Een emotioneel afwezige moeder? Jasmin Lee Cori biedt inzichten én manieren om te helen

Laatste update door Fabienne Peters op 21 november 2022

Was jouw moeder emotioneel afwezig? Dan is dit boek geschreven voor jou. Jasmin Lee Cori vertelt welke gevolgen dit kan hebben en laat zien hoe je kunt helen.

Psychotherapeut Jasmin Lee Cori zet je moeder in de spotlight. Haar boek gaat over moederschap; over wat het betekent om moeder te zijn en bovenal: wat het betekent voor een kind als de moeder afwezig is. Er niet zijn, gaat meestal niet over fysieke afstand, het gaat vaak om emotionele afwezigheid. De emotioneel afwezige moeder nodigt je uit te kijken naar je eigen moeder, vanuit begrip en mededogen. Zowel voor jezelf als voor je moeder. De emotioneel afwezige moeder is geschreven voor iedereen met een moederfiguur in zijn jeugd (mannelijk of vrouwelijk), of die nu duidelijk (emotioneel) afwezig was of minder duidelijk.

Moederschap beperkt zich niet tot de rol van de vrouw die het kind op de wereld brengt, benadrukt Jasmin Lee Cori. Iedere persoon die, via welke route ook, de zorg voor een kind op zich neemt, moedert. Een moeder(figuur) hoeft niet perfect te zijn, daar gaat het boek niet over, maar in het beste geval wel goed genoeg: een moeder die reageert op basisbehoeftes. Een moeder die aangeeft blij te zijn dat je er bent, die je ziet, aangeeft dat je voor haar bijzonder bent, respect voor je heeft, van je houdt. Ze geeft aan dat wat jij nodig hebt belangrijk is voor haar, dat ze je wil helpen. Ze maakt tijd voor je, je kunt bij haar rusten en ze geniet van je. Dat zijn de goede-moeder-boodschappen op een rij. Ze zijn het uitgangspunt voor dit indringende boek dat je een confronterende inkijk geeft in de belangrijkste vrouw in je leven.

Onveilige hechting en stress

Het fundament voor (zelf)vertrouwen, veerkracht en zelfrespect ligt in de aandacht die je kreeg van je moeder. Werd je niet gezien of gerespecteerd? Werd er niet echt van je gehouden? Dan is dit fundament verstoord. Door middel van opdrachten per hoofdstuk zoek je uit in hoeverre je moeder in je jeugd aanwezig was. Een van de opdrachten is op je gevoel te letten bij het lezen van de goede moederboodschappen en op te schrijven of deze boodschappen vertrouwd voelen. Of juist niet. Jasmin Lee Cori:

‘Wanneer we weten dat we naar onze moeder kunnen gaan, dat er aan onze behoeften wordt voldaan en dat onze gevoelens worden begrepen en welkom zijn, voelen we ons in die relatie veilig.’

Veiligheid is de basis van hechting. Veilige hechting zorgt voor emotionele flexibiliteit, stabiele cognitieve vermogens en sociaal gedrag. Onveilig gehechte mensen hebben een stressrespons die uit balans is. Depressie, angst en verslaving liggen op de loer. Het leven van onveilig gehechte mensen wordt beheerst door het vervullen van onvervulde behoefte, door het zoeken naar veiligheid.

Op deze afbeelding is het omslag van 'De emotioneel afwezige moeder' te zien. Het omslag is geel, met in het midden het silhouet van een vrouw. Onder het silhouet is in witte letters de titel te lezen. Rechts boven op het omslag zie je in kleine zwarte letters de naam van de auteur staan.
‘De emotioneel afwezige moeder’ van Jasmin Lee Cori

Hiaten in de jeugd

‘Zelfs al heb je nooit een veilige hechting gekend, dan is het nog niet te laat dit te ontwikkelen.’

Jasmin Lee Cori geeft je de opdracht uit te zoeken wie je hechtingsfiguren waren en zijn. Ook laat ze je je hechtingstijl onder de loep nemen. Geef je duidelijk aan wat je behoeften zijn? Durf je anderen dichtbij te laten komen? Ben je graag afhankelijk van anderen? Vervolgens neemt ze je gezinssituatie onder de loep. Jasmin Lee Cori nodigt je uit aan te kruisen welke criteria in jouw gezin gewaardeerd werden. Ze noemt onder meer: intelligentie, onschuld, onbevreesd zijn, grappig doen, zelfvertrouwen hebben en af en toe vol zijn van jezelf, aantrekkelijk zijn, fantasie en creativiteit. ‘Merk op welke van dezelfde eigenschappen werden genegeerd, bijna alsof ze niet bestonden. Waar werd gekscherend of kleinerend over gedaan? Wat begrijp je daardoor? Wat is er gebeurd met de eigenschappen die in je jeugd niet werden gewaardeerd?’ Jasmin Lee Cori legt uit en laat je vervolgens zelfonderzoek doen. Zonder te sturen in wat ze schrijft, laat ze je inzien wat de hiaten in je jeugd waren en wat daardoor nu jouw uitdagingen zijn.

Geen moeder? Geen zelf.

‘Het gevoel ergens mee verbonden te zijn is een belangrijk anker in ons leven. Zonder dat gevoel kunnen we ons onbestemd, verloren en niet-geaard voelen in de wereld. Dat wordt soms verbeeld door in een donkere ruimte zweven, zoals een astronaut wiens verbindingslijn kapot is. Anderen beschrijven het als drijven in zee, als wrakhout.’ Een niet-aanwezige moeder kan ervoor zorgen dat we niet helemaal in ons lichaam landen. Het kan zelfs voelen alsof er geen zelf, geen ik bestaat. ‘Leegte levert leegte op, afwezigheid geeft afwezigheid. Geen moeder? Geen zelf’, schrijft Jasmin Lee Cori. Er zijn mensen die een positieve draai geven aan deze missende verbinding. Ze delen hun leven, na psychologisch diepgravend zelfonderzoek, op hun eigen manier in. Vrij van elke vorm van inmenging of ouderlijke loyaliteit. Maar in veel andere gevallen blijft de lege band een schaduw werpen.

Jasmin Lee Cori, auteur van ‘De emotioneel afwezige moeder’

Grenzen versterken

Er zijn talloze redenen waarom een moeder emotioneel afwezig was (en is). In het hoofdstuk ‘Wat is er mis met mijn moeder?’ moedigt Jasmin Lee Cori je aan deze vraag te onderzoeken. Onwetendheid, emotionele geslotenheid (door trauma), onvermogen om te geven en te zorgen, geestesziekte; de opties zijn eindeloos en confronterend. Door hierin te duiken verander je de vraag ‘wat is er mis met mij?’ in ‘wat is er mis met mijn moeder?’. Niet om schuld te verschuiven, maar om inzicht te verkrijgen. Hoe dieper een moeder getraumatiseerd is, hoe afweziger ze is. Als je dit helder hebt, is het tijd voor deel III van het boek ‘De moederwond helen’.

Krijgen wat je verdiende

Deel III beslaat zes hoofdstukken die je informatie bieden en opdrachten geven om te helen. Het laatste hoofdstuk heet ‘Verander het verhaal’. Hier bepaal jij. Je neemt het heft in handen, je omarmt afstand, versterkt grenzen, verlaat en heelt.

‘Voor diegenen die in staat zijn om de zorg te ontvangen van iemand die de plaats inneemt van een goede moeder, of die in staat zijn om die goede moeder te worden voor hun eigen innerlijke kind, kan het gevoel van te weinig moederzorg worden vervangen door een gevoel van goed en liefdevol verzorgd te worden. Je kunt je geliefd en gesteund voelen. Nee, je kunt niet terug om het verleden over te doen, maar je kunt nu wel krijgen wat je toen verdiende.’

Geen onbeschreven blad

Het diepgaande helingsproces dat in dit boek prachtig omschreven wordt, omvat te veel om alleen op te pakken. Maar dit boek kan wel de aanzet geven om met een (systemisch) therapeut de band met je moeder onder de loep te nemen en constructief met heling aan de slag te gaan. Een moeder is nu eenmaal geen onbeschreven blad dat puur voor de moederrol neerstrijkt op aarde en onbelemmerd liefde en zorg kan geven aan haar kinderen. Een moeder is een beschreven, (gedeeltelijk) bekrast blad dat op goed geluk de zorgrol voor een kind oppakt. Met het gedicht ‘Mama, waar was je?’ besluit Jasmin Lee Cori haar boek. De laatste strofen uit het gedicht vatten de essentie van emotionele verwaarlozing en daarmee de aanleiding van dit boek treffend samen:

Ik weet nog wel de kleur van je ogen
en de pijn in het diepst daarvan –
meestal verholen, zoals zoveel
onder het masker waar ik niet achter kon komen.
Je keek, maar zag me niet.
Je warmte bereikte nooit mijn jonge meisjeshart.
Waarom moesten we elkaar missen, mammie?
Waar was je?
Was het mijn schuld?


De emotioneel afwezige moeder

De emotioneel afwezige moeder

Kreeg je in je jeugd niet de aandacht van je moeder die je nodig had? In ‘De emotioneel afwezige moeder’ helpt Jasmin Lee Cori je met het helen van deze moederwond.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 25,00 met gratis verzending.

Bestellen

Fabienne Peters

Schrijver die zich bezighoudt met zingeving, literatuur en theater, dat ben ik: Fabienne Peters. Mijn streven? Op zoveel mogelijk plekken artikelen en verhalen verspreiden die het leven zowel verdiepen als verzachten. Die geen dagelijkse kost zijn, maar wel leven. Onderwerpen die raken en die net een beetje verder gaan; daarover schrijf ik. Vanuit mijn tekstbureau FAABL Blogs & Verhalen schrijf ik naast artikelen en recensies over zingeving ook verhalen en theaterteksten.

Lees ook

De 10 beste spirituele boeken van 2022
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *