Over de uitgeverij

oud logo AnkhHermesUitgeverij Ankh-Hermes is in 1973 ontstaan uit Uitgeverij Nico Kluwer, onderdeel van de grote Kluwer NV. Nico Kluwer onderscheidde zich al sinds 1923 met de uitgave van boeken op het gebied van oosterse spiritualiteit. Zoon Paul Kluwer kwam bij zijn vader in de zaak en richtte in 1973 de zelfstandige Uitgeverij Ankh-Hermes bv op, waarmee de band met de grote Kluwer goeddeels verloren ging.

Het zelfstandige Ankh-Hermes was een middelgrote uitgeverij, gevestigd te Deventer. Per jaar gaf zij circa zestig nieuwe titels uit en ongeveer een gelijk aantal herdrukken. Het fonds besloeg bijna 800 titels. Doestelling was altijd mensen te helpen in hun proces van bewustwording en levensverdieping, en dan niet vanuit een bepaalde godsdienst of stroming, maar vanuit vele mogelijke invalshoeken. In de loop der jaren werd zo een breed spiritueel fonds opgebouwd. In Nederland en Vlaanderen heeft de uitgeverij in haar marktsegment altijd een voortrekkersrol vervuld. Spraakmakend waren onder andere de Zwarte Serie, met de boeken van Von Däniken (Waren de goden kosmonauten?) en Denaerde (Buitenaardse beschaving), de Grote Klassieken (oosterse en westerse spiritualiteit) en de Ankertjes.

Je kunt het Ankh-Hermesassortiment grofweg in drie gebieden indelen: fysiek (milieu en gezondheid, alternatieve geneeswijzen); psychisch (psychologie, hypnose, zelfkennis, persoonlijke groei); spiritueel (boeken over de fijnstoffelijke en spirituele kant van het leven: aura’s, chakra’s, engelen, generzijds, geestelijke yoga, zen, parapsychologie, channeling, grote religies en mystiek).

nieuw logo AnkhHermesEen recentere bestseller was Eckhart Tolle’s De kracht van het Nu waarvan in tien jaar tijd al meer dan 100.000 exemplaren over de toonbank gingen. De overweldigende belangstelling voor de boeken van Eckhart Tolle markeerde een ontwikkeling in de samenleving, namelijk de veel bredere acceptatie van en behoefte aan het soort spiritualiteit waar Ankh-Hermes voor staat. Dit bleek ook uit de vaak grote opkomst bij events, schrijversfestivals en symposia die Ankh-Hermes de afgelopen twee decennia organiseerde. Zowel het oude weten (gnosis) als de nieuwe wetenschap (McTaggart, Laszlo e.a.) trok volle zalen.

In 2008 werd het Deventer bedrijf, toen nog steeds eigendom van de familie Kluwer, overgenomen door uitgeefconcern NDC/VBK en ging in januari 2011 op in het cluster Zingeving van VBK|media, gevestigd te Utrecht. Enkele maanden later verhuisde AnkhHermes (met nieuwe naam – zonder streepje – en nieuw logo) naar een modern kantoorpand in Utrecht. In november 2012 verzelfstandigde Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep (VBK uitgevers) uit NDC|VBK. VBK uitgevers is marktleider in de algemene boekenmarkt.

We leven in een tijd van snelle en ingrijpende veranderingen, oude structuren gaan verloren, mensen zoeken naar nieuwe wegen. Ze staan daarbij steeds meer open voor ‘het nieuwe denken’, zoeken naar zingeving en spiritualiteit buiten de grote religies om. Aan die verbreding van ‘het nieuwe denken’ wil het nieuwe AnkhHermes bijdragen met grensverleggende, vernieuwende en inspirerende titels. AnkhHermes wil waarde blijven toevoegen zowel op het individuele niveau als voor de samenleving als geheel en blijft daarmee een belangrijke speler in het maatschappelijk veld.