De hele olifant in beeld

inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede

De hele olifant in beeld - cover
De hele olifant in beeld - achterkant
Bekijk de achterkant
Bekijk de voorkant

Download het gratis fragment

Marja de Vries biedt met De hele olifant in beeld inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede. Het boek is een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities en recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen.

De Vries maakt zo in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar.

Marja de Vries biedt met De hele olifant in beeld inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede. Het boek is een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities en recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen.

De Vries maakt zo in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar. Het wordt mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans in zowel onszelf als de wereld te herstellen. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven.

De wetmatigheden kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel.

Lees meer ➔

Marja de Vries biedt met De hele olifant in beeld inzicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten en de Gulden Snede. Het boek is een synthese van de gemeenschappelijke inzichten van vele verschillende wijsheidstradities en recente baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen.

De Vries maakt zo in feite een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar. Het wordt mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de balans in zowel onszelf als de wereld te herstellen. Omdat deze wetmatigheden een universeel karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke leven.

De wetmatigheden kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met het grotere geheel.

Lees meer >
Over de auteur
Productinfo
Inhoud

Marja de Vries

Marja de Vries

Marja de Vries studeerde biologie en ecologie en werkt als textielkunstenares. Op zoek naar inzicht in hoe wij als mensen in harmonie met de natuur kunnen leven, bezocht ze verschillende inheemse culturen en ontwikkelde haar intuïtieve communicatie met de natuur. De laatste jaren richt ze zich op vernieuwingen op het terrein van leren en onderwijs, die meer in lijn zijn met wie we in essentie zijn.
Kijk voor meer informatie op www.marjadevries.nl  

Meer boeken van deze auteur

Productinfo

  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020207286

Inleiding 11

Hoofdstuk 1 – Vele waarheden en Universele Waarheid 16
Wijsheidstradities en wetenschap 16
Innerlijk weten 20
Eenheidservaringen 22
De gouden draad van universele Waarheid 25

Hoofdstuk 2 – Waarover gaat de Universele Waarheid? 29
Inzicht in de werking van het universum 29
De Kybalion als sleutel tot de universele wetten 31
Heilige geometrie 36
De universele principes als referentiekader 38
Twee geheel verschillende manieren van waarnemen 41

Hoofdstuk 3 – De eerste wet – De Wet van Eenheid 46
Het begin van alles is Eenheid 46
Iedere beschrijving van de Eenheid is ontoereikend 48
Een veld van informatie 48
alles is met al het andere verbonden 49
alles is in essentie Bewustzijn en liefde 50
Het veld van potentialiteit 51
De westerse wetenschap en de Wet van Eenheid 51
Het nulpuntenergieveld dat aan alles ten grondslag ligt 52
alles is met alles verbonden via kwantumverstrengeling 54
Het verenigd veld is een veld van bewustzijn 55
Contact met het veld van mogelijkheden 57
Bewustzijn ligt aan alles ten grondslag 58

Hoofdstuk 4 – De tweede wet – De Wet van Overeenstemming 60
‘Zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven’ 60
De verschillende niveaus van werkelijkheid 62
Wij mensen zijn ook multidimensionaal 68
alle veranderingen in één laag beïnvloeden alle andere lagen 69
De westerse wetenschap en de Wet van Overeenstemming 70
David Bohm en de theorie van de Impliciete orde 71
ons bewustzijn bevindt zich niet alleen in onze hersenen 73
Het fractal-principe dat ten grondslag ligt aan het holografisch universum 76
Bewustzijn en de verschillende niveaus van werkelijkheid 79
onze beïnvloeding en onze verantwoordelijkheid 86

Hoofdstuk 5 – De derde wet – De Wet van Trilling 89
alles is energie 89
scheppingsmythen 92
Het Principe van Harmonische resonantie 94
ook wij hebben ons eigen unieke trillingspatroon 96
De Wet van Macht en/of de Wet van liefde 97
De westerse wetenschap en de Wet van Trilling 99
alles is energie en albert Einsteins beroemde E = mc² 99
De weg van de minste weerstand en de Wet van de kleinste actie 101
Het Principe van Harmonische resonantie binnen de wetenschap 102
alles is te herkennen aan een uniek interferentiepatroon 106
onze eigen unieke trillingsfrequenties en ons waarnemingsvermogen 109
onze emoties, onze gezondheid en het hart als coördinatiecentrum 115

