• info@ankh-hermes.nl

De spirituele uitgeverij van Nederland

Manuscripten inzenden

Uitgeverij AnkhHermes ontvangt graag manuscripten ter beoordeling. AnkhHermes geeft boeken uit op het gebied van spiritualiteit, persoonlijke groei, complementaire geneeswijzen, nieuwe wetenschap en psychologie.

Wat we niet (of bijna niet) uitgeven: gedichten, romans, autobiografieën, kaartensets en kinderboeken.

Wanneer u een manuscript hebt geschreven dat u graag wilt laten uitgeven en u bent van mening dat het in ons fonds past, dan kunt u het naar ons toesturen ter beoordeling. Wij zullen het dan graag bekijken en uitgave overwegen. Door de grote hoeveelheid manuscripten die wij wekelijks ontvangen, kan het 3 maanden duren voordat u antwoord krijgt. Bellen en mailen heeft geen zin om het proces te bespoedigen.

We hanteren daarbij wel een aantal basisregels waaraan het manuscript dient te voldoen.

Waaraan het manuscript moet voldoen

  • Het manuscript is uitgeprint op A4-formaat (enkelzijdig), dus niet per e-mail verstuurd.
  • De pagina’s zijn genummerd en er is inhoudsopgave, inleiding en literatuurlijst bijgevoegd.
  • U beschrijft in een begeleidende brief waar uw manuscript over gaat en geeft relevante biografische informatie.
  • Vergeet niet uw complete adres en e-mailadres te vermelden!
  • Stuurt u s.v.p. geen halve of onafgemaakte manuscripten naar ons toe.

Na de inzending van uw manuscript

Een acquirerend redacteur beoordeelt vervolgens uw manuscript. Gezien de grote hoeveelheid inzendingen kan zeker 3 maanden duren voordat u een reactie van ons ontvangt. Er zijn dan twee mogelijkheden:

•   De uitgever oordeelt positief over uw manuscript en nodigt u uit voor een gesprek.

•   Uw manuscript wordt afgewezen en met een begeleidende brief aan u geretourneerd, mits u voldoende porto heeft bijgesloten. Indien u geen voldoende porto heeft bijgevoegd, wordt het manuscript vernietigd.

We accepteren helaas geen manuscripten die per e-mail worden gestuurd.


Postadres

U kunt uw manuscript sturen naar het volgende adres:

Uitgeverij AnkhHermes
t.a.v. Het redactiesecretariaat
Postbus 13288
3507 LG Utrecht 

Recent geacquireerde manuscripten

Uit de ingezonden manuscripten kwamen onder andere:

manuscript Hysterikos van Heidi LobatoHysterikos, de verstikking van de baarmoeder van Heidi Lobato

Hysterikos, de verstikking van de baarmoeder van Heidi Lobato is een aangrijpend en persoonlijk verhaal over een onbekende en ongeneeslijke aandoening: endometriose. Dit boek gaat over de maandelijkse cyclus, de scheppende kracht vanuit de baarmoeder en het vrouwelijk bewust worden. Een bron van herkenning en steun voor vrouwen die altijd maar horen ‘stel je niet aan’.

Heidi Lobato (Amsterdam) heeft in diverse functies gewerkt bij grote mediabedrijven en was ruim 20 jaar internationaal festivaldirecteur van o.a. Africa in the Picture. Hysterikos, de verstikking van de baarmoeder is haar eerste boek.

 

 

 

 

manuscript vergeten dat ik vergeet Vergeten dat ik vergeet van Monique van den Berg

Monique van den Berg maakt als arts in het verpleeghuis dementie iedere dag van dichtbij mee. In dit boekje heeft zij met ontroerende, eenvoudige teksten vastgelegd hoe dit moet voelen, zowel vanuit patiënten als vanuit de mensen om hen heen. Haar woorden zijn liefdevol, herkenbaar, warm, humoristisch en universeel.

Monique wil met dit boekje graag laten zien dat er ook een ander perspectief is, namelijk dat vanwaaruit empathie en begrip zich kunnen gaan manifesteren. Hiermee biedt de ziekte dementie ook een ingang tot dieper contact en inzicht in hoe we kijken en zijn; naast het verlies van helder denken en het verlies van decorum dat helaas ook met de ziekte gepaard gaat. Een naaste kan een wezenlijke en ondersteunende rol innemen door zonder oordeel en met empathie te leren kijken.