De spirituele uitgeverij van Nederland

Onze boeken over esoterie en spiritualiteit zijn voor wie voelt of weet dat er meer is. Ontwikkel je spiritueel met onze boeken over de Akasha kronieken, lichtwerkers, sjamanistische spiritualiteit of de esoterisch christelijke werken van Hans Stolp. Voor wie wil beginnen met spiritualiteit of wie op zoek is naar een cadeau, zie de producten van onze zustersite Inspirerend leven. Hieronder kun je meer lezen over het hoe en wat van esoterie en spiritualiteit, hun overeenkomsten en hun verschillen.

   

Esoterie en spiritualiteit: wat is wat? Waarin komen ze overeen en wat is het verschil tussen deze twee?

Wat is esoterie?

Esoterie is volgens de officiële omschrijving een geheimzinnige bron van wijsheid waarvan de kennis voor ingewijden toegankelijk is. Het gaat bij esoterie altijd om verborgen aspecten van de werkelijkheid die niet (zintuiglijk) waarneembaar zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld astrologie, gnosticisme, magie en mystiek. Hans Stolp licht op zijn website de definitie toe:

Het woord esoterisch betekent 1. geheim en 2. innerlijk. Het gaat daarbij om een geheime traditie die ons helpt om zicht op onszelf te krijgen – en dus: zelfinzicht.

Zicht op onszelf krijgen, dat is ook de boodschap van het gnosticisme, zoals Bram Moerland schrijft in Gnosis en gnostiek: je ‘leeft’ wanneer je niet opgaat in de collectieve massa, maar je eigen individuele en persoonlijke eigenheid vormgeeft. Gnosis, aldus Jacob Slavenburg, is ‘de bron van het intrinsieke weten die niet gebonden is aan wat voor religie dan ook’, want religie – en dan vooral geïnstutionaliseerde religie – is wederom zo’n collectieve massa waarin het individu opgaat en zichzelf veronachtzaamt.

Binnen ons fonds vind je een grote selectie esoterische boeken, bijvoorbeeld over kabbalistische wijsheid, de symbolen van de vrijmetselaars en de Nag Hammadi-geschriften. Een van de bekendste esoterisch christelijke schrijvers van Nederland is Hans Stolp: hij schreef bijvoorbeeld over de aartsengel Michaël, waarin hij eeuwenoude inzichten in de openbaarheid brengt, en over de spiritualiteit van eenzaamheid. Medio 2021 verschijnt een nieuwe titel van zijn hand: De mysteriën van Christus.

Omslag van De mysteriën van Christus van Hans Stolp. Een zwarte figuur staat met uitgespreide armen uit te kijken naar een gele figuur die aan Christus doet denken. Kunstwerk van Harm Wagenmakers.

Wat is westerse esoterie?

Een belangrijke esoterische traditie is de westerse esoterie, de verzamelnaam voor onder andere de hierboven genoemde gnostiek, astrologie, alchemie, theosofie en mystiek. Wikipedia zegt hierover:

Binnen dit specialisme verricht men onderzoek naar uiteenlopende stromingen uit de westerse cultuurgeschiedenis die gemeen hebben dat ze door de heersende religieuze en academische instellingen werden verworpen als bronnen van legitieme kennis; door religie als ketters, door de wetenschap als irrationeel.

Een andere term die vroeger vaak werd gebruikt hiervoor is occultisme. Ook de newage-beweging in de tweede helft van de twintigste eeuw en hedendaagse alternatieve spiritualiteit zou je onder westerse esoterie kunnen scharen. Veel van deze kennisbronnen en -tradities vinden hun oorsprong in antieke en vroegchristelijke stromingen zoals het neoplatonisme en het hermetisme.

Laat je trouwens niet misleiden door het bijvoeglijk naamwoord ‘westers’: er bestaat niet zoiets als oosterse esoterie, alleen westerse esoterie.

Wat is spiritualiteit?

Spiritualiteit komt van het Latijnse woord voor geest of ziel (spiritus). Het gaat bij spiritualiteit om je persoonlijke innerlijke ervaring en dat is een van de overeenkomsten met esoterie. Spiritualiteit en esoterie verschillen echter van elkaar: esoterie draait meer om (verborgen) wijsheid en kennis en luidt een levenslang leertraject in, terwijl spiritualiteit veel praktischer ingestoken wordt. Dat betekent niet dat spiritualiteit gemakkelijk of oppervlakkig is, integendeel: veel spirituele tradities – en veel van onze boeken – laten zien dat óók spiritualiteit een levenslang leertraject kan zijn waarin je jezelf diepgaand leert kennen.

Spiritualiteit is niet hetzelfde als religie, maar maakt daar zeker wel deel vanuit. Tegelijkertijd is spiritualiteit zonder religie mogelijk: het gaat immers om je persoonlijke ervaring. Je kunt je binnen religie heel spiritueel opstellen of juist zonder religie je openstellen voor ervaringen in de natuur of in meditatie. De spirituele boeken in ons fonds zijn niet gebonden aan religie en kun je lezen met of zonder religieuze achtergrond.

Spiritueel ontwaken

Uitgeverij AnkhHermes geeft spirituele boeken uit die voor verdieping zorgen. Wanneer je bijvoorbeeld nieuwsgierig bent naar wat spiritualiteit kan brengen en hoe je je kunt ontwikkelen, dan is Start vandaag met lichter leven een goed startpunt om je te oriënteren op verschillende soorten van spiritualiteitsbeleving, en met Gids voor spiritueel ontwaken heb je een reisgenoot op je weg van bewustwording vol met tips en steun tijdens de verschillende fasen van je ontwikkeling,

Verdiep je in het bijzonder in onderwerpen die je aanspreken met bijvoorbeeld De intelligentie van licht over de rol van licht en je ogen in je spirituele ontwikkeling of Mindful en mindblowing seks van Jessica Graham – de titel zegt het al. Of ontdek hoe je je gevoelige gaven kunt beschermen en inzetten voor een betere wereld met Lichtwerker, Ontwaken in 5D of de serie over de Akasha-kronieken.

Of ontwaak spiritueel met een van ’s werelds meest geliefde spirituele auteurs: Eckhart Tolle. Lees hét spirituele boek van de afgelopen decennia, De kracht van het Nu, voor een verdieping van je bewustzijn in het NU en beluister zijn wijsheid.