Hoofdstuk 6 – Van de Wet van Trilling afgeleide wetten 120
De Wet van aantrekking: we trekken aan wat we uitzenden 120
Het spiegelprincipe: dat waar we ons niet bewust van zijn wordt zichtbaar 123
De Wet van aandacht: dat waar we onze aandacht op richten, trekken we in sterkere mate naar ons toe 126
De Wet van overgave: plaatsmaken voor het Principe van de Minste
Weerstand 129
De Wet van Macht/de Wet van liefde en ons zielendoel 130
De Wet van Bewuste transformatie van Energie 131
De westerse wetenschap en van de Wet van Trilling afgeleide wetten 134
De Wet van aantrekking en de psychologie van de interpersoonlijke verwachtingen 134
Het spiegelprincipe binnen de psychologie 138
De Wet van aandacht en het bewuste gebruik van onze vrije wil 139
De rol van bewustzijn bij genezing 141
De relatie tussen bewustzijn en subtiele energie 145
scalaire energie voorbij ruimte en tijd 148

Hoofdstuk 7 – De vierde wet – De Wet van Polariteit 150
alles bestaat in relatieve dualiteit 150
De scheppingsmythen vertellen het ontstaan van de eerste tegenstelling 151
alle tegengestelden kunnen verzoend worden op een hoger niveau 153
De Wet van de goddelijke Paradox: absolute en relatieve waarheid 155
Bewust gebruik van inzicht in de Wet van Polariteit 158
De westerse wetenschap en de Wet van Polariteit 159
De subatomaire paradoxen 160
alles blijkt relatief 161
We nemen waar door middel van relatieve verschillen 162
De Wet van de goddelijke Paradox: ontologie en epistemologie 164

Hoofdstuk 8 – De vijfde wet – De Wet van Ritme 167
alles is altijd in verandering 167
De ritmische cycli op kleine en op grote schaal 169
De cycli van involutie en evolutie 172
Een spiraalsgewijs ontwikkelingsproces 174
Verhalen over vier of vijf ‘werelden’ 176
De kalenders van de Maya en het jaar 2012 177
toepassen van de Wet van ritme in ons voordeel 178
De westerse wetenschap en de Wet van Ritme 180
Cyclische veranderingen in de natuur 181
Non-lokaliteit en het niveau voorbij ruimte en tijd 182
De chaostheorie 183
Chaostheorie en een spiraalsgewijze biologische evolutie 186
Chaostheorie en een spiraalsgewijze historische en culturele evolutie 189
spiraalsgewijze ontwikkeling en ingrijpende veranderingen zo’n 5000 jaar geleden 191

Hoofdstuk 9 – De zesde wet – De Wet van Oorzaak en Gevolg 195
Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak 195
De onzichtbare wereld van oorzaak en de zichtbare wereld van gevolg 197
De gouden regel 198
De Wet van oorzaak en gevolg en onze verantwoordelijkheid 201
Het verschijnsel synchroniciteit 204
De Wet van Karma 205
De westerse wetenschap en de Wet van Oorzaak en Gevolg 208
De zichtbare gevolgen van de subtiele dynamiek van niet-zichtbare oorzaken 209
Chaostheorie en vreemde attractors als niet-zichtbare, niet-lineaire oorzaken 210
De onwaarschijnlijkheid van toeval 214
Het geheel nieuwe perspectief op basis van epigenetica 216
synchroniciteit als multidimensionaal feedbacksysteem 219
Wet van Karma en de continuïteit van het bewustzijn 221

Hoofdstuk 10 – De zevende wet – De Wet van Dynamische Balans 226
alles is samengesteld uit twee actieve, dynamische beginselen 226
Het grondpatroon van uitbreiding en samentrekking 229
Het dynamisch en harmonisch evenwicht tussen energie en vorm 232
De gulden snede-spiraal als de natuurlijke beweging voor energie 234
De zeer speciale eigenschappen van de gulden snede-verhouding 236
Wanneer twee tegengestelde gulden snede-spiralen versmelten, ontstaat er leven 246
De gulden snede-spiraal is het pad waarlangs creatie plaatsvindt 249
De gulden Progressie 252
De gulden snede-verhouding als de essentie van onszelf 253
Het streven naar een dynamisch evenwicht in onszelf 257
ontwikkeling vindt plaats als de onbalans overhelt naar het vrouwelijk aspect 260
De Wet van Handelen 264

Hoofdstuk 11 – De westerse wetenschap en de Wet van Dynamische
Balans 266
Eenzame pioniers die hun tijd ver vooruit waren 267
De Wet van Dynamische Balans en de theorie van Dissipatieve structuren 269
De kritieke situatie op de ‘rand van chaos’ 273
De dynamische morfologie van planten 278
De fractal als een universeel principe voor de relatie tussen energie en vorm 282
gulden snede als het achterliggende universeel principe 285
De gulden snede als een universele constante 292
We hebben allemaal het mannelijke en het vrouwelijke principe in ons 295
Een klassieke manier en een kwantummanier om informatie te verwerken 298
De intelligentie van het hart 300
De honger van de ziel en het streven naar een dynamisch evenwicht in onszelf 303

Nawoord 307
Noten 309
Literatuur 341
Register 351

19,99

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Paperback
€ 32.50

Meer info ➔

Ebook

Je bestelt bij

Ook beschikbaar als

Paperback
€ 32.50


Over de auteur ➔

Marja de Vries

Marja de Vries

Marja de Vries studeerde biologie en ecologie en werkt als textielkunstenares. Op zoek naar inzicht in hoe wij als mensen in harmonie met de natuur kunnen leven, bezocht ze verschillende inheemse culturen en ontwikkelde haar intuïtieve communicatie met de natuur. De laatste jaren richt ze zich op vernieuwingen op het terrein van leren en onderwijs, die meer in lijn zijn met wie we in essentie zijn.
Kijk voor meer informatie op www.marjadevries.nl  

Meer boeken van deze auteur
Productinfo ➔
  • Taal: Nederlands
  • ISBN: 9789020207286
Inhoud ➔

Inleiding 11

Hoofdstuk 1 – Vele waarheden en Universele Waarheid 16
Wijsheidstradities en wetenschap 16
Innerlijk weten 20
Eenheidservaringen 22
De gouden draad van universele Waarheid 25

Hoofdstuk 2 – Waarover gaat de Universele Waarheid? 29
Inzicht in de werking van het universum 29
De Kybalion als sleutel tot de universele wetten 31
Heilige geometrie 36
De universele principes als referentiekader 38
Twee geheel verschillende manieren van waarnemen 41

Hoofdstuk 3 – De eerste wet – De Wet van Eenheid 46
Het begin van alles is Eenheid 46
Iedere beschrijving van de Eenheid is ontoereikend 48
Een veld van informatie 48
alles is met al het andere verbonden 49
alles is in essentie Bewustzijn en liefde 50
Het veld van potentialiteit 51
De westerse wetenschap en de Wet van Eenheid 51
Het nulpuntenergieveld dat aan alles ten grondslag ligt 52
alles is met alles verbonden via kwantumverstrengeling 54
Het verenigd veld is een veld van bewustzijn 55
Contact met het veld van mogelijkheden 57
Bewustzijn ligt aan alles ten grondslag 58

Hoofdstuk 4 – De tweede wet – De Wet van Overeenstemming 60
‘Zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven’ 60
De verschillende niveaus van werkelijkheid 62
Wij mensen zijn ook multidimensionaal 68
alle veranderingen in één laag beïnvloeden alle andere lagen 69
De westerse wetenschap en de Wet van Overeenstemming 70
David Bohm en de theorie van de Impliciete orde 71
ons bewustzijn bevindt zich niet alleen in onze hersenen 73
Het fractal-principe dat ten grondslag ligt aan het holografisch universum 76
Bewustzijn en de verschillende niveaus van werkelijkheid 79
onze beïnvloeding en onze verantwoordelijkheid 86

Hoofdstuk 5 – De derde wet – De Wet van Trilling 89
alles is energie 89
scheppingsmythen 92
Het Principe van Harmonische resonantie 94
ook wij hebben ons eigen unieke trillingspatroon 96
De Wet van Macht en/of de Wet van liefde 97
De westerse wetenschap en de Wet van Trilling 99
alles is energie en albert Einsteins beroemde E = mc² 99
De weg van de minste weerstand en de Wet van de kleinste actie 101
Het Principe van Harmonische resonantie binnen de wetenschap 102
alles is te herkennen aan een uniek interferentiepatroon 106
onze eigen unieke trillingsfrequenties en ons waarnemingsvermogen 109
onze emoties, onze gezondheid en het hart als coördinatiecentrum 115

Hoofdstuk 6 – Van de Wet van Trilling afgeleide wetten 120
De Wet van aantrekking: we trekken aan wat we uitzenden 120
Het spiegelprincipe: dat waar we ons niet bewust van zijn wordt zichtbaar 123
De Wet van aandacht: dat waar we onze aandacht op richten, trekken we in sterkere mate naar ons toe 126
De Wet van overgave: plaatsmaken voor het Principe van de Minste
Weerstand 129
De Wet van Macht/de Wet van liefde en ons zielendoel 130
De Wet van Bewuste transformatie van Energie 131
De westerse wetenschap en van de Wet van Trilling afgeleide wetten 134
De Wet van aantrekking en de psychologie van de interpersoonlijke verwachtingen 134
Het spiegelprincipe binnen de psychologie 138
De Wet van aandacht en het bewuste gebruik van onze vrije wil 139
De rol van bewustzijn bij genezing 141
De relatie tussen bewustzijn en subtiele energie 145
scalaire energie voorbij ruimte en tijd 148

Hoofdstuk 7 – De vierde wet – De Wet van Polariteit 150
alles bestaat in relatieve dualiteit 150
De scheppingsmythen vertellen het ontstaan van de eerste tegenstelling 151
alle tegengestelden kunnen verzoend worden op een hoger niveau 153
De Wet van de goddelijke Paradox: absolute en relatieve waarheid 155
Bewust gebruik van inzicht in de Wet van Polariteit 158
De westerse wetenschap en de Wet van Polariteit 159
De subatomaire paradoxen 160
alles blijkt relatief 161
We nemen waar door middel van relatieve verschillen 162
De Wet van de goddelijke Paradox: ontologie en epistemologie 164

Hoofdstuk 8 – De vijfde wet – De Wet van Ritme 167
alles is altijd in verandering 167
De ritmische cycli op kleine en op grote schaal 169
De cycli van involutie en evolutie 172
Een spiraalsgewijs ontwikkelingsproces 174
Verhalen over vier of vijf ‘werelden’ 176
De kalenders van de Maya en het jaar 2012 177
toepassen van de Wet van ritme in ons voordeel 178
De westerse wetenschap en de Wet van Ritme 180
Cyclische veranderingen in de natuur 181
Non-lokaliteit en het niveau voorbij ruimte en tijd 182
De chaostheorie 183
Chaostheorie en een spiraalsgewijze biologische evolutie 186
Chaostheorie en een spiraalsgewijze historische en culturele evolutie 189
spiraalsgewijze ontwikkeling en ingrijpende veranderingen zo’n 5000 jaar geleden 191

Hoofdstuk 9 – De zesde wet – De Wet van Oorzaak en Gevolg 195
Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak 195
De onzichtbare wereld van oorzaak en de zichtbare wereld van gevolg 197
De gouden regel 198
De Wet van oorzaak en gevolg en onze verantwoordelijkheid 201
Het verschijnsel synchroniciteit 204
De Wet van Karma 205
De westerse wetenschap en de Wet van Oorzaak en Gevolg 208
De zichtbare gevolgen van de subtiele dynamiek van niet-zichtbare oorzaken 209
Chaostheorie en vreemde attractors als niet-zichtbare, niet-lineaire oorzaken 210
De onwaarschijnlijkheid van toeval 214
Het geheel nieuwe perspectief op basis van epigenetica 216
synchroniciteit als multidimensionaal feedbacksysteem 219
Wet van Karma en de continuïteit van het bewustzijn 221

Hoofdstuk 10 – De zevende wet – De Wet van Dynamische Balans 226
alles is samengesteld uit twee actieve, dynamische beginselen 226
Het grondpatroon van uitbreiding en samentrekking 229
Het dynamisch en harmonisch evenwicht tussen energie en vorm 232
De gulden snede-spiraal als de natuurlijke beweging voor energie 234
De zeer speciale eigenschappen van de gulden snede-verhouding 236
Wanneer twee tegengestelde gulden snede-spiralen versmelten, ontstaat er leven 246
De gulden snede-spiraal is het pad waarlangs creatie plaatsvindt 249
De gulden Progressie 252
De gulden snede-verhouding als de essentie van onszelf 253
Het streven naar een dynamisch evenwicht in onszelf 257
ontwikkeling vindt plaats als de onbalans overhelt naar het vrouwelijk aspect 260
De Wet van Handelen 264

Hoofdstuk 11 – De westerse wetenschap en de Wet van Dynamische
Balans 266
Eenzame pioniers die hun tijd ver vooruit waren 267
De Wet van Dynamische Balans en de theorie van Dissipatieve structuren 269
De kritieke situatie op de ‘rand van chaos’ 273
De dynamische morfologie van planten 278
De fractal als een universeel principe voor de relatie tussen energie en vorm 282
gulden snede als het achterliggende universeel principe 285
De gulden snede als een universele constante 292
We hebben allemaal het mannelijke en het vrouwelijke principe in ons 295
Een klassieke manier en een kwantummanier om informatie te verwerken 298
De intelligentie van het hart 300
De honger van de ziel en het streven naar een dynamisch evenwicht in onszelf 303

Nawoord 307
Noten 309
Literatuur 341
Register 351