Wat is een empaat? Waarom de wereld empaten nodig heeft

Laatste update door Fabienne Peters op 31 januari 2022

Empathisch ben ik, maar ben ik ook empaat? Dat kun je onderzoeken met het diepgravende én praktische boek Ben ik een empaat? van Stephanie Red Feather.

Deze schrijver, sjamaan en wiskundige benadert dit onderwerp op een theoretische manier die je eerst een beetje doet fronzen. Niet omdat het ongeloofwaardig is, maar door de wetenschappelijk inslag bij dit spirituele thema. Uiteindelijk blijkt juist dat de kracht.

Ben ik een empaat? is een boek voor iedereen, omdat iedereen in de kern empaat is. En toch zullen alleen de empaten die vol voor deze zielsmissie (willen) gaan het boek daadwerkelijk lezen. De valkuil van de dienstbare empaat is dat hij zich herkent, de vlag uithangt en het boek daarna dichtklapt, terwijl juist de tools die Red Feather aanreikt ontzettend essentieel zijn. Neem jouw energie en missie op aarde serieus en laat Stephanie Red Feather je begeleiden op een zachte reis naar meer begrip en zelfliefde met dit kraakheldere boek.

Hoog energiebewustzijn

Wat zijn empaten? In het kort zijn het lichtwezens of energieën in een menselijke vorm. In essentie zijn we dat allemaal, maar empaten hebben er in dit leven voor gekozen om naast fysiek ook energetisch (hoog)bewust te zijn. Daar kiest niet iedereen voor, want dat is zwaar in een tijd waarin cognitie en materie hoog in het vaandel staan. Empaten die nu leven, lopen dan ook vaak tegen zingevingskwesties aan en voegen zich naar de normen van de huidige maatschappij omdat die gepaster lijken dan te zijn wie ze zijn, beschrijft Red Feather.

‘Ieder mens heeft (…) empathische vermogens, maar niet ieder mens is als empaat geïncarneerd. En niet ieder mens maakt op menselijk niveau de keus om zijn of haar empathische aard tot uiting te brengen.’

9789020217087 Ben ik een empaat van Stephanie Red Feather
Ben ik een empaat? van Stephanie Red Feather

Hoe komt een empathische aard al dan niet tot uiting? is de vraagt die rijst. De eerste bladzijden van het boek doen verlangen naar concretisering en definiëring van wat een empaat in precieze formulering is. Die volgt gelukkig.

Eigenschappen van een empaat

Stephanie Red Feather beschrijft gedetailleerd wat een empaat wel en vooral ook niet is. Daarbij legt ze nadruk op het feit dat hooggevoelige mensen niet automatisch empaten zijn. Red Feather benoemt vijf eigenschappen die empaten onderscheiden:

  1. Empaten versmelten moeiteloos met de energie van andere levende wezen
  2. Ze hebben een gevoelig zenuwstelsel
  3. Ze versmelten moeiteloos met de niet-fysieke energie van overledenen of sferen in een ruimte
  4. Vrede en harmonie staan voor hen boven alles
  5. Ze hebben een immens groot hart.

Op deze eigenschappen gaat Red Feather in het boek uitgebreid in, zodat je op bijna diagnostische wijze bij jezelf na kunt gaan of jij een empaat bent of niet. Opvallend aan de beschreven eigenschappen is dat empaten heldervoelend zijn en moeiteloos contact maken met onzichtbare sferen en dimensies. Hoe dat komt? Empaten staan volledig open en versmelten met alles en iedereen om zich heen. Het is de uitdaging voor empaten om deze gave zo te geleiden dat ze er niet aan onderdoor gaan.

Grenzen stellen

Stephanie Red Feather, auteur van Ben ik een empaat?

Het grote energieveld van empaten vermengt zich gemakkelijk met andere energievelden. Handig als het gaat om inleving en empathie, minder als het gaat om identiteit en zelfzorg. Want: waar begin en eindig je? Met hun gevoelige zenuwstelsel pikken ze alles op en kunnen letterlijk ziek of extreem moe worden nadat ze zich met “energielekkers” (mensen die hun energie op ongezonde wijze tot uiting brengen) hebben ingegeven, legt Red Feather uit.

Het stellen van grenzen speelt een immense rol in het leven van een empaat. Het komt er namelijk op neer dat een grens voor een energetisch hoogbewust wezen verwaarloosbaar is. We zijn toch allemaal één? Voor een mens in een fysiek lichaam zijn grenzen wél essentieel. Het boek biedt handvatten voor het afbakenen van grenzen en je eigen energieveld op een manier die misschien geforceerd lijkt, maar hoogst noodzakelijk is.

Om de aard van de kenmerkende grenzeloosheid van empaten nog wat kracht bij te zetten, gebruikt Red Feather de term “energiecontainer”. Een empaat absorbeert alles en dat kan zijn eigen innerlijke energiehuishouding bij tijd en wijle verstoren en maakt zelfs dat hij misschien niets liever wil dan wég van die hooggevoeligheid en heldervoelendheid. Want het is teveel.

Ben ik een empaat? staat vol van oefeningen om je energie op te schonen en te onderzoeken wie er in jouw energieveld zitten. Ook leer je zinnen te formuleren waarmee je je grenzen afbakent. ‘Voor mensen die aanleg hebben om met anderen te versmelten, kan ontdekken waar je grenzen liggen iets heel vreemds zijn, zoiets als eten met je tenen!’  

Wat heeft een empaat te doen?

Grenzeloos, empathisch, harmonieus, hoogsensitief en heldervoelend; eigenschappen waar de huidige maatschappij niet zozeer bol van staat. Wat kunnen empaten betekenen? Wat komen ze hier doen? Om dit zo helder mogelijk uit te leggen, creëert Stephanie Red Feather bewustzijn op het gebied van ascensie en descensie. Termen die ze bespreekt aan de hand van de theorie rondom het Grote Jaar. De aarde ascendeert momenteel en wij ascenderen mee.

Wat dat inhoudt? Oude beschavingen en bepaalde astronomische stromingen zijn het er unaniem over eens: er zit een patroon in de opkomst en ondergang van beschavingen. Dit is een cyclus die 24 duizend jaar duurt en het Grote Jaar genoemd wordt. Twaalfduizend jaar daarvan descenderen we van de Gouden Eeuw, via de Zilveren en Bronzen naar de IJzeren Eeuw en de andere twaalfduizend jaar ascenderen we de andere kant op: van IJzer naar Goud. Belangrijk om te weten: deze benamingen hebben niets van doen met de IJzertijd of de 17de-eeuwse Gouden Eeuw. De energietrilling op de aarde verandert cyclisch van hoog naar laag en terug; daar staat het Grote Jaar voor. Interessant, maar wat betekent dat voor deze tijd? Veel beweging, volgens Red Feather.

Ruimte voor zielsbewustzijn

Want waar zitten we nu? Zo’n 500 na Christus kwamen we uit de IJzeren in de Bronzen Eeuw en hier zullen we nog ongeveer 1000 jaar in zitten. De trillingsfrequentie verhoogt en dat maakt dat er meer ruimte komt voor zielsbewustzijn. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat de IJzeren eeuw een slechte tijd is en de Gouden een goede. Maar het is niet kort door de bocht om te schetsen dat tijdens het ascenderen de energie lichter wordt en de mensen zachter worden. En precies dat brengen van zachtheid is wat empaten komen doen, schrijft Red Feather. Hoe verder we in het proces van ascentie zitten, hoe meer empaten er naar de aarde komen om hun licht te schijnen. Nu voelt dat misschien als het licht van een fakkel in een hele donkere grot, maar hoe meer empaten zich kenbaar maken, hoe lichter het wordt.

Nieuwe dienstbaarheid

Empaten brengen vrouwelijkheid in een wereld die doordrenkt is van mannelijke eigenschappen, legt Stephanie Red Feather uit. Een groot goed, want hard werken, nadenken, grenzen stellen, assertief en competitief zijn, worden aangevuld door intuïtie, gevoeligheid, ontvankelijkheid en compassie. Voor een prettige harmonie hebben mannelijk en vrouwelijk elkaar nodig en dus is het voor empaten essentieel om zich met mannelijke eigenschappen te verbinden om fysiek en krachtig vorm te geven aan de vrouwelijke eigenschappen waar ze voor staan. Red Feather noemt het “de nieuwe dienstbaarheid”: dienstbaar zijn zonder jezelf uit het oog te verliezen. Sterker nog, dienstbaar zijn door jezelf op de eerste plaats te zetten en er vanuit die zelfliefde voor anderen te zijn: ‘(…) een authentiekere manier van dienstbaar zijn, een manier die de gever respecteert.’

De tijd is rijp

Door een cognitief en tastbaar inzicht te scheppen in de huidige staat van ascensie van onze samenleving en in de definitie van wat een empaat is, grijpt Red Feather (ontkennende) empaten bij de kladden. Als jij na het lezen van dit boek voelt en weet dat je een empaat bent, laat je dan zien. De wereld heeft je nodig. De tijd is rijp.

Fabienne Peters, april 2021


Ben ik een empaat?

Ben ik een empaat?

‘Ben ik een empaat?’ van Stephanie Red Feather is een praktische gids om je heldervoelende kwaliteiten te beschermen en in te zetten.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 25,00 met gratis verzending.

Bestellen

Fabienne Peters

Schrijver die zich bezighoudt met zingeving, literatuur en theater, dat ben ik: Fabienne Peters. Mijn streven? Op zoveel mogelijk plekken artikelen en verhalen verspreiden die het leven zowel verdiepen als verzachten. Die geen dagelijkse kost zijn, maar wel leven. Onderwerpen die raken en die net een beetje verder gaan; daarover schrijf ik. Vanuit mijn tekstbureau FAABL Blogs & Verhalen schrijf ik naast artikelen en recensies over zingeving ook verhalen en theaterteksten.

Lees ook

Wijsheid van Hans Stolp in tijden van corona
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *