Wat weerspiegelen de kinderen van nu?                           
Licht op heel je wezen

 

 

 

tekst Margot de Weijs
illustraties Margot Janssen

 

Kinderen van deze tijd houden volwassenen op indringende wijze een spiegel voor. Wie een open blik heeft, constateert dat steeds meer kinderen weigeren mooi weer te spelen als ze zich niet goed voelen. Waarom zouden ze ook? Het kan behoorlijk zwaar zijn als het van binnen rommelt of dondert, gedachten in kringetjes blijven draaien en emoties alle kanten opwaaien. Hoewel de omgeving het ze niet altijd in dank afneemt, laten deze kinderen eerlijk zien dat ze ergens tegen aanlopen of zelfs vastlopen. Dat is krachtig. Ze geven hiermee zichzelf en anderen de gelegenheid om te kijken wat er gaande is. Knelpunten en pijnplekken, bijvoorbeeld in de huiselijke sfeer of op school, komen aan het licht en een universeel verlangen wordt zichtbaar gemaakt: In elk mensenkind schuilt een diepe wens om gezien, gehoord, geaccepteerd en geliefd te worden. Kinderen van nu willen niets minder dan er volledig kunnen zijn, in al hun facetten, met zowel hun zonzijde als schaduwkant. Dapper bekennen ze daarom alle kleuren van hun palet, ongeacht het risico afgewezen of gestigmatiseerd te worden. Gelukkig is een groeiend aantal ouders, leerkrachten en hulpverleners zich bewust van het belang om kinderen onbevooroordeeld en met compassie te benaderen. Ze herkennen de behoeften en verlangens van hun eigen innerlijke kind. Deze herkenning biedt kinderen én volwassenen een uitgelezen kans om oud zeer op te lossen en patronen te doorbreken.

Sinds jaar en dag spelen het idee afgescheiden te zijn, en de angst tekort te schieten de mensheid parten. Het heeft er alle schijn van dat de kinderen van nu korte metten willen maken met deze illusies. Ze eisen hun heelheid weer op en doen een beroep op ons hen daarbij te helpen. Willen we werkelijk iets voor onze kinderen betekenen dan dienen we eerst bij onszelf te rade te gaan. Wat je niet hebt kun je immers niet geven. Het heeft weinig zin een kind te vertellen dat er niets aan hem of haar mankeert wanneer je zelf deze overtuiging mist. Alvorens een kind te begeleiden doe je er goed aan je af te vragen in hoeverre je vrede hebt met jezelf. Vind je jezelf goed zoals je hier en nu bent? Twijfel je niet langer of je wel hard genoeg je best doet, voldoende voorstelt en presteert? Besef je dat je in essentie eeuwig en heel bent? Ben je in staat acceptatie, waardering en liefde voor jezelf te voelen? Dan is het voor kinderen aannemelijk hetzelfde te doen.

Om je heel te voelen is het nodig om alle delen in jezelf te erkennen. Voor de delen die je aanstaan zal dat niet zo’n probleem zijn, maar het vergt moed om de stukken die je lastig vindt onder ogen te zien. Toch ligt juist daar de sleutel tot transformatie. Door de donkere gebieden in jezelf tegemoet te treden, en bewust contact te maken met gedachten, gevoelens en emoties die zich tijdens dit zelfonderzoek aandienen, wordt helder waar er onderhuids blokkades zijn. Pas als je bereid bent om deze gestolde energie weer in beweging te brengen - expressie is hierbij een magisch instrument - ervaar je de levensstroom ten volle. Door klank, beweging, woorden of beelden te geven aan opgedane indrukken beoefen je het spel van creatie en wordt je binnenruimte lichter.

Om kinderen vanaf jonge leeftijd bewust te laten zijn van dit proces is Weerberichtjes ontwikkeld. Kort gezegd bestaat Weerberichtjes uit eenkaartenset en een werkboek waarmee kinderen spelenderwijs ‘het weer in zichzelf’ kunnen ontdekken en tot uiting brengen.In 2013 worden er rondom Weerberichtjes workshops georganiseerd voor volwassenen. Nieuwe data en locaties volgen binnenkort op onderstaande websites, waar ook activiteiten voor kinderen en lezingen zullen worden aangekondigd.

 

 

Workshop intuïtieve expressie: vertellen, verbeelden & zingen:spelen met taal, verhaal, beeld en klank o.l.v. Margot de Weijs

www.weerberichtjes.com / www.devertelboom.nl

 

Workshop kindertekeningen interpreteren, wat doe je met Weerberichtjes, Knuffelkaartjes en Beestenfeest o.l.v. Margot Janssen

www.weerberichtjes.com / www.detoverboom.nl