Het wonder van vergeving

Een werkboek

Het wonder van vergeving - cover
Het wonder van vergeving - achterkant
Bekijk de achterkant
Bekijk de voorkant

Download het gratis fragment

Willem Glaudemans schreef met Het wonder van vergeving een diepgravend en succesvol studieboek rond het thema vergeving. Hij laat je in zeven stappen dichter komen bij vergeving van jezelf en anderen. Glaudemans belicht hierbij alle achtergronden en uitgangspunten van vergeving, de excuses die je kunt hebben om niet te vergeven, de misvattingen die er rond vergeving bestaan en de valkuilen.
Willem Glaudemans schreef met Het wonder van vergeving een diepgravend en succesvol studieboek rond het thema vergeving. Hij laat je in zeven stappen dichter komen bij vergeving van jezelf en anderen. Glaudemans belicht hierbij alle achtergronden en uitgangspunten van vergeving, de excuses die je kunt hebben om niet te vergeven, de misvattingen die er rond vergeving bestaan en de valkuilen. Het boek is gebaseerd op een uitgebreide studie van het onderwerp en heeft Een cursus in wonderen als inspiratiebron.
Lees meer ➔
Willem Glaudemans schreef met Het wonder van vergeving een diepgravend en succesvol studieboek rond het thema vergeving. Hij laat je in zeven stappen dichter komen bij vergeving van jezelf en anderen. Glaudemans belicht hierbij alle achtergronden en uitgangspunten van vergeving, de excuses die je kunt hebben om niet te vergeven, de misvattingen die er rond vergeving bestaan en de valkuilen. Het boek is gebaseerd op een uitgebreide studie van het onderwerp en heeft Een cursus in wonderen als inspiratiebron.
Lees meer >
Over de auteur
Productinfo
Inhoud

Willem Glaudemans

Willem Glaudemans

Willem Glaudemans is al vele jaren een geliefd auteur van AnkhHermes. Hij was de eindredacteur van de vertaling van 'Een cursus in wonderen' en medevertaler van de 'Nag Hammadi-geschriften'. Hij schreef de complete Biblos-serie ('Boek van wonderen', 'Boek van het eeuwige leven', 'Boek van vergeving', 'Boek van de levensmissie', 'Boek van de Universele Wetten', 'Boek van het Licht en de Liefde', 'Boek van het Zelf', 'Boek van het Scheppen'). Een aantal hoofdthema’s waarmee hij zich bezig houdt zijn vergeving, Een cursus in wonderen, levensmissie, non-dualiteit, leven na de dood en schepping. De Biblos-serie is daar het meest tastbare gevolg van.

Meer boeken van deze auteur

Productinfo

  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020212358

Voorwoord bij de vierde druk 9
Inleiding 11

DEEL I: WAT IS VERGEVEN?

Hoofdstuk 1. Uitgangspunten voor vergeving
Inleiding 21
1: De uitgangspunten 23
2: De valkuilen van deze uitgangspunten 43
Slot 45

Hoofdstuk 2. Misvattingen over vergeving
Inleiding 49
De oermisvatting 49
1: Wat vergeven niet is 49
Slot 59

Hoofdstuk 3. Excuses om niet te hoeven vergeven
Inleiding 63
1: Bezwaren en voorwaarden 63
2: Eenentwintig excuses 65
Slot 79

Hoofdstuk 4. Deze vergevingsmethode
Inleiding 83
1: Naar binnen kijken 83
2: Het opruimproces 86
3: De werking van je innerlijke wijsheid 95
4: Herhaalsituaties die herstelsituaties kunnen worden 96
Slot 98

DEEL II: ZEVEN INGANGEN TOT VERGEVING

Hoe dit praktische deel te gebruiken? 103

Hoofdstuk 1. Ingang 1: Afzien van wraak en vergelding
Inleiding 111
1: Wat is wraak? 112
2: ‘Subtiele’ vormen van wraak 118
Intermezzo: Verticale ‘vergeving’ als vorm van wraak 121
3: Waarop wordt de wraak gericht? 122
4: Redenen om af te zien van wraak 127
5: De omslag: Acceptatie 130
Oefening in het loslaten van verwachtingen 132
6: Oefening 133

Hoofdstuk 2. Ingang 2: Afzien van haat en wrok
Inleiding 139
1: Wat is haat? 140
2: Wat doet haat? 144
Intermezzo: Haat ziet alleen het verleden 148
3: Redenen om af te zien van haat en wrok 150
4: De omslag: Innerlijke gezondheid en vrede 152
Oefening in innerlijke vrede 154
5: Oefening 155

