Samenlevingen in balans: op naar een wereld in balans

Laatste update door Miriam den Ouden op 26 maart 2024

Op weg naar een wereld in balans kijkt Marja de Vries naar samenlevingen in en uit balans.

Marja de Vries neemt je in haar boek mee op een adembenemende reis door verschillende beschavingen en culturen. Sommige zijn al lang geleden verdwenen, andere zijn nog springlevend, maar staan vaak wel onder druk van de ‘vooruitgang’.

Dit boek verbindt bevindingen en inzichten van cultureel-antropologen met de spiritualiteit van de perrennial wisdom (eeuwige wijsheid). Wijsheden van oude volkeren, gebaseerd op universele wetten.

Matriarchaal georiënteerde samenlevingen

Samenlevingen in balans zijn matriarchaal georiënteerde samenlevingen, waar mannen en vrouwen een gelijkwaardige positie hebben. Ze zijn doordrongen van een besef van verbondenheid met de natuur en de aarde. Ze zijn doorgaans op evenwicht en consolidatie en niet op expansie gericht.

In patriarchaal georiënteerde samenlevingen (die zijn uit balans) speelt het mannelijke een dominante rol en is er veel minder besef van verbondenheid met de aarde en de natuur. Ze willen zich vooral uitbreiden en hun (economische en militaire) macht laten gelden ten opzichte van andere volkeren.

In het verleden zijn veel samenlevingen in balans onder de voet gelopen door expanderende samenlevingen uit balans. We hoeven alleen maar te denken aan de koloniale expansiedrift van de Europese landen van de afgelopen eeuwen.

Van samenlevingen in balans naar een wereld in balans

Je zou dat ‘het slechte nieuws’ kunnen noemen. Het goede nieuws is dat vanuit de nog bestaande samenlevingen in balans de kiem kan worden gelegd voor een ‘wereld in balans’. De universele principes die door deze samenlevingen werden belichaamd, zijn nog even geldig als lang geleden.

De omgang van deze culturen met het sociale, het milieu en de aarde kan ons alternatieven aanreiken voor onze leefwijze van exploitatie, expansie en destructie die de moderne cultuur zo eigen is.

Samenlevingen in balans is een krachtig statement van een bevlogen auteur die een hoopgevende en inspirerende boodschap aanreikt. Een boek dat je leest en herleest om het dieper op je in te laten werken. Een boek ook dat aanzet tot praktisch handelen op vele gebieden van het leven om zowel in het klein als in het groot een harmonischer samenleven en een mooiere wereld te creëren.

Een fragment uit Samenlevingen in balans

Wisdomkeepers en nu als het moment voor verandering

Op basis van recente archeologische en antropologische inzichten en de recente opleving van het onderzoek naar matriarchale samenlevingen weten we inmiddels dat ook onze westerse samenleving, die weliswaar inmiddels zo’n 5000 jaar een Samenleving uit Balans is, daarvóór ook duizenden jaren lang een Samenleving in Balans is geweest.

Naast deze bronnen, is de belangrijkste bron voor dit boek de informatie van de wisdomkeepers. Zij hebben op veel verschillende plekken op de wereld gedurende duizenden jaren en vaak onder de meest moeilijke omstandigheden er alles voor overgehad om deze kennis en wijsheid te bewaren door die van generatie op generatie door te geven, omdat ze wisten dat wij, de mensheid, ooit deze informatie nodig zouden hebben om ons opnieuw te realiseren dat er wel degelijk een alternatief is voor de huidige situatie.

Vrede en harmonie

Wereldwijd hebben wisdomkeepers vastgesteld dat nu de tijd gekomen is om deze wijsheid beschikbaar te stellen aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. Ze hebben het huidige moment herkend als een tijd van grote verandering en als het uitgelezen moment om bewust te kiezen voor de transformatie naar een natuurlijke ordening van vrede en harmonie.

Kortom, ze laten ons weten dat dit het meest geschikte moment is voor het creëren van geheel nieuwe vormen van samenlevingen op deze planeet. Graag wil ik hier mijn diepe dankbaarheid uitspreken voor deze wisdomkeepers, die het mij mogelijk hebben gemaakt om een universeel en coherent alternatief opnieuw in beeld te brengen.

Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar Grandfather Stalking Wolf (Lipan Apache), Estcheemah (Zero Chief), Paula Underwood (Oneida), Dhyani Ywahoo (Cherokee), Hua-Ching Ni (China) en de Waitaha-wisdomkeepers (Nieuw-Zeeland).

Wet van Ritme

Waarom het nu de juiste tijd daarvoor is, kunnen we onder andere begrijpen op basis van inzicht in de Wet van Ritme. Deze universele wet maakt duidelijk dat groei en ontwikkeling niet geleidelijk en lineair verlopen, maar cyclisch en sprongsgewijs.

Tijden van diepgaande transformatie zijn onstabiele perioden die worden gekenmerkt door het feit dat oude, niet langer werkzame structuren in elkaar storten, waardoor het oude nog maar ten dele werkt, zonder dat het nieuwe reeds helder aanwezig is.

Dit uit elkaar vallen creëert vaak tijdelijk een chaotische situatie, die bij nader inzien voorwaarde scheppend blijkt voor het ontstaan van nieuwe vormen van organisatie, die beter werken in de nieuwe, complexere omstandigheden.

We kunnen de huidige nieuwe, complexere omstandigheden herkennen in het feit dat het door de toenemende onderlinge verbondenheid wereldwijd steeds duidelijker wordt dat we met ons allen, met de gehele mensheid één planeet delen en dat deze planeet, de aarde, fysieke grenzen heeft.

Dat maakt het mogelijk om ons te realiseren dat we als mensheid in feite één gemeenschappelijk doel hebben, namelijk leren om in vrede en harmonie met elkaar op deze ene planeet te leven en om samen zorg te dragen voor de aarde als geheel.

Transformatie van bewustzijn

Inzicht in de Wet van Ritme helpt bovendien te begrijpen dat we enerzijds alleen in staat zullen zijn om nieuwe vormen van organisatie te creëren voor de nieuwe complexere omstandigheden met behulp van een verruiming van ons bewustzijn.

Anderzijds helpt deze wet begrijpen dat deze huidige tijd van wereldwijde crisis tegelijkertijd de meest geschikte situatie is om de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden te gebruiken als een kans voor zo’n ingrijpende transformatie van bewustzijn. Het is niet moeilijk om vast te stellen dat we op dit moment wereldwijd zowel met zo’n periode van onstabiliteit te maken hebben, als met een individueel en collectief ontwaken en een groeiend bewustzijn.

We beginnen ons steeds meer te realiseren wie we als mens in essentie zijn en dat voedt onze innerlijke motivatie om ernaar te streven ons bewustzijn te verruimen.


Samenlevingen in balans

Samenlevingen in balans

‘Samenlevingen in Balans’ van Marja de Vries biedt een toekomstperspectief op basis van universele wetten in lijn met wie wij in essentie zijn en in harmonie met de natuur.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 32,50 met gratis verzending.

Bestellen

Verder lezen?

Wil je meer lezen over samenlevingen, harmonie en universele wetten? Lees een aantal van onze andere artikelen.

Bekijk hier ook onze top 25 spirituele boeken aller tijden.

Miriam den Ouden

Miriam den Ouden is bureauredacteur bij Uitgeverij AnkhHermes.

Lees ook

Steun voor als je je overbelast voelt
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *