Een leven geen geluk

het ontstaan van een cursus in wonderen; een biografie van Helen Schucman

Een leven geen geluk - cover
Een leven geen geluk - achterkant
Bekijk de achterkant
Bekijk de voorkant

Download het gratis fragment

De biografie 'Een leven geen geluk' beschrijft het fascinerende proces van het ontstaan van Een cursus in Wonderen. De hoofdpersoon is Helen Schucman, psychologe en universitair hoofddocent in NYC, die naar eigen zeggen totaal niet geïnteresseerd was in spiritualiteit. Juist zij was het die een van de belangrijkste spirituele boeken van de 20e eeuw `ontving van een innerlijke stem die zij duidde als die van Jezus.
De biografie 'Een leven geen geluk' beschrijft het fascinerende proces van het ontstaan van Een cursus in Wonderen. De hoofdpersoon is Helen Schucman, psychologe en universitair hoofddocent in NYC, die naar eigen zeggen totaal niet geïnteresseerd was in spiritualiteit. Juist zij was het die een van de belangrijkste spirituele boeken van de 20e eeuw `ontving van een innerlijke stem die zij duidde als die van Jezus.
Voor wie al bekend is met Een cursus in wonderen is deze biografie een prachtige aanvulling op het studiemateriaal. Maar ook wie niet bekend is met de Cursus zal ademloos worden meegetrokken in dit bijzondere verhaal, en zal zeker worden geraakt door wat het betekende voor alle betrokkenen om gehoor te geven en trouw te blijven aan `de stem die inspireerde tot dit levenswerk.
Lees meer ➔
De biografie 'Een leven geen geluk' beschrijft het fascinerende proces van het ontstaan van Een cursus in Wonderen. De hoofdpersoon is Helen Schucman, psychologe en universitair hoofddocent in NYC, die naar eigen zeggen totaal niet geïnteresseerd was in spiritualiteit. Juist zij was het die een van de belangrijkste spirituele boeken van de 20e eeuw `ontving van een innerlijke stem die zij duidde als die van Jezus.
Voor wie al bekend is met Een cursus in wonderen is deze biografie een prachtige aanvulling op het studiemateriaal. Maar ook wie niet bekend is met de Cursus zal ademloos worden meegetrokken in dit bijzondere verhaal, en zal zeker worden geraakt door wat het betekende voor alle betrokkenen om gehoor te geven en trouw te blijven aan `de stem die inspireerde tot dit levenswerk.
Lees meer >
Over de auteur
Productinfo
Inhoud

Kenneth Wapnick

Kenneth Wapnick

Kenneth Wapnick (1942-2013) was een psycholoog, psychotherapeut, auteur en leraar. Hij werd wereldwijd erkent als kenner en leraar van de spirituele leerboeken Een cursus in wonderen. 

Meer boeken van deze auteur

Productinfo

  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020209501
  • Vertaler: Willem Glaudemans, Karin van Grieken, Thilly Mercier, Ria Schuiling

VINDPLAATSAANDUIDING 11
VOORWOORD 13
INLEIDING: ‘EEN ADVOCATE VAN MIDDELBARE LEEFTIJD’ 19

DEEL I – DE VROEGE JAREN 27

INLEIDING 29
Hoofdstuk 1 DE HEMEL EN HELEN: INLEIDING 31
Hoofdstuk 2 DE HEMEL EN HELEN: DE VROEGE JAREN 38

