De kracht van het Nu: een gids voor spirituele verlichting

Laatste update door Team AnkhHermes op 30 juni 2023

Jenny las 'De kracht van het Nu' van Eckhart Tolle en signaleert dat er geen enkele nieuwe geestelijke waarheid is die niet al diep vanbinnen zit.

De kracht van het Nu van Eckhart Tolle heb ik niet snel uitgelezen. Sterker nog: ik heb er steeds eventjes in gelezen en dan weer terzijde gelegd. Telkens las ik dingen die voor mij het overwegen en doen waard zijn.

De manier van schrijven van Tolle is niet eenvoudig. Behalve dat de inhoud al niet zo simpel is, maakt ook de manier van schrijven dat ik geregeld stukken meerdere malen heb moeten lezen. Dit alles lijkt een paradox, wanneer ik het vergelijk met de inhoud van het boek. Keer op keer komt het erop neer dat ik ‘alleen maar in het NU hoef te zijn, te blijven en dat zo alles goed is’.

Herkenning en begrip?

Tolle belicht dit aspect aan de hand van een aantal vragen. De vragen zijn onderverdeeld in een tiental hoofdstukken. Voor mij is het nu de kunst om een boek dat geschreven is op een manier die ver af staat van mijn eigen woordgebruik, eerst binnen te laten komen. Dan kan ik het proberen te linken aan mijn aanwezige kennis door zijn woorden om te zetten naar mijn woorden waardoor er herkenning en begrip ontstaat.

Tolle vertelt ons in De kracht van het NU dat hij me geen enkele nieuwe geestelijke waarheid kan vertellen die ik niet al diep vanbinnen ken. Dit is een levend weten dat dan wordt geactiveerd en opgewekt in elke cel van mijn lichaam. Hierdoor ontstaat verlichting. Die zit dus binnen in me en hoef ik dus niet buiten mezelf te zoeken in plezier of kortstondige bevrediging.

Een gesprek met mezelf

Dit levend weten wordt bij mij vaak belemmerd door mijn verstand en mijn denken. Voor mij is dus de les om onpartijdig naar die stem te luisteren en er verder geen energie in te stoppen. Ik hoef er geen discussie mee aan te gaan.

Een andere mogelijkheid is om juist totaal geen aandacht aan het denken te besteden en me volledig te concentreren op het NU. Wat voel ik? Waar zit/lig ik nu op? Hoe is het contact met mijn lichaam? Wat hoor ik? En wat ruik ik? Wat zie ik?

Bovenstaande heb ik natuurlijk gedaan en ik merk dat ik snel in een soort gesprek met mezelf bezig ben. Dan observeer ik mezelf en dat is weer juist niet de bedoeling, omdat ik me dan in twee delen verdeel: ik en mezelf, terwijl in het Nu alleen ‘ik’ aanwezig kan zijn.

Toestanden van Zijn

Een emotie ontstaat op de plek waar verstand en lichaam elkaar ontmoeten en is de reactie van het lichaam op het verstand. Ook hiervoor geldt dat het belangrijk is om mijn eigen emoties waar te nemen. Dit kan door mezelf af te vragen: wat gaat er op dit moment in me om? Dit vind ik een opmerkelijk stukje, omdat ik ook vaak gelezen heb dat het zo belangrijk is om een emotie goed te doorvoelen en van daaruit een plekje te kunnen geven en/of los te kunnen laten.

Tolle maakt een onderscheid tussen emoties en gevoelens. Hij praat in plaats van ‘gevoelens’ over ’toestanden van Zijn’. Emoties zijn afkomstig uit het dualistische verstand en hierdoor onderworpen aan de wet van tegenstellingen. Denk aan goed-slecht of pijn-plezier.

Liefde, vreugde en vrede zijn drie toestanden van Zijn. Ze zijn verbonden met het Zijn en hebben hierdoor geen tegenpool. Ze komen voort uit iets wat het verstand te boven gaat en om dit bewust te kunnen worden is het waarnemen zo belangrijk.

Hier kom ik dus weer terug op de vraag: wat gaat er op dit moment in me om? Met dit proces ben ik nu volop bezig. Het vormt de basis van De kracht van het NU. De rest van het boek raad ik aan om zelf te lezen, zodat iedereen het op zijn/haar eigen manier kan laten binnenkomen en kan integreren. Veel succes hiermee!

Jenny’s recensie over De kracht van het NU werd eerder op Inspirerend leven gepubliceerd.


De kracht van het NU

De kracht van het NU

Eckhart Tolles De kracht van het Nu, hét spirituele boek van het afgelopen decennium, nodigt je uit je over te geven aan het Nu. Bevrijd jezelf van je constante denken!

Bestel nu jouw exemplaar voor € 24,50 met gratis verzending.

Bestellen

Team AnkhHermes

Team AnkhHermes bestaat uit de uitgever, de acquirerend redacteur, de bureauredacteur, de online-redacteur, de brandmanager, de online marketeer en de community manager van het gelieerde platform inspirerendleven.nl.

Lees ook

Burn-on: altijd op het randje van een burn-out
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *