Destructieve relaties op de schop

psychopathie herkennen en hanteren

Auteur: Jan Storms
Destructieve relaties op de schop - cover
Destructieve relaties op de schop - achterkant
Bekijk de achterkant
Bekijk de voorkant

Download het gratis fragment

Psychopathie is een ernstige stoornis van het geweten, zo laat Jan Storms in zijn standaardwerk 'Destructieve relaties op de schop' zien. Je geweten is je innerlijke sturing die je ontwikkeling draagt in verbondenheid met anderen. Bij ongeveer 1 op de 20 mensen is het licht van hun geweten zo zwak dat zij zich innerlijk niet kunnen ontwikkelen.

Psychopathie is een ernstige stoornis van het geweten, zo laat Jan Storms in zijn standaardwerk 'Destructieve relaties op de schop' zien. Je geweten is je innerlijke sturing die je ontwikkeling draagt in verbondenheid met anderen. Bij ongeveer 1 op de 20 mensen is het licht van hun geweten zo zwak dat zij zich innerlijk niet kunnen ontwikkelen. Psychopaten zijn erop uit om mensen in hun omgeving kapot te maken. In relaties hebben deze mensen weinig te bieden en vaak richten zij met bedrog, manipulaties en (psychisch) geweld grote schade aan.

'Psychopathie' roept de gedachte opa an mensen die zonder enige wroeging gruwelijke misdaden begaan. Deze extreme gevallen die de publieke opinie sterk beroeren zijn zeldzaam. Buiten de context van deze zweer zware misdaden stelt men de diagnose bijna niet, terwijl dat wel zou moeten. De huis-tuin-en-keukenpsychopaat is eigenlijk nog gevaarlijker omdat hij meestal moeilijk te doorzien is en jarenlang een destructieve invloed kan laten gelden.

'Destructieve relaties op de schop' geeft je handvatten om psychopathie te herkennen en jezelf en mensen in je omgeving te beschermen. Jan Storms schetst een strategie voor het herstellen van je welbevinden. Bijzondere aandacht is er voor het beschermen van kinderen die afhankelijk zijn van een psychopaat. Mensen met deze stoornis slagen er vaak in om via manipulatie van de omgeving hun destructieve invloed te vermenigvuldigen. Het boek besluit met aanbevelingen aan beroepsmensen en voor preventie van psychopathie.

Behalve geactualiseerd is deze editie van 'Destructieve relaties op de schop' aangevuld met indrukwekkende ervaringsverhalen van slachtoffers van psychopaten. Het boek is, in de woorden van een lezer, 'een eye-opener voor iedereen die - soms al een leven lang- gevangen zit in een web van een persoon met een diepe, ongeneeslijke stoornis.'

Lees meer ➔

Psychopathie is een ernstige stoornis van het geweten, zo laat Jan Storms in zijn standaardwerk 'Destructieve relaties op de schop' zien. Je geweten is je innerlijke sturing die je ontwikkeling draagt in verbondenheid met anderen. Bij ongeveer 1 op de 20 mensen is het licht van hun geweten zo zwak dat zij zich innerlijk niet kunnen ontwikkelen. Psychopaten zijn erop uit om mensen in hun omgeving kapot te maken. In relaties hebben deze mensen weinig te bieden en vaak richten zij met bedrog, manipulaties en (psychisch) geweld grote schade aan.

'Psychopathie' roept de gedachte opa an mensen die zonder enige wroeging gruwelijke misdaden begaan. Deze extreme gevallen die de publieke opinie sterk beroeren zijn zeldzaam. Buiten de context van deze zweer zware misdaden stelt men de diagnose bijna niet, terwijl dat wel zou moeten. De huis-tuin-en-keukenpsychopaat is eigenlijk nog gevaarlijker omdat hij meestal moeilijk te doorzien is en jarenlang een destructieve invloed kan laten gelden.

'Destructieve relaties op de schop' geeft je handvatten om psychopathie te herkennen en jezelf en mensen in je omgeving te beschermen. Jan Storms schetst een strategie voor het herstellen van je welbevinden. Bijzondere aandacht is er voor het beschermen van kinderen die afhankelijk zijn van een psychopaat. Mensen met deze stoornis slagen er vaak in om via manipulatie van de omgeving hun destructieve invloed te vermenigvuldigen. Het boek besluit met aanbevelingen aan beroepsmensen en voor preventie van psychopathie.

