Intentie

Wij staan op de drempel van een revolutie – een omwenteling die even grondig en stoutmoedig zal zijn als Einsteins ontdekking van de relativiteit: zo begint Lynne McTaggart Het Veld, het boek waarin ze op zoek gaat naar de geheime kracht van het universum. In haar Intentie-reeks doet ze verslag van haar zoektocht.

Mensen zijn, schrijft McTaggart, net als alle andere levende wezens, een ‘samenballing van energie’, in een energieveld dat met alle andere dingen in de wereld verbonden is. Dit pulserende energieveld is de stuwende kracht achter zowel ons leven als ons bewustzijn – de alfa en omega van ons bestaan. Dit noemt McTaggart het Veld. Het is onze enige werkelijkheid, waarin we onze rechtmatige plaats weer moeten innemen. Dat is de revolutie waar ze het over heeft en Het Veld belichaamt een poging tot het creëren van een synthese van al het onderzoek op dit vlak, om te komen tot een samenhangend geheel.

AnkhHermes heeft nog drie boeken van McTaggart in haar fonds: Het intentie-experiment, De verbinding en Het intentie-effect.

In Het intentie-experiment richt McTaggart zich op intentie of ‘doelgericht denken’: die wekken energie op die krachtig genoeg is om de fysische werkelijkheid te veranderen. Een eenvoudige gedachte schijnt de macht te hebben onze wereld te veranderen. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Hoe wordt iemand eigenlijk een efficiënte doelgerichte denker? Vragen als deze beantwoordt McTaggart in dit boek, aan de hand van recente ontwikkelingen in de kwantumfysica en eigen experimenten.

De kwantumfysica en andere wetenschappen veranderen alles wat we menen te weten over onze aangeboren menselijke vermogens. Als wij over dergelijke vermogens beschikken, dan wees dat erop dat we anders moesten gaan leven, volgens een radicaal nieuwe kijk op onszelf: als onderdeel van een groter geheel. McTaggart onderzoekt of het vermogen van ons denken krachtig genoeg was om
personen te genezen, om de wereld te helen. Als een 21e-eeuwse ongelovige Thomas zocht ze eigenlijk naar een manier om de magie te ontleden. Dat was de insteek van Het intentie-experiment: alle geloofwaardige wetenschappelijke bewijzen verzamelen over de macht die het denken heeft over materie.

In Het intentie-effect laat McTaggart nog veel meer resultaten van haar experimenten zien. Er gebeurden wonderen die ze nog niet helemaal kon plaatsen, vandaar dat ze die verder wil onderzoeken. Het intentie-effect is een poging om de wonderen beter te begrijpen – ik wilde er echt achter komen wat ik met de deelnemers had gedaan – binnen een groter wetenschappelijk en tevens esoterisch kader, en in een religieus historisch perspectief. Het is de biografie van een menselijke onderneming waar ik tegenaan liep die heel oude antecedenten blijkt te hebben, zelfs in het christendom. Het intentie-effect gaat ook over mij en over wat er met iemand zoals ik gebeurt als de regels van het spel (de regels volgens welke wij ons leven hebben geleid) plotseling niet meer gelden.

In De verbinding keert McTaggart terug naar Het Veld. Met dit boek wil ze je laten zien dat we volgens een achterhaald stelsel van gedragsregels leven. Het wetenschappelijke verhaal over wie wij zijn drastisch is veranderd en dat wij mee moeten veranderen om te kunnen overleven. De drang tot wedijveren die nu zo’n grote rol speelt in ons zelfbeeld en de onderstroom vormt van ons aller leven, is dezelfde geestesgesteldheid die geleid heeft tot alle mondiale crises die ons nu dreigen te vernietigen. Als wij erin slagen onze heelheid in onze onderlinge betrekkingen te herstellen, zullen we naar mijn overtuiging een begin maken met het heel maken van onze wereld. McTaggart wil je een routekaart naar een nieuwe manier van leven bieden, gebaseerd op het nieuwe wetenschappelijke verhaal. Het gaat erom de wereld in een fris en breder perspectief te zien door een nieuwe manier van omgaan met je medemensen, een nieuw gemeenschapsbesef en een nieuw en authentiek levensdoel.