Hedendaagse Christuservaringen

Steeds meer mensen hebben een ontmoeting met Christus

USP's \

INHOUD \

Hans Stolp beschrijft in Hedendaagse Christuservaringen wat mensen meemaken als zij ‘oog in oog’ komen te staan met Christus, iets wat in de huidige tijd steeds vaker voor komt. Het zijn intieme en eigenlijk onbeschrijflijke ervaringen, die voor iedereen die het meemaakt levensveranderend zijn. Het zijn Zijn allesomvattende liefde en het licht dat van Hem uitgaat, en de intense gevoelens van liefde, vrede en thuiskomen die hiermee samengaan, die een verschijning van Christus zo bijzonder maken. Hij kan verschijnen in een droom, bij vol bewustzijn of tijdens een bijna-doodervaring.

Hans Stolp legt in dit boek uit dat deze toenemende hoeveelheid aan ervaringen wijst op een doorbraak uit de geestelijke wereld: Christus is geen achterhaald begrip, hij is hier en nu bezig met ons, met name met mensen die in nood zijn. Zou het zo kunnen zijn dat de wederkomst van Christus niet betekent dat er een werkelijk mens naar de aarde terugkeert, maar dat hij aan steeds meer mensen zal verschijnen in een andere dimensie?

 

Hans Stolp maakt in zijn werk de oorspronkelijke, spirituele of esoterische traditie (weer) toegankelijk voor een breed publiek. Hij heeft talloze boeken op zijn naam staan, waarvan er vele bij Uitgeverij AnkhHermes zijn verschenen. www.hansstolp.nl.

  • Uitvoering Gebonden