Leven in verbinding

Leven in verbinding - cover
Bekijk de voorkant

Download het gratis fragment

In haar boeken en lezingen brengt Prinses Irene een heel eigen mens- en wereldbeeld naar voren. In haar sterk op ervaring gebaseerde levensfilosofie staat het thema verbinding centraal: verbinding met de medemens, met de aarde en de natuur, alsmede de verbinding tussen ons optreden in de wereld en ons innerlijk, onze eigen natuur.

Aan de hand van een aantal geselecteerde lezingen voerde zij met de ecoloog en filosoof Matthijs Schouten gesprekken waarin haar uitgangspunten verder uitgediept en in een bredere filosofische context geplaatst worden.
In haar boeken en lezingen brengt Prinses Irene een heel eigen mens- en wereldbeeld naar voren. In haar sterk op ervaring gebaseerde levensfilosofie staat het thema verbinding centraal: verbinding met de medemens, met de aarde en de natuur, alsmede de verbinding tussen ons optreden in de wereld en ons innerlijk, onze eigen natuur.

Aan de hand van een aantal geselecteerde lezingen voerde zij met de ecoloog en filosoof Matthijs Schouten gesprekken waarin haar uitgangspunten verder uitgediept en in een bredere filosofische context geplaatst worden. Hierbij komen ook actuele thema's als duurzaamheid en de economische crisis aan de orde. Dit luisterboek vormt de weerslag van deze boeiende gesprekken.
Lees meer ➔
In haar boeken en lezingen brengt Prinses Irene een heel eigen mens- en wereldbeeld naar voren. In haar sterk op ervaring gebaseerde levensfilosofie staat het thema verbinding centraal: verbinding met de medemens, met de aarde en de natuur, alsmede de verbinding tussen ons optreden in de wereld en ons innerlijk, onze eigen natuur.

Aan de hand van een aantal geselecteerde lezingen voerde zij met de ecoloog en filosoof Matthijs Schouten gesprekken waarin haar uitgangspunten verder uitgediept en in een bredere filosofische context geplaatst worden. Hierbij komen ook actuele thema's als duurzaamheid en de economische crisis aan de orde. Dit luisterboek vormt de weerslag van deze boeiende gesprekken.
Lees meer >
Over de auteur
Productinfo
Inhoud

Irene van Lippe-Biesterfeld

Irene van Lippe-Biesterfeld

Irene van Lippe-Biesterfeld (1939) zette zich na opleidingen Spaanse Taal en Letterkunde en Agogiek in op het terrein van transcultureel werk en vrouwen voor vrede. In de afgelopen decennia heeft zij zich sterk gericht op het herstel van de relatie tussen mens en natuur.

In 2001 richtte zij het NatuurCollege op, een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor behoud en waardering van de natuurlijke leefomgeving door persoonlijke betrokkenheid en bewustwording te bevorderen. Hierbij ligt de nadruk op de eenheid van het leven.

In haar werk krijgen natuurlijk leiderschap en de binnenkant van duurzaamheid speciale aandacht.
In Zuid-Afrika ontwikkelde zij een trainingsprogramma, Spirit of the Wild, waarin gidsen van nationale parken getraind worden om toeristen in wezenlijk contact te brengen met de natuur. In Nederland nam zij het initiatief tot een soortgelijk programma genaamd ‘Natuur-Wijs’ om schoolkinderen weer echt in contact te brengen met de natuur.

Naast de activiteiten rondom deze projecten geeft zij lezingen en cursussen. Irene van Lippe-Biesterfeld heeft een groot aantal boeken geschreven waaronder Dialoog met de natuur en Aarde ik hou van jou

Meer informatie: www.natuurcollege.nl, www.bergplaas.com, www.natuur-wijs.nl

Meer boeken van deze auteur

Productinfo

  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020215007
  • Duur: 05u 27m 55s
  • Lezers: Irene van Lippe - Biesterfeld, Mattijs Schouten

Voorwoord 9

Lezing 1: Vrouw zijn en creator zijn 15

GESPREK 22
Creator zijn 22
Je talenten gebruiken – verantwoordelijk zijn 24
Creativiteit bij mannen en vrouwen 25
Leven ontstaat vanuit verbinding, afgescheidenheid leidt tot afsterven 26
Creativiteit van de vrouw 31
Over jezelf zijn 33
Zelfbewustzijn en ego 35
Hoe leer je jezelf te zijn? 37
Meditatie 38
Waarom is jezelf zijn belangrijk? 40
Aan jezelf werken ten dienste van het grote geheel 41

Lezing 2: Zorgen rondom het levenseinde 45

GESPREK 54
Over de ziel 54
De oerbron en het niet-stoffelijk bestaan 55
Dood is ook een geboorte 58

Lezing 3: Persoonlijke groei en natuur 61

GESPREK 70
Geestelijke vrijheid 70
Het andere en het eigene 72
Over de geest 76
Is een moreel oordeel mogelijk? 84