Behalve geactualiseerd is deze editie van 'Destructieve relaties op de schop' aangevuld met indrukwekkende ervaringsverhalen van slachtoffers van psychopaten. Het boek is, in de woorden van een lezer, 'een eye-opener voor iedereen die - soms al een leven lang- gevangen zit in een web van een persoon met een diepe, ongeneeslijke stoornis.'

Lees meer >
Over de auteur
Productinfo
Recensies
Inhoud
Over

Jan Storms

Jan Storms

Jan Storms, M.A., is bewustzijnsdeskundige. Hij begeleidt mensen bij het herstellen van de schade die zij hebben opgelopen in destructieve relaties en traint professionales in het herkennen en hanteren van psychopathie. Hij heeft een achtergrond in de vedische wetenschap, de wetenschappelijke en spirituele traditie van het oude India, en bestudeerde een grote hoeveelheidklassieke en moderne disciplines in het licht van de fundamenten van kennis. Jan Storms begeleidt mensen bij de ontplooiing van het bewustzijn, het verdiepen van hun innerlijk comfort en het genieten van levensvreugde. Op collectief vlak zet hij zijn kennis in voor het bevorderen van intelligente cultuurontwikkeling.

Meer boeken van deze auteur

Productinfo

  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020211153

Wat vinden anderen van Destructieve relaties op de schop van Jan Storms?

Een aangrijpend en boeiend boek

  • Anoniem
  • 08/12/2023

Jan Storms is leraar in de tantrische en vedische wetenschap, hij is onderlegd in de menswetenschappen en psychologie en geeft onderricht in ...

Lees recensie

Jan Storms is leraar in de tantrische en vedische wetenschap, hij is onderlegd in de menswetenschappen en psychologie en geeft onderricht in bewustzijnsontwikkeling. In zijn boek ‘Destructieve relaties op de schop’ legt hij uit wat psychopathie is, hoe je psychopathisch gedrag kunt herkennen, beschrijft hij preventieve technieken om je te beschermen tegen destructief gedrag en geeft hij tips om te herstellen van eventuele opgelopen schade door contact met een psychopaat.

We kennen allemaal het beeld van de psychopatische moordenaars en criminelen, maar er zijn ook meer verborgen en moeilijk te herkennen vormen van psychopathie.  Een psychopaat zet dikwijls een masker op van vriendelijkheid, voorkomendheid, oprechtheid en zorgzaamheid en is dikwijls heel charismatisch. Hij slaagt er zelfs soms in hoge posten te bekleden en macht en aanzien te verwerven. Maar onder dat masker zit een destructieve persoonlijkheid met een diepe geestelijke stoornis.

Een psychopaat zit opgesloten in zichzelf en is de sleutel kwijt. Hij voelt geen verbinding met zijn eigen kern, met zijn medemensen of met de omringende wereld. Hij heeft geen bewustzijn of geweten en daardoor ook geen verantwoordelijkheidszin. Om die reden is hij ook zo sterk aangetrokken tot mensen met de uitstraling van een rijk zielsleven of van een sterk ontwikkeld bewustzijn. Hij wil dat bewustzijn stelen, die eigenwaarde ondermijnen, die ziel opzuigen.

Eigenlijk is hij een soort vampier. Hij wordt ook parasiet of manipulator genoemd. Door die maskers is een diagnose echter heel moeilijk te stellen. Niet-bewustzijn is niet gemakkelijk te herkennen. Het slachtoffer of de prooi wordt dikwijls niet gehoord of geloofd.  Het slachtoffer heeft dan te maken met het destructieve gedrag van de psychopaat en het onbegrip van de omgeving. Dat is wat Storms psychopatische omkering noemt.

Jan Storms wil ons met zijn boek alert maken op de gevaren van psychopathie voor de samenleving en hoopt zo de maatschappelijke schade die psychopaten kunnen aanrichten in te perken.  Hij schrijft  in een klare taal en geeft veel voorbeelden ter verduidelijking. Een aangrijpend en boeiend boek.

