lees en probeer toe te passen in mijn leven. Met veel plezier schrijf ik boekrecensies en besprekingen. Liefs, Marjan

Lees ook

Coming soon: de Inspirerend leven agenda 2025
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *