Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen (ECIW) is een invloedrijk spiritueel leerboek dat gedicteerd werd aan Helen Schucman.

In de Cursus wordt een non-duale zienswijze op de wereld en menselijke ervaring beschreven, met als doel lezers naar innerlijke vrede en verlichting te leiden.

Kernprincipes van Een cursus in wonderen zijn onder andere eenheid, liefde en vergeving. Angst en schuld zijn illusies, liefde is de enige ware realiteit. Wij zijn allen één met God die Liefde is. Vergeving is dan weer de sleutel tot het ervaren van ware vrede, bevrijd van angst.

Een cursus in wonderen bestaat uit vier delen: het tekstboek oftewel de filosofische basis; het werkboek met daarin 365 lessen voor het dagelijks leven; het handboek voor leraren dat lesgeven en begeleiding van anderen vergemakkelijkt; enkele aanvullingen voor het gebruik van de Cursus bij psychotherapie en bidden.