DEEL II – DE OPTEKENING VAN EEN CURSUS IN WONDEREN 57

INLEIDING 59
Hoofdstuk 3 OP WEG NAAR EEN CURSUS IN WONDEREN– A 61
(ongeveer vanaf 1938)
De voorbereiding op de studie psychologie 61
De ervaring in de metro 64
Dromen 68
Hoofdstuk 4 OP WEG NAAR EEN CURSUS IN WONDEREN – B 95
(van ongeveer 1950-1964)
De psychologiestudie – Het Columbia-Presbyterian
Medical Center 95
Hoofdstuk 5 OP WEG NAAR EEN CURSUS IN WONDEREN– C 106
(1965)
‘Er moet een andere manier zijn’
Hoofdstuk 6 HELENS BRIEVEN AAN BILL (ZOMER 1965) 146
Hoofdstuk 7 HET BEGIN VAN EEN CURSUS IN WONDEREN 200
(1965)
Hoofdstuk 8 DE OPTEKENING VAN EEN CURSUS 231
IN WONDEREN – A (1965)
De eerste weken: de principes van wonderen 231
Hoofdstuk 9 DE OPTEKENING VAN EEN CURSUS 267
IN WONDEREN – B (1965)
Specifiek onderricht 267
Bills college 288
Meer specifiek onderricht 299
Hoofdstuk 10 DE OPTEKENING VAN EEN CURSUS 312
IN WONDEREN – C (1965–1972)
Speciale boodschappen 312
Bills dagboek 331
Voortzetting en beëindiging van de Cursus 343

DEEL III – DE JAREN NA EEN CURSUS IN WONDEREN 351

INLEIDING 353
Hoofdstuk 11 ZOMER 1973: DE GROT 355
Hoofdstuk 12 HET REDIGEREN (1973-1975) 381
Hoofdstuk 13 HELEN EN BILL: DE SPECIALE EN DE HEILIGE RELATIE, EN HUN LATERE LEVEN MET EEN CURSUS IN WONDEREN391
Helen, Bill en ik 391
Judith Skutch en de jaren na de publicatie 397
Helens relatie met Een cursus in wonderen 404
Hoofdstuk 14 ANDERE GESCHRIFTEN – A 410
‘Aantekeningen over geluid’ (1972, 1977) 410
Psychotherapie: Doel, proces en praktijk 412
(1973, 1975)
‘Verklaring van termen’ (1975) 414
Het lied van het gebed (1977) 415
Speciale boodschappen (1975-1978) 416
Hoofdstuk 15 ANDERE GESCHRIFTEN – B 423
Het schrijven van de gedichten 423
De gedichten 429
‘The Gifts of God’ 440
Hoofdstuk 16 JEZUS: DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN 444
Katholicisme – Maria 445
Helens tweeslachtigheid tegenover Jezus 456
1. De reis terug naar Jezus 456
2. Weerstand en schaamte 458
3. Twijfel en inconsistentie 464
4. Winkelen 465
Verdedigingen tegen Jezus en tegen de liefde: 466
Speciale haat (oordeel) en speciale liefde
De Jezus-gedichten 472
Hoofdstuk 17 DE WERKELIJKHEID VAN JEZUS: IN CHRISTUS’ 480
TEGENWOORDIGHEID
Het lied van het gebed: speciale boodschap 480
Het lied van het gebed: de brochure 490
Helen en Jezus: de illusie en de werkelijkheid 496
De onbewuste priesteres 505
Hoofdstuk 18 HELENS LAATSTE MAANDEN EN REQUIEM 510

Nawoord VOORBIJ DE HEMEL EN HELEN: DE PRIESTERES 515
AANHANGSEL 521
Een cursus in wonderen – Waar de Cursus over gaat 523
Levensdata van Helen Schucman 527
Registers 529
Register van verwijzingen naar 529
Een cursus in wonderen
Namenregister 533
Register van William Thetford 535
Register van Helen Schucman 537

19,99

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Paperback
€ 42.50

Meer info ➔

Ebook

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Paperback
€ 42.50


Over de auteur ➔

Kenneth Wapnick

Kenneth Wapnick

Kenneth Wapnick (1942-2013) was een psycholoog, psychotherapeut, auteur en leraar. Hij werd wereldwijd erkent als kenner en leraar van de spirituele leerboeken Een cursus in wonderen. 

Meer boeken van deze auteur
Productinfo ➔
  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020209501
  • Vertaler: Willem Glaudemans, Karin van Grieken, Thilly Mercier, Ria Schuiling
Inhoud ➔

VINDPLAATSAANDUIDING 11
VOORWOORD 13
INLEIDING: ‘EEN ADVOCATE VAN MIDDELBARE LEEFTIJD’ 19

DEEL I – DE VROEGE JAREN 27

INLEIDING 29
Hoofdstuk 1 DE HEMEL EN HELEN: INLEIDING 31
Hoofdstuk 2 DE HEMEL EN HELEN: DE VROEGE JAREN 38

DEEL II – DE OPTEKENING VAN EEN CURSUS IN WONDEREN 57

INLEIDING 59
Hoofdstuk 3 OP WEG NAAR EEN CURSUS IN WONDEREN– A 61
(ongeveer vanaf 1938)
De voorbereiding op de studie psychologie 61
De ervaring in de metro 64
Dromen 68
Hoofdstuk 4 OP WEG NAAR EEN CURSUS IN WONDEREN – B 95
(van ongeveer 1950-1964)
De psychologiestudie – Het Columbia-Presbyterian
Medical Center 95
Hoofdstuk 5 OP WEG NAAR EEN CURSUS IN WONDEREN– C 106
(1965)
‘Er moet een andere manier zijn’
Hoofdstuk 6 HELENS BRIEVEN AAN BILL (ZOMER 1965) 146
Hoofdstuk 7 HET BEGIN VAN EEN CURSUS IN WONDEREN 200
(1965)
Hoofdstuk 8 DE OPTEKENING VAN EEN CURSUS 231
IN WONDEREN – A (1965)
De eerste weken: de principes van wonderen 231
Hoofdstuk 9 DE OPTEKENING VAN EEN CURSUS 267
IN WONDEREN – B (1965)
Specifiek onderricht 267
Bills college 288
Meer specifiek onderricht 299
Hoofdstuk 10 DE OPTEKENING VAN EEN CURSUS 312
IN WONDEREN – C (1965–1972)
Speciale boodschappen 312
Bills dagboek 331
Voortzetting en beëindiging van de Cursus 343

DEEL III – DE JAREN NA EEN CURSUS IN WONDEREN 351

INLEIDING 353
Hoofdstuk 11 ZOMER 1973: DE GROT 355
Hoofdstuk 12 HET REDIGEREN (1973-1975) 381
Hoofdstuk 13 HELEN EN BILL: DE SPECIALE EN DE HEILIGE RELATIE, EN HUN LATERE LEVEN MET EEN CURSUS IN WONDEREN391
Helen, Bill en ik 391
Judith Skutch en de jaren na de publicatie 397
Helens relatie met Een cursus in wonderen 404
Hoofdstuk 14 ANDERE GESCHRIFTEN – A 410
‘Aantekeningen over geluid’ (1972, 1977) 410
Psychotherapie: Doel, proces en praktijk 412
(1973, 1975)
‘Verklaring van termen’ (1975) 414
Het lied van het gebed (1977) 415
Speciale boodschappen (1975-1978) 416
Hoofdstuk 15 ANDERE GESCHRIFTEN – B 423
Het schrijven van de gedichten 423
De gedichten 429
‘The Gifts of God’ 440
Hoofdstuk 16 JEZUS: DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN 444
Katholicisme – Maria 445
Helens tweeslachtigheid tegenover Jezus 456
1. De reis terug naar Jezus 456
2. Weerstand en schaamte 458
3. Twijfel en inconsistentie 464
4. Winkelen 465
Verdedigingen tegen Jezus en tegen de liefde: 466
Speciale haat (oordeel) en speciale liefde
De Jezus-gedichten 472
Hoofdstuk 17 DE WERKELIJKHEID VAN JEZUS: IN CHRISTUS’ 480
TEGENWOORDIGHEID
Het lied van het gebed: speciale boodschap 480
Het lied van het gebed: de brochure 490
Helen en Jezus: de illusie en de werkelijkheid 496
De onbewuste priesteres 505
Hoofdstuk 18 HELENS LAATSTE MAANDEN EN REQUIEM 510

Nawoord VOORBIJ DE HEMEL EN HELEN: DE PRIESTERES 515
AANHANGSEL 521
Een cursus in wonderen – Waar de Cursus over gaat 523
Levensdata van Helen Schucman 527
Registers 529
Register van verwijzingen naar 529
Een cursus in wonderen
Namenregister 533
Register van William Thetford 535
Register van Helen Schucman 537