Lees minder

Voorwoord 15

Inleiding 17

Dank en verantwoording 21

1 Kader en begrippen 23
Bewustzijn 23
Gelaagdheid 24
Werkelijkheid 25
Ontwikkeling van bewustzijn 26
Dharma 27
Geweten 28
Goed en kwaad 28
Morele aard van de inhoud 29
Alsof je het met een pincet kunt pakken 30

2 Psychopathie 31
Een ondoorgrondelijke ziekte 31
Ziel en gezondheid 36
De ogen van de ziel 38
Kernkenmerken van psychopathie 39
Wederkerigheid 42
Angst 43
Zoektocht naar een diagnose 44
Heb ik te maken met een psychopaat? – een drielagige beschouwing van psychopathie 45
Onderscheid tussen psychopathie en gezondheid 56
Een kloof in het begrijpen 57
Onderscheid tussen de kern van psychopathie en de verschijningsvormen 59
Oorzaken van psychopathie 59
Comorbiditeit 66
Aanduidingen van of verbonden met psychopaten en psychopathie 70
Aantallen 73
Culturele verschillen 74
Gek of niet-gek 74

3 Psychopaten 77
Erg of minder erg 77
Aspecten van de persoonlijkheid en het gedrag 79
Maskers 114
Vrouwen en mannen 131
Jonge psychopaten 134
Oude psychopaten 135
Kunnen psychopaten veranderen? 136
Professionele psychopaten 137

4 Prooien 139
De groupie 139
De vette buit 140
De hulpgever 141
De empaat 142
Kinderen 144
De psychopaat als prooi 146
Profiel van de interessante prooi 147
Tekenen van kwetsbaarheid 149
Factoren van kwetsbaarheid 150
Prooien zijn geen masochisten 152

5 De psychopaat in actie 153
Geestelijke invloed 153
Spreken 156
Gedrag 168
Niet thuis, niet verantwoordelijk 170
De destructieve cyclus in de omgang met een prooi 172
De scheiding 187
Collectief antibewustzijn 188
Het leven als slagveld 188
Kinderen 197

Mededogen 215

6 Zelfbescherming 217
De belangrijkste raad 218
Het afscheid 218
Als contact onvermijdelijk is 224
Kijk naar de werkelijkheid 224
Ga om met wat er werkelijk is 226
Vermijd conflicten, maar laat niet over je lopen 232
Voorkomen is beter 238
Nuttige vaardigheden 242
Hulp aan kinderen 247

7 Herstel 257
De schade opnemen 257
Tips 258
Liefhebbende, begrijpende mensen om je heen 259
Herstel van het lichaam 259
Ontwikkel geestelijke kracht 260
Trauma’s helen 261
Hooggevoeligheid en stabiliteit 263
Kinderen 264
Vertrouwen in anderen 265
De winst 266

8 Misstanden en aanbevelingen 269
Een speeltuin voor psychopaten 269
Gezondheidszorg 291
Preventie van psychopathie 292
Verantwoordelijkheid naar morele draagkracht 293

Nawoord 295

Informatie 296

Wat je kunt verwachten van Destructieve relaties op de schop van Jan Storms

Jan Storms schreef met ‘Destructieve relaties op de schop, psychopathie herkennen en hanteren’ een standaardwerk op het gebied van psychopathie. De eerste versie verscheen in 2010; hiervan zijn inmiddels ruim 10.000 exemplaren verkocht. Op 17 juni 2014 verscheen de nieuwe uitgave met geactualiseerde en aangevulde inhoud en meer ervaringsverhalen. Een uitgebreid hoofdstuk belicht de vermenigvuldiging van de destructieve invloed van mensen die aan psychopathie lijden, wanneer zij argeloze hulpverleners voor hun karretje spannen.

Reacties van lezers:

“Dit boek heeft letterlijk mijn leven gered.”

“Destructieve relaties op de schop is een eye-opener voor iedereen die – soms al een leven lang – gevangen zit in een web van een persoon met een diepe, geestelijke stoornis.”

