De spirituele uitgeverij van Nederland

Ongetemde wijsheid: Levenslessen van krachtige en wijze vrouwen, godinnen en mystici

Laatste update door Anouschka van Wettum op 29 augustus 2019

Ontwikkel de krachtige kwaliteiten van de grote vrouwelijke mystici die al in jou zijn… en ontdek radicale oplossingen om je leven en onze wereld te transformeren.

Lievelingswijsheden van wijze vrouwen uit het verleden en het heden: dat is Ongetemde wijsheid van Mirabai Starr.

Ik geloof graag dat we allemaal omringd worden door een onzichtbare cirkel van liefhebbende voorouders, onder andere onze moeders en oma’s en overgrootmoeders, maar ook wijze vrouwen die niet langer leven maar die we eren als mentors, ongeacht of we ze ooit in het echt ontmoet hebben. Ik voel ook de aanwezigheid van de godinnen wiens verhalen ons leiden, maar ook ontelbare wezens waar we geen weet van hebben en van wie we misschien nooit zullen weten dat ze hier met ons zijn. – Mirabai Starr

Waarom we dit boek juist nu uitgeven

Vrouwen voelen zich niet altijd thuis in de instituties van de grote religies. Waarschijnlijk komt dat omdat deze religies vooral opgericht en ingericht zijn door mannen. Door de eeuwen heen zijn er vrouwen geweest, lichtende voorbeelden voor spirituele zoekers, die deze grote gebouwen niet nodig hadden (behalve metaforisch dan misschien, denk aan The Interior Castle van Theresia van Avila). In de geschiedenis stonden vrouwen meestal op de achtergrond, maar er is een belangrijke verschuiving gaande, waarin er steeds meer ruimte komt voor het vrouwelijke.

Uit het boek: “Ik hoop dat jij, net als ik, jezelf ziet schijnen in de lichtende spiegel van deze wijze wezens. Dat je je kunt identificeren met hun worstelingen en dat je bemoedigd wordt door hun doorbraken. Dat je levende relaties met hen smeedt als jouw voorouders en gidsen, dat je kunt putten uit hun kracht, hun essentiële kwaliteiten kunt belichamen. Het is mijn gebed dat we samen de wijsheid van vrouwen opnieuw verwelkomen in het collectieve veld, waar het de menselijke familie mag transformeren en de gebroken aarde mag helen. Dit boek is meer dan een boek. Het is een uitnodiging. We maken een vliegend tapijt om ons door ons leven te dragen als moderne mystici die doen alsof ze gewone mensen zijn – mensen die de roeping horen om naar binnen te keren en op te staan, om een contemplatief leven te cultiveren en om de vruchten daarvan aan te bieden in dienstbaarheid. Dankzij een reeks wijze en ongetemde vrouwen en een paar godinnen, is de weg overspoeld door licht, zelfs – en misschien vooral – wanneer onze ogen alleen het duister zien.”

Benieuwd geworden? Reserveer hier alvast jouw exemplaar. 

Interspiritualiteit als krachtig levenspad

In dit boek laat Mirabai Starr aan de hand van de levens van inspirerende vrouwelijke mystici zien wat vrouwelijke spiritualiteit is en wat de grote teksten van de bijbel, tot de Koran en de Tao te Ching ons aan rijkdom te bieden hebben. Er is niet slechts één religie waarin alle antwoorden op levensvragen besloten liggen, we mogen inzichten juist vrijelijk met elkaar verbinden. Dit betekent niet dat je een verloren ziel bent omdat je je nergens bij hebt aangesloten, maar dat je een vrije geest bent en je open staat voor wat er op je pad komt: je pad van interspiritualiteit. Het boek is geen veroordeling van het mannelijke, wel een uitvergroting van het vrouwelijke en de verkenning van vrouwelijke spirituele landschappen. Jouw huis, jouw keuken, jouw gezinsleven zijn de basis voor jouw spirituele ontwikkeling.

