Manuscripten

AnkhHermes geeft boeken uit op het gebied van spiritualiteit, persoonlijke groei, complementaire geneeswijzen, nieuwe wetenschap en psychologie. We geven weinig tot geen gedichten, romans, autobiografieën en kaartensets uit.

Wanneer u een manuscript hebt geschreven dat u graag wilt laten uitgeven en u bent van mening dat het in ons fonds past, dan kunt u het naar ons toesturen ter beoordeling. Wij zullen het dan graag bekijken en uitgave overwegen. We hanteren daarbij wel een aantal basisregels waaraan het manuscript dient te voldoen.

Waaraan het manuscript moet voldoen

•   Het manuscript is uitgeprint op A4-formaat (enkelzijdig), dus niet per e-mail verstuurd.

•   De pagina’s zijn genummerd en er is inhoudsopgave, inleiding en literatuurlijst bijgevoegd.

•   U beschrijft in een begeleidende brief waar uw manuscript over gaat en geeft relevante biografische informatie.

•   Vergeet niet uw complete adres en e-mailadres te vermelden!

•   Stuurt u s.v.p. geen halve of onafgemaakte manuscripten naar ons toe.


Na inzending

Een acquirerend redacteur beoordeelt vervolgens uw manuscript. Gezien de grote hoeveelheid inzendingen kan het even duren voordat u een reactie van ons ontvangt. Er zijn dan twee mogelijkheden:

•   De uitgever oordeelt positief over uw manuscript en nodigt u uit voor een gesprek.

•   Uw manuscript wordt afgewezen en met een begeleidende brief aan u geretourneerd, mits u voldoende porto heeft bijgesloten. Indien u geen voldoende porto heeft bijgevoegd, wordt het manuscript vernietigd.

We accepteren helaas geen manuscripten die per e-mail worden gestuurd.


Postadres

U kunt uw manuscript sturen naar het volgende adres:

Uitgeverij AnkhHermes
t.a.v. Het redactiesecretariaat
Postbus 13288
3507 LG Utrecht