Aan het sterfbed van Korine van Veldhuijsen

Laatste update door Anouschka van Wettum op 10 september 2018

Op 25 september is Aan het sterfbed, naasten vertellen over een overlijden dat hen diep heeft geraakt van Korine van Veldhuijsen verschenen. Een prachtig, intiem boek over de dood.

Verhalen over euthanasie, voltooid leven of bijna-doodervaringen zijn volop in het nieuws. Maar ruim 95% van alle mensen gaat heel gewoon of natuurlijk dood. Over die stervensprocessen gaat dit boek.

Aan het sterfbed

Elk sterfbed is uniek. Dat blijkt uit verhalen van ouders, grootouders, kinderen, verzorgenden, medewerkers van een hospice of een ziekenhuis. Over hun zonen, dochters, vaders, moeders, broers, zussen, gasten en patiënten. Van een plotselinge dood tot een langdurig ziekbed en vanuit diverse culturele achtergronden.

Zij vertellen wat dit sterfbed in henzelf en de ander heeft geraakt en wat het in beweging heeft gezet. Want zo op de drempel van de dood, als de mens op zijn kwetsbaarst is en het mysterie van het leven voelbaar wordt, kunnen alle betrokkenen intense en betekenisvolle ervaringen hebben. De verhalen geven hoop, vertrouwen en troost, niet in het minst omdat de gewone dood vaak ook als menswaardig wordt beschouwd.

Ieder verhaal is aangrijpend. Ieder verhaal is bijzonder. Ieder verhaal biedt vertrouwen. Dit is geen boek om in één ruk uit te lezen, maar om er telkens weer bij te pakken als je troost nodig hebt of herkenning zoekt.

Korine van Veldhuijsen

Korine van Veldhuijsen is (tekst)schrijfster en geeft schrijfcursussen. Ook is zij reikimaster en heeft zij grote interesse in zingeving en levensbeschouwing.

Korine gelooft dat alles wat aandacht krijgt, groeit. En zij weet dat schrijven zowel aan als naar het licht brengen is. Schrijven kan daarnaast ook een heerlijk gevoel van creativiteit in je losmaken.

Meer weten over Korine van Veldhuijsen? Neem een kijkje op haar eigen website.


De visie van Korine van Veldhuijsen: Wat je schept, ben je zelf…


Waarom Aan het sterfbed?

“Met mijn nieuwe boek ‘Aan het sterfbed’ wil ik opnieuw meer kleur geven aan de berichtgeving over het sterven. Want door de vaak eenzijdige aandacht voor euthanasie en het voltooide leven zou je bijna vergeten dat ruim 95 procent van de mensen op een natuurlijke manier overgaat. Goede informatie over grenzen en mogelijkheden van het zelfgekozen levenseinde is belangrijk, maar deze focus kent ook een gevaar: het beeld kan ontstaan dat alleen het geregisseerde einde tot een waardig en goed sterven leidt. Dit is niet zo, heb ik de afgelopen jaren dat ik over het thema dood schrijf, vernomen en meegemaakt. Meestal, niet altijd, verloopt het ‘gewone’ sterfbed vredig. Dit is ook wat de verhalen in ‘Aan het sterfbed’ illustreren. Het stervensproces kan van grote betekenis zijn voor alle betrokkenen, wordt niet zelden als een mystieke gebeurtenis ervaren, omdat het ons in contact brengt met iets dat groter is dan onszelf.

Ik hoop van harte dat deze verhalen hoop bieden aan wie dit wenst, de hoop bijvoorbeeld dat het eigen stervensproces niet hoeft te verlopen zoals het akelige proces dat is waargenomen bij een naaste; de hoop wellicht dat een mens meer kan dragen dan hij denkt; de hoop dat juist in het grote loslaten een belofte schuilt van diepere liefde en vrijheid: hoop én moed. Zodat onze collectieve angst voor de dood, ook de mijne, steeds meer plaatsmaakt voor vertrouwen. Misschien wel het vertrouwen dat er voor ons gezorgd wordt.”- Korine van Veldhuijsen

Meer over omgaan met overlijden

In het licht van sterven

Ineke Koedam geeft inzicht in levenseinde-ervaringen. Het geeft antwoord op de vraag ‘Hoe bereidt de stervende mens zich voor op de dood?’ Wij weten niet wat zij innerlijk doormaken, maar dierbaren en sensitieve zorgverleners aan het sterfbed zien en erkennen het wezenlijke karakter van het proces waarin de stervende is verwikkeld. Daarnaast duiden deze bijzondere verhalen over de naderende dood – of levenseinde-ervaringen – op een overgang naar een andere vorm van bestaan. Een overgang die niet eenzaam of angstig hoeft te zijn maar die troostrijk en geruststellend is.

Bestel hier jouw exemplaar bij onze betrouwbare webshop Boekenwereld.com.

 


Woorden van afscheid bij het sterven en de dood

Woorden van afscheid bij het sterven of de dood van Hans Stolp is een troostrijk boek bij verlies van een dierbare. Als een geliefde sterft, ontbreekt het ons vaak aan woorden. We weten niet wat we zeggen moeten. Niet alleen weten we niet welke woorden we de stervende zelf kunnen aanreiken, we weten vaak ook niet welke woorden we moeten gebruiken bij het waken of bij de begrafenis of crematie. Er zijn zo weinig woorden die niet banaal of goedkoop klinken, maar die ons houvast geven in deze zo moeilijke situatie.

Bestel hier jouw exemplaar bij onze betrouwbare webshop Boekenwereld.com.

 


Het geschenk van bijna doodervaringen

In ‘Het geschenk van bijna-doodervaringen – Je hoeft niet te sterven om wonderen te ervaren’ geven Dennis, Sheila en Matthew Linn inzicht in hoe wij wonderen kunnen ervaren zonder zelf een bijna-doodervaring (BDE) te hebben meegemaakt. Mensen met een bijna-doodervaring maken vaak een enorme sprong in hun ontwikkeling. Ze ervaren bijvoorbeeld een intens gevoel van eenheid, geluk en onvoorwaardelijke liefde. Dit boek is een kennismaking met en een verslaglegging van deze bijna-doodervaringen. Wat gebeurt er tijdens een BDE, welke inzichten heeft dat de betrokkenen gegeven en hoe kunnen wij daarvan leren? Het ‘levensoverzicht’ dat vele BDE-ers hebben ervaren, hebben de auteurs tot een praktisch instrument gemaakt.Hiermee kunnen wij onze levenswijze, zowel persoonlijk als in de omgang met de aarde, bijsturen, we leren conflicten beter hanteren en ook het doel van ons leven begrijpen. Bijdragen vanuit de medische, psychologische en wetenschappelijke wereld ondersteunen deze visie. ‘Het geschenk van bijna-doodervaringen’ is betrokken en gepassioneerd geschreven, in korte heldere hoofdstukken met begrijpelijke informatie voor de leek en uitgebreid bronnenmateriaal voor wie meer wil.

Bestel hier jouw exemplaar bij onze betrouwbare webshop Boekenwereld.com.


Anouschka van Wettum

Anouschka van Wettum

Als brandmanager bij Uitgeverij AnkhHermes zorg ik voor de marketing, pr en social media van de uitgeverij.