‘Het is belangrijk om niet te veel na te denken, maar veel lief te hebben, en zo te doen wat je het meest bewust maakt van de liefde.’ – Theresia van Avila

Uit het boek: “Prijs elkaars schoonheid en wijsheid en ontsteek vuren om elkaar warm te houden. We zijn veel liever ongedefinieerd dan voorbestemd in tradities die niet bij onze vormen passen. Dit betekent niet dat we religie een verspilling van tijd vinden. Verre van dat! Wij zien de grote wijsheidstradities van de wereld als een gigantische spirituele tuin,waarin we elke bloem en plant, elke boom en soort bloeiende gras zien als unieke en glorieuze voorbeelden van de schoonheid van de Geliefde. Als bijen drinken we overal nectar van. We kruisbestuiven en helpen en ondersteunen een sterkere en meer veerkrachtige ecosfeer. En net als bijen zien we verschil tussen levengevende nectar en giftige drek. We weten wel beter dan gif te drinken.

Lessen in liefde en compassie: nectar. Berichten die angst opwekken en geweld oproepen: gif. We verzamelen wat het beste is en nemen het terug naar de Bijenkoningin, de Bron, die het in honing transformeert, een zoete en gouden substantie waarmee we onszelf verzadigen en de wereld voeden.”

Van Theresia van Avila tot Gangaji

Elk hoofdstuk van Ongetemde wijsheid is een weefsel van de favoriete levenslessen van vrouwelijke mystici, uit heden en verleden. Deze verweeft Mirabai Starr met haar eigen reflecties en persoonlijke verhalen en inzichten, die eveneens een universele zeggingskracht hebben. Het overlijden van haar veertienjarige dochter zette haar tot het schrijven van dit boek aan. Je leest hierover in het hoofdstuk over het sterven. Aan het eind van het boek vind je suggesties hoe je wat je gelezen hebt in jouw dagelijks leven zou kunnen inpassen, bijvoorbeeld een schrijfoefening om de inzichten met jouw eigen ervaring te verbinden. Elk hoofdstuk richt zich op een bepaalde fase in je levensreis, bijvoorbeeld liefdesverdriet of groeien in creatieve zelfexpressie. Elk onderwerp wordt belicht aan de hand van vrouwelijke mystici, godinnen, hedendaagse teachers en zieners en zoekers uit het verleden.

Namen als Theresia van Avila, Maria Magdalena, Hildegard of Bingen, de dichteres Mirabai, de Sufi heilige Rabia Basri, en archetypische figuren als Kuan Yin, Tara, Kali, Sophia en Shekinah passeren de revue. Vele hedendaagse auteurs waaronder onze auteur Gangaji worden eveneens aangehaald.

Inhoud:

 1. Naar binnen keren: een contemplatief leven leiden
 2. Onze last afleggen: heilig de sabbat
 3. Jezelf openstellen: de alchemie van het verlangen
 4. Instorten: opgaan in de Ene
 5. Jezelf verbinden: de gemeenschap en het netwerk van inter-zijn
 6. Jezelf omarmen: uiting van de seksualiteit
 7. Schuilen: moederen als een pad van bewustwording
 8. Co-creëren: zorgen voor onze Moeder Aarde
 9. Een vrolijk geluid maken: creativiteit en de kunsten
 10. Vergeven: de kunst van genade
 11. Sterven: de ultieme spirituele ervaring
 12. Toevlucht zoeken: leermeesters, leringen en de zielsfamilie

Over de auteur

Zoe Zimmerman (c) 2015

Mirabai Starr is auteur, vertaler en een van de hoofdrolspelers in de wereldwijd opkomende interspirituele beweging. Zij gebruikt frisse, lyrische taal om tijdloze wijsheid toegankelijk te maken voor een hedendaagse groep van zinzoekers. www.mirabaistarr.com


Anouschka van Wettum

Anouschka van Wettum

Als brandmanager bij Uitgeverij AnkhHermes zorg ik voor de marketing, pr en social media van de uitgeverij.