Lezing 4: Benefits beyond Boundaries: towards a conscious connection 87

GESPREK 92
De betekenis van natuurterreinen 92
Magic moments 94

Lezing 5: Natuurlijk leiderschap en duurzaamheid 99
Van hokjesdenken naar verbinding 99
Verbinding met de wereld 101
Verbinding met het innerlijk 103
Natuurlijk leiderschap 105
Leiderschap vanuit zelfkennis 106
Duurzaamheid 109
Bewogenheid en wisselwerking 111
Wij zijn natuur 112

GESPREK 115
Er is een transformatie gaande 115
Wij zijn natuur 118
De vreugde van de verantwoordelijkheid 122

Lezing 6: De binnenkant van duurzaamheid 125

GESPREK 133
Duurzaam welzijn 133
NatuurWijs 134
Spirit of the Wild 139
De training 141
Retraits en trails 143
In Nederland? 144
Hoe kan een bedrijf naar duurzaamheid toe werken? 145
Natuurverbinding en studenten 147

7: Nieuwsbrief voor de Vrienden van het NatuurCollege, april 2009 149

GESPREK 151

Epiloog 154
Noten 158
Enkele relevante publicaties van de auteurs 160

17,50

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Ebook
€ 14.99
Paperback
€ 24.50

Meer info ➔

Luisterboek

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Ebook
€ 14.99
Paperback
€ 24.50


Over de auteur ➔

Irene van Lippe-Biesterfeld

Irene van Lippe-Biesterfeld

Irene van Lippe-Biesterfeld (1939) zette zich na opleidingen Spaanse Taal en Letterkunde en Agogiek in op het terrein van transcultureel werk en vrouwen voor vrede. In de afgelopen decennia heeft zij zich sterk gericht op het herstel van de relatie tussen mens en natuur.

In 2001 richtte zij het NatuurCollege op, een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor behoud en waardering van de natuurlijke leefomgeving door persoonlijke betrokkenheid en bewustwording te bevorderen. Hierbij ligt de nadruk op de eenheid van het leven.

In haar werk krijgen natuurlijk leiderschap en de binnenkant van duurzaamheid speciale aandacht.
In Zuid-Afrika ontwikkelde zij een trainingsprogramma, Spirit of the Wild, waarin gidsen van nationale parken getraind worden om toeristen in wezenlijk contact te brengen met de natuur. In Nederland nam zij het initiatief tot een soortgelijk programma genaamd ‘Natuur-Wijs’ om schoolkinderen weer echt in contact te brengen met de natuur.

Naast de activiteiten rondom deze projecten geeft zij lezingen en cursussen. Irene van Lippe-Biesterfeld heeft een groot aantal boeken geschreven waaronder Dialoog met de natuur en Aarde ik hou van jou

Meer informatie: www.natuurcollege.nl, www.bergplaas.com, www.natuur-wijs.nl

Meer boeken van deze auteur
Productinfo ➔
  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020215007
  • Duur: 05u 27m 55s
  • Lezers: Irene van Lippe - Biesterfeld, Mattijs Schouten
Inhoud ➔

Voorwoord 9

Lezing 1: Vrouw zijn en creator zijn 15

GESPREK 22
Creator zijn 22
Je talenten gebruiken – verantwoordelijk zijn 24
Creativiteit bij mannen en vrouwen 25
Leven ontstaat vanuit verbinding, afgescheidenheid leidt tot afsterven 26
Creativiteit van de vrouw 31
Over jezelf zijn 33
Zelfbewustzijn en ego 35
Hoe leer je jezelf te zijn? 37
Meditatie 38
Waarom is jezelf zijn belangrijk? 40
Aan jezelf werken ten dienste van het grote geheel 41

Lezing 2: Zorgen rondom het levenseinde 45

GESPREK 54
Over de ziel 54
De oerbron en het niet-stoffelijk bestaan 55
Dood is ook een geboorte 58

Lezing 3: Persoonlijke groei en natuur 61

GESPREK 70
Geestelijke vrijheid 70
Het andere en het eigene 72
Over de geest 76
Is een moreel oordeel mogelijk? 84

Lezing 4: Benefits beyond Boundaries: towards a conscious connection 87

GESPREK 92
De betekenis van natuurterreinen 92
Magic moments 94

Lezing 5: Natuurlijk leiderschap en duurzaamheid 99
Van hokjesdenken naar verbinding 99
Verbinding met de wereld 101
Verbinding met het innerlijk 103
Natuurlijk leiderschap 105
Leiderschap vanuit zelfkennis 106
Duurzaamheid 109
Bewogenheid en wisselwerking 111
Wij zijn natuur 112

GESPREK 115
Er is een transformatie gaande 115
Wij zijn natuur 118
De vreugde van de verantwoordelijkheid 122

Lezing 6: De binnenkant van duurzaamheid 125

GESPREK 133
Duurzaam welzijn 133
NatuurWijs 134
Spirit of the Wild 139
De training 141
Retraits en trails 143
In Nederland? 144
Hoe kan een bedrijf naar duurzaamheid toe werken? 145
Natuurverbinding en studenten 147

7: Nieuwsbrief voor de Vrienden van het NatuurCollege, april 2009 149

GESPREK 151

Epiloog 154
Noten 158
Enkele relevante publicaties van de auteurs 160