Janita Venema

Janita Venema

Janita Venema is initiator van de methode PresentChild® en ook zelf kindertolk. Een kindertolk verzorgt voor ouders of andere opvoeders ‘de volledige ondertiteling’ bij het gedrag van een kind. Waar geeft het kind nou precies uitdrukking aan? Die helderheid biedt ouders bewustwording en heling, helpt hun kinderen en brengt gezinnen terug in de flow. Via de Training tot Kindertolk leidt Janita professionals op die gezinnen met deze prachtige methode (willen) helpen. 

www.presentchild.com

Terug naar boven