“Dit boek heb ik gelezen als een dorstige in de woestijn die – na een lange tijd te hebben rondgedoold – een heldere waterbron ontdekt.”

“Dit boek was voor mij het keerpunt in een lijdensweg waar je een film over kan maken. Een ‘feest’ van herkenning.”

1 op de 20 mensen lijdt aan psychopathie

Naar schatting 1 op de 20 mensen lijdt aan psychopathie. Psychopathie is een ernstige psychische stoornis, die gekenmerkt wordt door het ontbreken van een geweten en van invoelingsvermogen. Ze komt vaker voor dan depressie of schizofrenie. In de volksmond denkt men bij de term psychopathie aan kille seriemoordenaars, maar die zijn zeer zeldzaam. Het stille huis-tuin-en-keukentype valt echter niet bijzonder op. Mensen met deze stoornis lijken normaal, maar ze zijn het niet. Achter het masker van gewoonheid en charme schuilt een zieke persoonlijkheid, die vaak destructief te werk gaat in persoonlijke relaties en op het werk. Destructieve relaties op de schop geeft inzicht in psychopathie en handvatten om met mensen die aan deze stoornis lijden om te gaan.

Opgroeien bij een ouder die lijdt aan psychopathie

Jan Storms maakt zich grote zorgen om het feit dat een psychopaat vaak niet als zodanig herkend wordt door professionals. Een onoplosbare scheiding bijvoorbeeld doet men gewoonlijk af als een ‘vechtscheiding’: waar twee vechten hebben twee schuld. In werkelijkheid, stelt Storms manipuleert meestal één enkele ouder met een diepe, verborgen gehouden stoornis de hulpverleners en zet hen op tegen de gezonde ouder, met desastreuze gevolgen voor de kinderen. Het is de missie van Jan Storms om de samenleving wakker te schudden en professionals als jeugdbeschermers, artsen, psychologen, opvoedkundigen, mediators, (scheidings)advocaten en rechters bewust te maken van psychopathie. Door dit bewustzijn zullen zij in staat zijn om niet meegesleept te worden in een ongezonde denktrant, hun eigen integriteit te bewaren en daardoor uiteindelijk zelfs mensenlevens te redden.

Meer info op zelfbescherming.org voor mensen die in een destructieve relatie zijn of waren.

Beroepsmensen kunnen terecht op psychopathie.info.

14,99

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Paperback
€ 24.50

Meer info ➔

Ebook

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Paperback
€ 24.50


Over de auteur ➔

Jan Storms

Jan Storms

Jan Storms, M.A., is bewustzijnsdeskundige. Hij begeleidt mensen bij het herstellen van de schade die zij hebben opgelopen in destructieve relaties en traint professionales in het herkennen en hanteren van psychopathie. Hij heeft een achtergrond in de vedische wetenschap, de wetenschappelijke en spirituele traditie van het oude India, en bestudeerde een grote hoeveelheidklassieke en moderne disciplines in het licht van de fundamenten van kennis. Jan Storms begeleidt mensen bij de ontplooiing van het bewustzijn, het verdiepen van hun innerlijk comfort en het genieten van levensvreugde. Op collectief vlak zet hij zijn kennis in voor het bevorderen van intelligente cultuurontwikkeling.

Meer boeken van deze auteur
Productinfo ➔
  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020211153
Recensies ➔

Wat vinden anderen van Destructieve relaties op de schop van Jan Storms?

Een aangrijpend en boeiend boek

  • Anoniem
  • 08/12/2023

Jan Storms is leraar in de tantrische en vedische wetenschap, hij is onderlegd in de menswetenschappen en psychologie en geeft onderricht in ...

Lees recensie

Jan Storms is leraar in de tantrische en vedische wetenschap, hij is onderlegd in de menswetenschappen en psychologie en geeft onderricht in bewustzijnsontwikkeling. In zijn boek ‘Destructieve relaties op de schop’ legt hij uit wat psychopathie is, hoe je psychopathisch gedrag kunt herkennen, beschrijft hij preventieve technieken om je te beschermen tegen destructief gedrag en geeft hij tips om te herstellen van eventuele opgelopen schade door contact met een psychopaat.

We kennen allemaal het beeld van de psychopatische moordenaars en criminelen, maar er zijn ook meer verborgen en moeilijk te herkennen vormen van psychopathie.  Een psychopaat zet dikwijls een masker op van vriendelijkheid, voorkomendheid, oprechtheid en zorgzaamheid en is dikwijls heel charismatisch. Hij slaagt er zelfs soms in hoge posten te bekleden en macht en aanzien te verwerven. Maar onder dat masker zit een destructieve persoonlijkheid met een diepe geestelijke stoornis.

Een psychopaat zit opgesloten in zichzelf en is de sleutel kwijt. Hij voelt geen verbinding met zijn eigen kern, met zijn medemensen of met de omringende wereld. Hij heeft geen bewustzijn of geweten en daardoor ook geen verantwoordelijkheidszin. Om die reden is hij ook zo sterk aangetrokken tot mensen met de uitstraling van een rijk zielsleven of van een sterk ontwikkeld bewustzijn. Hij wil dat bewustzijn stelen, die eigenwaarde ondermijnen, die ziel opzuigen.

Eigenlijk is hij een soort vampier. Hij wordt ook parasiet of manipulator genoemd. Door die maskers is een diagnose echter heel moeilijk te stellen. Niet-bewustzijn is niet gemakkelijk te herkennen. Het slachtoffer of de prooi wordt dikwijls niet gehoord of geloofd.  Het slachtoffer heeft dan te maken met het destructieve gedrag van de psychopaat en het onbegrip van de omgeving. Dat is wat Storms psychopatische omkering noemt.

Jan Storms wil ons met zijn boek alert maken op de gevaren van psychopathie voor de samenleving en hoopt zo de maatschappelijke schade die psychopaten kunnen aanrichten in te perken.  Hij schrijft  in een klare taal en geeft veel voorbeelden ter verduidelijking. Een aangrijpend en boeiend boek.

Lees minder
Inhoud ➔

Voorwoord 15

Inleiding 17

Dank en verantwoording 21

1 Kader en begrippen 23
Bewustzijn 23
Gelaagdheid 24
Werkelijkheid 25
Ontwikkeling van bewustzijn 26
Dharma 27
Geweten 28
Goed en kwaad 28
Morele aard van de inhoud 29
Alsof je het met een pincet kunt pakken 30

2 Psychopathie 31
Een ondoorgrondelijke ziekte 31
Ziel en gezondheid 36
De ogen van de ziel 38
Kernkenmerken van psychopathie 39
Wederkerigheid 42
Angst 43
Zoektocht naar een diagnose 44
Heb ik te maken met een psychopaat? – een drielagige beschouwing van psychopathie 45
Onderscheid tussen psychopathie en gezondheid 56
Een kloof in het begrijpen 57
Onderscheid tussen de kern van psychopathie en de verschijningsvormen 59
Oorzaken van psychopathie 59
Comorbiditeit 66
Aanduidingen van of verbonden met psychopaten en psychopathie 70
Aantallen 73
Culturele verschillen 74
Gek of niet-gek 74

3 Psychopaten 77
Erg of minder erg 77
Aspecten van de persoonlijkheid en het gedrag 79
Maskers 114
Vrouwen en mannen 131
Jonge psychopaten 134
Oude psychopaten 135
Kunnen psychopaten veranderen? 136
Professionele psychopaten 137

4 Prooien 139
De groupie 139
De vette buit 140
De hulpgever 141
De empaat 142
Kinderen 144
De psychopaat als prooi 146
Profiel van de interessante prooi 147
Tekenen van kwetsbaarheid 149
Factoren van kwetsbaarheid 150
Prooien zijn geen masochisten 152

5 De psychopaat in actie 153
Geestelijke invloed 153
Spreken 156
Gedrag 168
Niet thuis, niet verantwoordelijk 170
De destructieve cyclus in de omgang met een prooi 172
De scheiding 187
Collectief antibewustzijn 188
Het leven als slagveld 188
Kinderen 197

Mededogen 215

6 Zelfbescherming 217
De belangrijkste raad 218
Het afscheid 218
Als contact onvermijdelijk is 224
Kijk naar de werkelijkheid 224
Ga om met wat er werkelijk is 226
Vermijd conflicten, maar laat niet over je lopen 232
Voorkomen is beter 238
Nuttige vaardigheden 242
Hulp aan kinderen 247

7 Herstel 257
De schade opnemen 257
Tips 258
Liefhebbende, begrijpende mensen om je heen 259
Herstel van het lichaam 259
Ontwikkel geestelijke kracht 260
Trauma’s helen 261
Hooggevoeligheid en stabiliteit 263
Kinderen 264
Vertrouwen in anderen 265
De winst 266

8 Misstanden en aanbevelingen 269
Een speeltuin voor psychopaten 269
Gezondheidszorg 291
Preventie van psychopathie 292
Verantwoordelijkheid naar morele draagkracht 293

Nawoord 295

Informatie 296

Over ➔

Wat je kunt verwachten van Destructieve relaties op de schop van Jan Storms

Jan Storms schreef met ‘Destructieve relaties op de schop, psychopathie herkennen en hanteren’ een standaardwerk op het gebied van psychopathie. De eerste versie verscheen in 2010; hiervan zijn inmiddels ruim 10.000 exemplaren verkocht. Op 17 juni 2014 verscheen de nieuwe uitgave met geactualiseerde en aangevulde inhoud en meer ervaringsverhalen. Een uitgebreid hoofdstuk belicht de vermenigvuldiging van de destructieve invloed van mensen die aan psychopathie lijden, wanneer zij argeloze hulpverleners voor hun karretje spannen.

Reacties van lezers:

“Dit boek heeft letterlijk mijn leven gered.”

“Destructieve relaties op de schop is een eye-opener voor iedereen die – soms al een leven lang – gevangen zit in een web van een persoon met een diepe, geestelijke stoornis.”

“Dit boek heb ik gelezen als een dorstige in de woestijn die – na een lange tijd te hebben rondgedoold – een heldere waterbron ontdekt.”

“Dit boek was voor mij het keerpunt in een lijdensweg waar je een film over kan maken. Een ‘feest’ van herkenning.”

1 op de 20 mensen lijdt aan psychopathie

Naar schatting 1 op de 20 mensen lijdt aan psychopathie. Psychopathie is een ernstige psychische stoornis, die gekenmerkt wordt door het ontbreken van een geweten en van invoelingsvermogen. Ze komt vaker voor dan depressie of schizofrenie. In de volksmond denkt men bij de term psychopathie aan kille seriemoordenaars, maar die zijn zeer zeldzaam. Het stille huis-tuin-en-keukentype valt echter niet bijzonder op. Mensen met deze stoornis lijken normaal, maar ze zijn het niet. Achter het masker van gewoonheid en charme schuilt een zieke persoonlijkheid, die vaak destructief te werk gaat in persoonlijke relaties en op het werk. Destructieve relaties op de schop geeft inzicht in psychopathie en handvatten om met mensen die aan deze stoornis lijden om te gaan.

Opgroeien bij een ouder die lijdt aan psychopathie

Jan Storms maakt zich grote zorgen om het feit dat een psychopaat vaak niet als zodanig herkend wordt door professionals. Een onoplosbare scheiding bijvoorbeeld doet men gewoonlijk af als een ‘vechtscheiding’: waar twee vechten hebben twee schuld. In werkelijkheid, stelt Storms manipuleert meestal één enkele ouder met een diepe, verborgen gehouden stoornis de hulpverleners en zet hen op tegen de gezonde ouder, met desastreuze gevolgen voor de kinderen. Het is de missie van Jan Storms om de samenleving wakker te schudden en professionals als jeugdbeschermers, artsen, psychologen, opvoedkundigen, mediators, (scheidings)advocaten en rechters bewust te maken van psychopathie. Door dit bewustzijn zullen zij in staat zijn om niet meegesleept te worden in een ongezonde denktrant, hun eigen integriteit te bewaren en daardoor uiteindelijk zelfs mensenlevens te redden.

Meer info op zelfbescherming.org voor mensen die in een destructieve relatie zijn of waren.

Beroepsmensen kunnen terecht op psychopathie.info.