Wat is een empaat?

Laatste update door Team AnkhHermes op 9 april 2024

Stephanie Red Feather legt uit wat een empaat is: iemand die gevoelig is voor andermans emoties en energie en een diepe spirituele verbondenheid met anderen ervaart.

Een empaat beschikt over een zesde zintuig en is erg gevoelig voor de energieën en emoties van anderen. Dit kan overweldigend zijn en ervoor zorgen dat empaten zichzelf totaal verliezen. Maar hoe kom je erachter of jij een empaat bent?

Stephanie Red Feather, auteur van Ben ik een empaat?, somt de vijf kenmerken van empaten op en legt uit wat het verschil is tussen empaten, mensen die empathie hebben, en hooggevoeligheid.  

Empaat zijn is niet hetzelfde als empathie hebben

Een empaat zijn is geen psychische of emotionele toestand waarin we terechtkomen als iemand in onze omgeving een moeilijke periode doormaakt. Ieder mens kan empathie hebben, maar dat is niet hetzelfde als een empaat zijn.

Als we meevoelen of compassie hebben met iemand of met een situatie waarover we iets zien op tv of iets lezen, een toestand waarin iemand verkeert of waarover we een vriendin horen vertellen, dan ervaren we empathie met de persoon in kwestie.

We kunnen ons verplaatsen in de omstandigheden van die persoon, we kunnen ons voorstellen wat dat voor ons zou betekenen en dan, dankzij dat gevoel van verbondenheid, brengen we een emotionele verbinding met die persoon tot stand.

We hebben een gevoel van medeleven en hebben belangstelling voor wat de ander doormaakt. Er ontstaat een band, hoe kortdurend ook, omdat we onze gelijkenis met die ander herkennen.

Ieder mens heeft het vermogen tot empathie, maar niet iedereen is een empaat.

Empaat zijn gaat over meer dan alleen hooggevoelig zijn

Empaat zijn gaat over meer dan alleen hooggevoelig zijn. Ik ben gek op Elaine Arons boek Hoogsensitieve personen. Ik heb het tegen het eind van de jaren negentig gelezen en het was toen dat ik besefte dat ik niet de enige ben die energetisch zo in elkaar zit. Maar hoewel hooggevoeligheid een belangrijk aspect van mij was, was er  voor mij een ruimere context om te ontdekken.

Veel kenmerken van HSP zijn ook van toepassing op empaten, maar empaat zijn omvat meer dan HSP zijn.

Veel van de dingen die Elaine Aron in haar boek noemt zijn van toepassing op empaten, maar empaat zijn omvat een aantal belangrijke zaken die zij in haar boek niet noemt. Ik zie haar werk als een voorloper van de verhandeling over empaten, uit de tijd voordat de term ‘empaat’ bekendheid kreeg.

5 kenmerken van een empaat

Nu we een paar misverstanden uit de weg hebben geruimd, kunnen we het gaan hebben over waar het in de definitie van een empaat werkelijk om draait en de eigenschappen bekijken die empaten gemeen hebben en waarin ze duidelijk verschillen van andere mensen.

Aan de hand van ontmoetingen met honderden cliënten en studenten, onderzoeken en interviews die ik heb gedaan, en mijn eigen ervaringen, heb ik een lijst samengesteld van eigenschappen die ik bij de meeste empaten ben tegengekomen.

Na die lijst jarenlang bijgeschaafd te hebben, dankzij begeleiding van Spirit en door gegevens uit verschillende bronnen te vergelijken, heb ik vijf eigenschappen vastgesteld die empaten vertonen en die alles bij elkaar genomen ons onderscheiden van de rest van de bevolking, en die lijken op persoonlijkheidstrekken waarmee we geboren zijn.