Hoofdstuk 3. Ingang 3: Afzien van slachtofferschap
Inleiding 161
1: Wat is slachtofferschap? 161
2: De overdrijving van het slachtoffer 170
3: Redenen om af te zien van slachtofferschap 172
4: De omslag: Verantwoordelijkheid nemen en grenzen stellen 175
Oefening in verantwoordelijkheid nemen 175
5: Oefening 178

Hoofdstuk 4. Ingang 4: Afzien van beschuldiging
Inleiding 184
1: De kwestie van schuld 184
2: Feiten en oordelen 192
3: Redenen om af te zien van beschuldiging 197
4: De omslag: Onschuld zien 199
Oefening in onschuld zien 206
5: Oefening 207

Hoofdstuk 5. Ingang 5: Afzien van valse zelfbeelden
Inleiding 213
1: Zelfbeelden 214
2: Zelfbeeld en zelfvergeving 223
3: Redenen om af te zien van valse zelfbeelden 224
4: De omslag: Identificeren met onkwetsbaarheid 227
Oefening in onkwetsbaarheid 231
5: Oefening 232

Hoofdstuk 6. Ingang 6: Afzien van ongelijkwaardigheid en superioriteitsgevoel
Inleiding 239
1: Ongelijkwaardigheid 239
Oefening in gelijkwaardigheid 244
2: Redenen om af te zien van ongelijkwaardigheid en superioriteit 245
3: De omslag: Verbinding in gelijkwaardigheid 247
4: Dankbaarheid 250
Oefening in dankbaarheid 252
5: Oefening 253

Hoofdstuk 7. Ingang 7: Afzien van afscheiding
Inleiding 259
1: Afgescheidenheid 259
2: Redenen om af te zien van afscheiding 263
3: Het middel tot de omslag: Wederkerigheid 265
Oefening in wederkerigheid 267
4: De omslag: Bewust worden van eenheid 268
Een andere wereld zien 269
5: Oefening 271

Hoofdstuk 8. Zelfvergeving
Inleiding 277
1: Hoe kun je jezelf vergeven? 278
2: Het zelfvergevingsproces 283
3: De zeven ingangen 284
4: Visualisatie 289
5: Laatste stap tot slot 291

DEEL III: VERGEVING BEGELEIDEN

Hoofdstuk 1. De begeleiding van het vergevingsproces met
zeven ingangen
Inleiding 297
1: Het vergevingsproces begeleiden 299
2: Algemene tips bij het begeleiden 306

Hoofdstuk 2. Andere vergevingsmodellen
Inleiding 311
1: Traditioneel-christelijke vergevingsmodellen 314
2: Psychologische vergevingsmodellen 328
3: Nieuwe spiritualiteit-vergevingsmodellen 336
Slot 344
Geraadpleegde literatuur 345

Noten 349

Literatuur 355
Adressen 359

14,99

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Paperback
€ 22.50

Meer info ➔

Ebook

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Paperback
€ 22.50


Over de auteur ➔

Willem Glaudemans

Willem Glaudemans

Willem Glaudemans is al vele jaren een geliefd auteur van AnkhHermes. Hij was de eindredacteur van de vertaling van 'Een cursus in wonderen' en medevertaler van de 'Nag Hammadi-geschriften'. Hij schreef de complete Biblos-serie ('Boek van wonderen', 'Boek van het eeuwige leven', 'Boek van vergeving', 'Boek van de levensmissie', 'Boek van de Universele Wetten', 'Boek van het Licht en de Liefde', 'Boek van het Zelf', 'Boek van het Scheppen'). Een aantal hoofdthema’s waarmee hij zich bezig houdt zijn vergeving, Een cursus in wonderen, levensmissie, non-dualiteit, leven na de dood en schepping. De Biblos-serie is daar het meest tastbare gevolg van.

Meer boeken van deze auteur
Productinfo ➔
  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020212358
Inhoud ➔

Voorwoord bij de vierde druk 9
Inleiding 11

DEEL I: WAT IS VERGEVEN?

Hoofdstuk 1. Uitgangspunten voor vergeving
Inleiding 21
1: De uitgangspunten 23
2: De valkuilen van deze uitgangspunten 43
Slot 45

Hoofdstuk 2. Misvattingen over vergeving
Inleiding 49
De oermisvatting 49
1: Wat vergeven niet is 49
Slot 59

Hoofdstuk 3. Excuses om niet te hoeven vergeven
Inleiding 63
1: Bezwaren en voorwaarden 63
2: Eenentwintig excuses 65
Slot 79

Hoofdstuk 4. Deze vergevingsmethode
Inleiding 83
1: Naar binnen kijken 83
2: Het opruimproces 86
3: De werking van je innerlijke wijsheid 95
4: Herhaalsituaties die herstelsituaties kunnen worden 96
Slot 98

DEEL II: ZEVEN INGANGEN TOT VERGEVING

Hoe dit praktische deel te gebruiken? 103

Hoofdstuk 1. Ingang 1: Afzien van wraak en vergelding
Inleiding 111
1: Wat is wraak? 112
2: ‘Subtiele’ vormen van wraak 118
Intermezzo: Verticale ‘vergeving’ als vorm van wraak 121
3: Waarop wordt de wraak gericht? 122
4: Redenen om af te zien van wraak 127
5: De omslag: Acceptatie 130
Oefening in het loslaten van verwachtingen 132
6: Oefening 133

Hoofdstuk 2. Ingang 2: Afzien van haat en wrok
Inleiding 139
1: Wat is haat? 140
2: Wat doet haat? 144
Intermezzo: Haat ziet alleen het verleden 148
3: Redenen om af te zien van haat en wrok 150
4: De omslag: Innerlijke gezondheid en vrede 152
Oefening in innerlijke vrede 154
5: Oefening 155

Hoofdstuk 3. Ingang 3: Afzien van slachtofferschap
Inleiding 161
1: Wat is slachtofferschap? 161
2: De overdrijving van het slachtoffer 170
3: Redenen om af te zien van slachtofferschap 172
4: De omslag: Verantwoordelijkheid nemen en grenzen stellen 175
Oefening in verantwoordelijkheid nemen 175
5: Oefening 178

Hoofdstuk 4. Ingang 4: Afzien van beschuldiging
Inleiding 184
1: De kwestie van schuld 184
2: Feiten en oordelen 192
3: Redenen om af te zien van beschuldiging 197
4: De omslag: Onschuld zien 199
Oefening in onschuld zien 206
5: Oefening 207

Hoofdstuk 5. Ingang 5: Afzien van valse zelfbeelden
Inleiding 213
1: Zelfbeelden 214
2: Zelfbeeld en zelfvergeving 223
3: Redenen om af te zien van valse zelfbeelden 224
4: De omslag: Identificeren met onkwetsbaarheid 227
Oefening in onkwetsbaarheid 231
5: Oefening 232

Hoofdstuk 6. Ingang 6: Afzien van ongelijkwaardigheid en superioriteitsgevoel
Inleiding 239
1: Ongelijkwaardigheid 239
Oefening in gelijkwaardigheid 244
2: Redenen om af te zien van ongelijkwaardigheid en superioriteit 245
3: De omslag: Verbinding in gelijkwaardigheid 247
4: Dankbaarheid 250
Oefening in dankbaarheid 252
5: Oefening 253

Hoofdstuk 7. Ingang 7: Afzien van afscheiding
Inleiding 259
1: Afgescheidenheid 259
2: Redenen om af te zien van afscheiding 263
3: Het middel tot de omslag: Wederkerigheid 265
Oefening in wederkerigheid 267
4: De omslag: Bewust worden van eenheid 268
Een andere wereld zien 269
5: Oefening 271

Hoofdstuk 8. Zelfvergeving
Inleiding 277
1: Hoe kun je jezelf vergeven? 278
2: Het zelfvergevingsproces 283
3: De zeven ingangen 284
4: Visualisatie 289
5: Laatste stap tot slot 291

DEEL III: VERGEVING BEGELEIDEN

Hoofdstuk 1. De begeleiding van het vergevingsproces met
zeven ingangen
Inleiding 297
1: Het vergevingsproces begeleiden 299
2: Algemene tips bij het begeleiden 306

Hoofdstuk 2. Andere vergevingsmodellen
Inleiding 311
1: Traditioneel-christelijke vergevingsmodellen 314
2: Psychologische vergevingsmodellen 328
3: Nieuwe spiritualiteit-vergevingsmodellen 336
Slot 344
Geraadpleegde literatuur 345

Noten 349

Literatuur 355
Adressen 359