Janita Venema

Janita Venema is kindertolk® , klassiek homeopaat en moeder van twee kinderen. Ze heeft sinds 1990 een praktijk en geeft lezingen en oudercursussen over de door haar ontwikkelde methodiek Het Fluisterkind®. Daarnaast leidt ze professionals op tot kindertolk die ouders ondersteuning bieden bij het toepassen van deze methode. www.zienderogenbeter.nl
Janita Venema

Voornaam: Janita
Achternaam: Venema

Boeken van Janita Venema