1 Je kunt versmelten met de energie van anderen

Het vermogen om te versmelten met de energie van andere wezens (mensen, dieren, alles wat levenskracht bezit) en die energie op te zuigen, wat het gevolg is van een heel open persoonlijk energieveld. Dit is de eigenschap die ervoor zorgt dat we onbewust de emoties en problemen van anderen overnemen en dat we moeite hebben met grenzen.

2 Je hebt een uiterst gevoelig zenuwstelsel

Dit zorgt ervoor dat we overweldigd of overprikkeld raken en vraagt om extra oplettendheid voor wat betreft self-care.

3 Je bent erg gevoelig voor energieën om je heen en subtiele informatie

Een grote gevoeligheid voor energieën om ons heen en een vermogen de subtiele informatie op te pikken die opgeslagen is in het energieveld van allerlei levensvormen of daar toegang tot te krijgen.

Dit maakt het makkelijk voor ons om ons af te stemmen op ‘onzichtbare’ sferen van geesten, zoals engelen, geestverschijningen, overledenen, energievelden van mensen en dingen, paranormale ervaringen, vorige levens, de Akasha-kronieken, emoties van andere mensen en nog veel meer.

4 Je hecht groot belang aan vrede en harmonie in relaties

Het grote belang dat wij hechten aan vrede en harmonie in relaties en in de omgang met onze omgeving en ons eigen energieveld. Gegeven onze verhoogde gevoeligheid doen we er alles aan om onze relaties en onze omgeving (en daarmee onszelf) zo stressvrij, rustig en harmonieus mogelijk te houden.

5 Je hebt een groot en open hart, en het verlangen anderen van dienst te zijn

Dit zorgt ervoor dat we geneigd zijn om te kiezen voor werk waarin we dienstbaar kunnen zijn, om meer te geven dan goed voor ons is en om onszelf op de laatste plaats te zetten.

Ik begrijp dat het mogelijk de eerste keer is dat iemand deze eigenschappen onder één noemer brengt en met elkaar in verband brengt, en misschien ben jij nu bezig de ervaringen in je leven in een ander kader te plaatsen.

Sommige van mijn studenten huilden van opluchting toen ze deze eigenschappen ten volle tot zich lieten doordringen en beseften dat er een verklaring was voor hun gedrag, hun reacties en hun keuzes. Op menselijk niveau weet ik hoe bevrijdend en enorm bevestigend het kan zijn om je te realiseren dat je niet de enige bent met deze eigenschappen en dat je niet gek bent.

Wat kun je van Ben ik een empaat? verwachten?

Mocht je graag meer over deze beschrijvingen willen weten, in Ben ik een empaat? leg ik ze uitgebreid uit en geef ik echt bestaande voorbeelden van cliënten en collega’s.

Empaat zijn is een veld waarop je kunt meetrillen. Het kan zijn dat je nog bezig bent te voelen wat de relevantie hiervan voor jou is, in hoeverre je erop meetrilt, maar voor de meeste mensen is het direct raak – ja, ja, ik weet gewoon dat dit waar is.

Mijn taak is uitleg geven over een moeilijk en esoterisch onderwerp, het voor zo veel mogelijk mensen begrijpelijk maken, zodat die zich aan het idee kunnen spiegelen en kunnen bepalen of het voor hen klopt. Van daaruit kunnen ze dan bepalen wat dit boek voor ze kan betekenen. Ik respecteer ieders eigen keus en eigen weg. Gebruik wat voor je van nut is en laat de rest liggen.


Ben ik een empaat?

Ben ik een empaat?

‘Ben ik een empaat?’ van Stephanie Red Feather is een praktische gids om je heldervoelende kwaliteiten te beschermen en in te zetten.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 25,00 met gratis verzending.

Bestellen

Meer lezen?

Team AnkhHermes

Team AnkhHermes bestaat uit de uitgever, de acquirerend redacteur, de bureauredacteur, de online-redacteur, de brandmanager, de online marketeer en de community manager van het gelieerde platform inspirerendleven.nl.

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *