Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius, de keizer-filosoof die van 161 tot 180 over het immense Romeinse Rijk heerste, is de laatste grote vertegenwoordiger van de antieke Stoa. In zijn Overpeinzingen, die hij waarschijnlijk tussen 170 en 180 in zijn legertent schreef, geeft Marcus Aurelius zich rekenschap van zijn idealen en twijfels.

Terug naar boven