De spirituele uitgeverij van Nederland

Manuscripten inzenden

Uitgeverij AnkhHermes ontvangt graag manuscripten ter beoordeling. Uitgeverij AnkhHermes geeft boeken uit op het gebied van spiritualiteit, persoonlijke groei, complementaire geneeswijzen, nieuwe wetenschap en psychologie.

Wat we (bijna) niet uitgeven: gedichten, romans, (auto)biografieën, kaartensets en kinderboeken.

Wanneer u uw manuscript graag wilt laten uitgeven en u van mening bent dat het in ons fonds past, dan kunt u het naar ons toesturen ter beoordeling. Wij zullen het dan bekijken en uitgave overwegen.

Door de grote hoeveelheid manuscripten die wij wekelijks ontvangen, kan het 3 maanden duren voordat u antwoord krijgt. Bellen en mailen heeft geen zin om het proces te bespoedigen.

We hanteren daarbij wel een aantal basisregels waaraan het manuscript dient te voldoen.

U kunt uw manuscript op twee manieren indienen: per post en per mail.

Per post

Wanneer u uw manuscript per mail instuurt, moet het aan een aantal eisen voldoen. Stuurt u s.v.p. geen halve of onafgemaakte manuscripten naar ons toe.

  • Het manuscript is uitgeprint op A4-formaat.
  • De pagina’s zijn genummerd en er is inhoudsopgave, inleiding en literatuurlijst bijgevoegd.
  • U beschrijft in een begeleidende brief waar uw manuscript over gaat en geeft relevante biografische informatie.
  • Vergeet niet uw complete adres en e-mailadres te vermelden!

Per mail

Vanaf juni 2020 kunt u ook per mail in te zenden, dat geniet bij ons met het oog op het milieu de voorkeur. Mail uw manuscript als PDF naar manuscripten@ankh-hermes.nl. Ook nu levert u wat informatie over uw manuscript en uzelf aan.


Na de inzending van uw manuscript

U krijgt vanaf juni 2020 alleen nog per mail een ontvangstbevestiging.

Onze redactie beoordeelt vervolgens uw manuscript. Gezien de grote hoeveelheid inzendingen kan zeker 3 maanden duren voordat u een reactie van ons ontvangt. Er zijn dan twee mogelijkheden:

•   De uitgever oordeelt positief over uw manuscript en nodigt u uit voor een gesprek.

•  Uw manuscript wordt afgewezen en u wordt daarvan per mail op de hoogte gebracht. Over deze beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.

Ingezonden manuscripten worden na afwijzing vernietigd, tenzij u voldoende porto voor een retourzending heeft bijgesloten.


Postadres

U kunt uw manuscript sturen naar het volgende adres:

Uitgeverij AnkhHermes
t.a.v. Het redactiesecretariaat
Postbus 13288
3507 LG Utrecht 

Recent geacquireerde manuscripten

Uit de ingezonden manuscripten kwamen onder andere:


Psychologie van een gebroken hart van Akke-Jeanne Klerk

Akke-Jeanne Klerk schreef met Psychologie van een gebroken hart een prachtig, hoopvol boek over iets wat ons allemaal overkomt in ons leven: een gebroken hart. Na een verbroken liefde, maar ook na het verlies van een dierbare, een onvervulde levenswens of het verlies van een baan kunnen we ons hart breken. Een moeilijk en verdrietig proces, maar Akke-Jeanne laat ons zien dat het herstelproces begrijpen – het omzetten van een gebroken hart in persoonlijke groei – perspectief biedt. Ontwikkel compassie met jezelf en anderen, neem de regie in eigen hand en stippel je eigen koers uit. Zo open je de deur naar de volle ervaring van het bestaan en ben je vrij om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Volg je hart opnieuw!

Bestellen

Hysterikos, de verstikking van de baarmoeder van Heidi Lobato

Hysterikos, de verstikking van de baarmoeder van Heidi Lobato is een aangrijpend en persoonlijk verhaal over een onbekende en ongeneeslijke aandoening: endometriose. Dit boek gaat over de maandelijkse cyclus, de scheppende kracht vanuit de baarmoeder en het vrouwelijk bewust worden. Een bron van herkenning en steun voor vrouwen die altijd maar horen ‘stel je niet aan’.

Heidi Lobato (Amsterdam) heeft in diverse functies gewerkt bij grote mediabedrijven en was ruim 20 jaar internationaal festivaldirecteur van o.a. Africa in the Picture. Hysterikos, de verstikking van de baarmoeder is haar eerste boek.

Bestellen

Vergeten dat ik vergeet van Monique van den Berg

Monique van den Berg maakt als arts in het verpleeghuis dementie iedere dag van dichtbij mee. In dit boekje heeft zij met ontroerende, eenvoudige teksten vastgelegd hoe dit moet voelen, zowel vanuit patiënten als vanuit de mensen om hen heen. Haar woorden zijn liefdevol, herkenbaar, warm, humoristisch en universeel.

Monique wil met dit boekje graag laten zien dat er ook een ander perspectief is, namelijk dat vanwaaruit empathie en begrip zich kunnen gaan manifesteren. Hiermee biedt de ziekte dementie ook een ingang tot dieper contact en inzicht in hoe we kijken en zijn; naast het verlies van helder denken en het verlies van decorum dat helaas ook met de ziekte gepaard gaat. Een naaste kan een wezenlijke en ondersteunende rol innemen door zonder oordeel en met empathie te leren kijken.

Bestellen